Is het tijd voor 'buy the dip' in Chinese aandelen?

VIDEO - Een aanhoudende daling op de Chinese aandelenmarkt leidt tot uitstroom uit beleggingsfondsen in Chinese aandelen. Morningstar's Kate Lin bespreekt de fund flows en de ontwikkelingen in China met Bryan Cheung, fondsanalist bij Morningstar in Azië. Is het tijd voor 'buy the dip'?

Kate Lin 14 november, 2023 | 16:13
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Kate Lin: De Chinese aandelenmarkt blijft dalen, voornamelijk vanwege teleurstellend economisch herstel en de aanhoudende vastgoedcrisis. Zelfs ondersteunende matregelen zoals kapitaalinjecties door de overheid lijken weinig effect gehad te hebben om de markt weer op te stuwen. Vandaag kijken we naar beleggingsfondsen in Chinese aandelen met Bryan Cheung, onze associate director for manager research. Bryan, verkopen beleggers nog steeds China-fondsen? Vertel ons over de recente fund flows.

Bryan Cheung: Zeker Kate, zoals je zei, de Chinese aandelenmarkt is zelfs al met meer dan 50% gedaald ten opzichte van een piekniveau in januari 2021. Als je dus naar de recente nieuwskoppen kijkt, zeggen die dat beleggers wereldwijd hun blootstelling aan Chinese aandelen hebben teruggeschroefd en dat de uitstroom uit Chinese aandelen, inclusief de A-aandelenmarkt, de afgelopen maanden is toegenomen. En als je naar onze Morningstar-data kijkt, is de netto-uitstroom uit aandelenfondsen en ETF's uit Groot-China sinds het tweede kwartaal wereldwijd blijven stijgen en bedroeg de netto-uitstroom in het derde kwartaal ruim 7 miljard dollar.

We weten uiteraard niet hoe de kapitaalstromen zouden kunnen gaan veranderen, maar wat we wel weten is dat het sentiment ten aanzien van de Chinese aandelen pessimistisch is. Niettemin heeft de geschiedenis ons als langetermijnbelegger geleerd dat de beste tijd om te beleggen vaak is wanneer de markten bearish zijn omdat de activa goedkoop zijn, en dan kun je goede koopjes vinden. Risico's en kansen, ze gaan hand in hand.

Lin:  Het sentiment is natuurlijk gematigd. Maar hoe zit het met Morningstar? Vertel ons over onze allocatievisie op Chinese aandelen.

Cheung: Wij denken dat er voordelen zitten aan het feit dat Chinese aandelen een tegendraadse kans zijn. Ten eerste is het sentiment slecht. De verwachtingen zijn laag vanwege de aanhoudende verkoopdruk, maar de waarderingen zijn aantrekkelijk. Als je naar de toekomstige koers-winstverhouding van Chinese aandelen kijkt, behoren deze tot de laagste in vergelijking met de grote opkomende landen, wat een beter rendementspotentieel op de langere termijn impliceert. En op de korte termijn moet het vertrouwen verbeteren voordat de interesse van beleggers terugkeert, wat enige tijd kan duren. Niettemin is de regering nog steeds voorstander van groei om haar bbp-groeidoelstelling te bereiken. Hoewel een groot deel van het negatieve nieuws waarschijnlijk ingeprijsd is, is het altijd moeilijk om het keerpunt van de markt te timen. Wij zijn daarom van mening dat beleggers zich moeten voorbereiden op marktbewegingen, in plaats van deze proberen te voorspellen.

En ten tweede moeten we onszelf eraan herinneren dat de zorgen over China niet iets nieuws zijn. Elke paar jaar zou er iets zijn waar de markt over in paniek zou raken. In 2015 was dat bijvoorbeeld de Chinese economische zwakte en een beurscrash. En in 2018 werden we geconfronteerd met een handelsoorlog tussen de VS en China. En de laatste krantenkop ging uiteraard over de Japanisering van China als gevolg van een vergrijzende bevolking, financiële invloed in de economie en een groeivertraging. Maar er zijn verschillen tussen het huidige China en Japan rond 1990. Japan was bijvoorbeeld al een ontwikkelde economie, terwijl China dat niet is. De Chinese bbp-groei ligt nog steeds in een behoorlijk tempo vergeleken met de grote ontwikkelde economieën. En belangrijker nog: de groeiende middenklasse zal interessante kansen blijven bieden voor beleggers, in tegenstelling tot de aandelenmarkt in Japan eind jaren '80, waar sprake was van een zeepbel. Maar vandaag de dag is dat in China geen zeepbel op de aandelenmarkt.

Wat economische en beleidsveranderingen betreft, moeten deze zeker deel uitmaken van onze investeringsoverwegingen. Maar ze maken ze niet noodzakelijkerwijs marktgericht en belegbaar, toch? Deze verschuivingen leren ons dus om voorbereid te zijn bij het evalueren van investeringen en te proberen een veiligheidsmarge toe te passen.

Lin: En hoe moeten beleggers momenteel, met alle krantenkoppen, risico's en zorgen, Chinese aandelen in hun portefeuilles benaderen?

Cheung: Ja. Daarom vinden wij risicomanagement van het allergrootste belang. Zoals ik al zei, is de waardering aantrekkelijk, maar we zijn ons er ook van bewust dat er door een langzamer groeiklimaat in China en een complexer geopolitiek en economisch risico ook een potentieel staartrisico bestaat dat beleggers moeten proberen te beheersen. Maar nogmaals, de ontwikkelingen en uitkomsten van al deze macro-ontwikkelingen zijn niet te voorspellen, toch? Je kunt dus zicht krijgen op macro-evenementen, maar daarop wedden is iets anders, want je moet de waarschijnlijkheid weten, hoeveel je wilt inzetten en wanneer je wilt inzetten. Wat we dus kunnen doen, is dit risico beheersen door de portefeuilleblootstelling aan Chinese aandelen op een verstandig niveau te houden en tegelijkertijd nadenken om bij zwakte bij te kopen met een langetermijnmentaliteit. 

Lin: Dus voor beleggers die kunnen denken met een langetermijnmentaliteit, zoals je zei, wat moeten zij doen met beleggingsfondsen?

Cheung: Ja, het is naar onze mening heel belangrijk om selectief te zijn als het gaat om beleggers die via beleggingsfondsen in Chinese aandelen beleggen. Wij willen vasthouden aan kwaliteitsmanagers die met succes door marktcycli zijn genavigeerd. We hebben onlangs dus van een aantal beproefde managers gehoord dat de brede waardevermindering van Chinese aandelen hen feitelijk kansen op de lange termijn heeft geboden. En het is nu zelfs nog belangrijker om de kwaliteit van een bedrijf te begrijpen in termen van zowel de financiën als het management. Bedrijven die in een context van lagere groei solide concurrentievoordelen hebben en zich kunnen aanpassen aan dit veranderende zakelijke landschap, bijvoorbeeld die in staat zijn de kosten efficiënt te beheren, een verstandig kapitaalallocatieplan hebben en in staat zijn om op termijn een duurzame winstgroei te realiseren, zullen van groot belang zijn. En kortom, ik zou zeggen: wees gedisciplineerd in je allocatie, blijf bij kwaliteitsmanagers, denk op de lange termijn en blijf kalm.

 Lin: Dat is erg inzichtelijk. Dank je wel. Voor Morningstar ben ik Kate Lin.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Kate Lin

Kate Lin  is data journalist bij Morningstar Asia in Hong Kong

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten