Inflatie: wat kunnen we verwachten voor november?

De markten zijn naarstig op zoek naar een bevestiging voor dalende prijzen en ze kijken zelfs al vooruit naar mogelijke renteverlagingen in 2024.

Sara Silano 29 november, 2023 | 11:23
Facebook Twitter LinkedIn

De markten kijken vooruit naar de inflatieschattingen voor de eurozone die Eurostat op donderdag 30 november zal publiceren. Beleggers zijn op zoek naar bevestiging dat de consumentenprijsindex daalt. De jaarlijkse inflatie in de eurozone bedroeg in oktober 2023 2,9 procent, vergeleken met 4,3 procent in september. Een jaar eerder was dat nog 10,6 procent.

De grootste bijdrage aan de inflatie op jaarbasis in het eurogebied in oktober kwam van de dienstensector (+1,97 procentpunt), gevolgd door voeding, alcohol en tabak (+1,48 procentpunt), industriële goederen met uitzondering van energie (+0,90 procentpunt) en energie (- 1,45 procentpunt).

Volgens het Global Credit Team van Algebris Investment zal de inflatie naar verwachting dalen van 2,9 procent op jaarbasis naar 2,7 procent in november. De kernindex (exclusief energie, voeding en tabak) zal naar verwachting volgens de consensus schattingen dalen van 4,2 procent naar 3,9 procent."

 

Nog te vroeg voor renteverlaging

De inflatiecijfers van november zijn belangrijk omdat de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens haar bijeenkomst eind oktober aangaf dat de cyclus van renteverhogingen ten einde loopt. De ECB voegde er echter aan toe dat het, ondanks de verzwakking van de economische activiteit, nog te vroeg was om over een renteverlaging te praten.

De economische activiteit in de eurozone kromp in november voor de zesde maand op rij, hoewel minder scherp dan in oktober, zo bleek uit de inkoopmanagersenquête (PMI) vorige week. De HCOB Flash Eurozone Composite PMI – een indicator van de productie- en dienstenactiviteit samengesteld door S&P Global – steeg van 46,5 in oktober naar 47,1. Een waarde onder de 50 duidt op een afname van de activiteit.

"De markt maakt zich zorgen over de groeivertraging en verwacht in 2024 verschillende renteverlagingen, zodat die in december 2024 zo'n 100 basispunten onder het huidige niveau zal liggen. Een eerste verlaging zou al in het voorjaar kunnen plaatsvinden", zegt Filippo Casagrande, afdelingshoofd. Insurance Investment Solutions bij de Business Unit Generali Asset & Wealth Management.

 

Is de markt te optimistisch?

“De inflatie blijft in de goede richting bewegen, maar het niveau blijft hoog”, zei Casagrande, die de bewegingen van de afgelopen maanden grotendeels had verwacht. Analisten voorspellen een inflatie van +5,6 procent in 2023 en +2,7 procent volgend jaar.

“Vooruitkijkend verwachten we dat de kerninflatie haar geleidelijke daling zal voortzetten. De afgelopen maanden zijn we een vertraging van de diensteninflatie gaan waarnemen, die het hardnekkigst is en het moeilijkst om te normaliseren. De vertraging van de woningmarkt en de arbeidsmarkt zal blijven bijdragen aan deze desinflatoire trend, ook al bevindt die zich nog in de beginfase.”

“Tegelijkertijd kunnen we niet ontkennen dat de aanhoudende convergentie van de inflatie naar 2 procent een lang proces blijft. Daarom begrijpen we de terughoudendheid van de centrale bank om op dit moment renteverlagingen te overwegen. Alleen een veel uitgesprokener verslechtering aan de groeikant en een gestage stijging van de werkloosheid zou een snellere ommekeer mogelijk maken”, aldus Casagrande.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten