Is het tijd om in waterstof te beleggen?

Waterstof als energiebron zal de komende jaren exponentieel groeien, maar is dit het juiste moment om in deze sector te investeren? Morningstar noemt drie kansrijke aandelen in waterstof.

Francesco Lavecchia 30 november, 2023 | 10:05
Facebook Twitter LinkedIn

hydrogen production plant

Waterstof groeit, zoveel is duidelijk; op basis van de prognoses van de Hydrogen Council zal waterstof in 2050 zo'n 18% van de wereldwijde energievraag voor zijn rekening nemen, wat een bijna achtvoudige toename van de omvang van de mondiale waterstofmarkt betekent. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat waterstof in 2050 10% van de mondiale energievraag zal dekken, wat een verdrievoudiging zou zijn ten opzichte van de huidige niveaus.

Waarom is er een groeiende belangstelling voor waterstof? Milieuoverwegingen zijn een van de belangrijkste redenen. Het doel van het Klimaatakkoord van Parijs is om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen om de opwarming van de aarde te helpen beperken tot minder dan 2°C ten opzichte van pre-industriële niveaus. Waterstof heeft het potentieel om de CO2-uitstoot te helpen verminderen, met name die van de transportsector.

Morningstar's analisten verwachten dat de sterke groei in investeringen in schone waterstof zal aanhouden, maar zijn minder optimistisch dan de algemene verwachting. Ze zijn van mening dat er een aantal beperkingen moeten worden weggenomen om de transitie naar een waterstofeconomie te vergemakkelijken, zoals de hoge kosten van de productie en distributie van schone waterstof. Er zal ook een aanzienlijke uitbouw van de waterstofinfrastructuur en ondersteunend beleid nodig zijn om schone waterstof concurrerend te maken op kosten. Ze zien de mogelijkheid dat waterstof kan helpen om de economie CO2-vrij te maken, maar benadrukken tegelijk het verschil tussen de diverse soorten waterstof: CO2-vrij maken vereist een verschuiving van grijze naar blauwe en groene waterstof.

Het moet goedkoper

“Schone waterstof is een belangrijk onderdeel geworden van de decarbonisatiestrategieën van veel overheden”, zegt Krzysztof Smalec, aandelenanalist bij Morningstar. De Europese Unie schat dat de cumulatieve investeringen in waterstof in 2050 op €180 tot 470 miljard kunnen uitkomen en China verwacht dat waterstof in 2050 10% van zijn energieaandeel zal uitmaken. En hoewel de Verenigde Staten zich nog niet hebben gecommitteerd aan een officiële strategie denkt Smalec dat hun toekomstige uitgavenpakketten voor infrastructuur investeringen in waterstof zouden kunnen omvatten.

De eerste uitdaging om waterstof concurrerend te maken is het verlagen van de productiekosten. Groene waterstof, geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals zon of wind, is minstens twee tot drie keer zo duur als grijze waterstof die wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. Blauwe waterstof daarentegen kent een kleiner verschil in productiekosten en biedt een reductie van de uitstoot van 60% tot 95%, afhankelijk van de koolstofafvangtechnologie.

Op basis van deze overwegingen is volgens Morningstar de beste manier om te profiteren van deze langetermijntrend het selecteren van industriële gasbedrijven, aangezien zij gevestigde spelers zijn in de productie en distributie van conventionele waterstof. De aandelen uit de gasindustrie die Morningstar volgt, hebben in 2023 anders gepresteerd. Het Franse bedrijf Air Liquide is 28% gestegen en noteert nu op een koers/Fair Value van 1,15.

De aandelen Linde boekten een winst van 29% (in dollars) en nu is de koers bijna in lijn met de waardering die Morningstar eraan toekent, terwijl Air Products and Chemicals een korting kent van meer dan 10% ten opzichte van de Fair Value van $314, omdat het aandeel met 115% is gedaald dit jaar tot nu toe.

Dit is de visie van Morningstar's aandelenanalist Krzysztof Smalecr op drie aandelen in de sector waterstof:

 

Air Products and Chemicals (APD)

Met meer dan 20% van de omzet afkomstig uit waterstof, is Air Products and Chemicals de grootste leverancier van waterstof ter wereld en het bedrijf met de hoogste blootstelling aan waterstof van de drie namen die Morningstar volgt. We verwachten dat die nog aanzienlijk verder zal toenemen, aangezien het bedrijf verschillende blauwe en groene waterstof-megaprojecten ter waarde van meerdere miljarden dollars heeft aangekondigd, die naar verwachting de komende jaren in bedrijf zullen worden genomen, en dat waterstofproductie in 2035 wel eens 70-80% van de omzet zou kunnen uitmaken.

Op basis van onze verwachtingen zullen nieuwe investeringen een sterke groei stimuleren, waardoor het bedrijf zijn aangepaste winst per aandeel de komende vijf jaar ruimschoots zal kunnen verdubbelen. Wij denken overigens dat de focus van de markt steeds meer zal verschuiven van de aankondiging van nieuwe projecten naar de uitvoering ervan, en dat de onzekerheid rond het orderboek de aandelenkoers zou kunnen drukken.

 

Air Liquide (AI)

Air Liquide genereerde in 2022 ongeveer €30 miljard aan inkomsten en bedient een breed scala aan industrieën, waaronder de chemie, energie, gezondheidszorg, voedingsmiddelen en dranken en elektronica.

Air Liquide is de op een na grootste distributeur van industriële gassen ter wereld en profiteert van het opereren in een sector die inherent veranderlijk is vanwege de hoge overstapkosten. Hoewel industriële gassen in wezen grondstoffen zijn, vormen ze in veel industrieën een cruciale input. Omdat gas doorgaans slechts een fractie van de totale kosten vertegenwoordigt, zijn klanten vaak bereid een premie te betalen en langetermijncontracten af te sluiten met gerenommeerde distributeurs om een ononderbroken levering te garanderen.

Industriële gasbedrijven historisch gezien rendementen behaald die hoger waren dan hun kapitaalkosten, en wij geloven dat deze lucratieve winsten zullen aanhouden. Ruim 40% van de investeringsmogelijkheden van Air Liquide houden verband met de energietransitie, inclusief CO2-arm geproduceerde waterstof en het afvangen en opslaan van CO2. We verwachten dat de mogelijkheden op het gebied van waterstof een belangrijke inkomstenbron zullen zijn, aangezien Air Liquide onlangs plannen heeft onthuld om de komende vijftien jaar ongeveer €8 miljard te investeren in CO2-arme waterstof. Het management verwacht dat deze investeringen de waterstofinkomsten van het bedrijf tegen 2035 zullen verdrievoudigen, van ongeveer €2 miljard in 2020 naar €6 miljard.

 

Linde (LIN)

Linde is de grootste industriële gasleverancier ter wereld, met activiteiten in meer dan 100 landen. De belangrijkste producten van het bedrijf zijn atmosferische gassen (waaronder zuurstof, stikstof en argon) en procesgassen (waaronder waterstof, kooldioxide en helium), evenals apparatuur die wordt gebruikt bij de industriële gasproductie.

De vraag naar industriële gassen is sterk gecorreleerd met de industriële productie. Maar ook al hangt de organische omzetgroei grotendeels af van de mondiale economische omstandigheden, toch rapporteerde Linde in het derde kwartaal een omzetgroei van 3% op jaarbasis en een stijging van de operationele marge met 400 basispunten. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar voor de aangepaste winst per aandeel van $14,00-$14,10 (van $13,80-$14,00), en daarom heeft Morningstar de geschstte Fair Value verhoogd van $379 naar $393.

Linde heeft een investering van meerdere miljoenen dollars aangekondigd om de waterstofinfrastructuur in Zuid-Korea te ontwikkelen en beschikt over een uitgebreid portfolio van blauwe waterstofoplossingen waarvan we denken dat die het marktaandeel van Linde zullen helpen vergroten.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten