Inflatie in eurozone gedaald, dus wanneer verlaagt ECB rente?

De inflatie in de eurozone als geheel is in november gedaald naar 2,4% vergeleken met 2,9% in oktober. De vraag die iedereen nu bezighoudt is; wanneer gaat de Europese Centrale Bank de rente weer verlagen?

Sara Silano 30 november, 2023 | 16:29
Facebook Twitter LinkedIn

Christine Lagarde

De inflatie in de eurozone daalde in november verder, grotendeels onder invloed van de matigende energieprijzen, zo blijkt uit nieuwe gegevens van Eurostat, het officiële statistiekbureau van de Europese Unie. De inflatie van het blok zal naar verwachting in november van dit jaar 2,4% op jaarbasis bedragen, vergeleken met 2,9% in oktober, aldus Eurostat. De consensusverwachtingen waren vastgesteld op 2,7%.

Als we kijken naar de belangrijkste componenten van de meting, wordt verwacht dat voedingsmiddelen, alcohol en tabak in november het hoogste percentage van dit jaar bereikt hebben, namelijk 6,9% vergeleken met 7,4% in oktober, gevolgd door diensten (4,0%, vergeleken met 4,6% in oktober), industriële goederen met uitzondering van energie (2,9%, vergeleken met 3,5% in oktober), terwijl energie de grootste moderator was (-11,5%, vergeleken met -11,2% in oktober).

"Als we kijken naar de verdeling van de inflatie, is het duidelijk dat de daling van de energieprijzen de overweldigende aanjager was van de daling van de nominale rente naar 2,4%", zegt Michael Field, Morningstar's Europese marktstrateeg. “De energieprijzen kunnen echter volatiel zijn, zodat ze de komende maanden gemakkelijk weer kunnen stijgen. De inflatie steeg in gebieden waar consumenten een groot deel van hun zuurverdiende geld uitgeven, zoals voeding met bijna 7% jaar-op-jaar. De kosten van huisvesting, die snel zijn gestegen, worden feitelijk buiten beschouwing gelaten bij de berekening."

iflation nov

 

Inflatievertraging is algemeen verspreid

De daling werd grotendeels verwacht na de consumentenprijsindexgegevens (CPI) van gisteren in Spanje en enkele Duitse deelstaten, die ook lager dan verwachte prijsstijgingen lieten zien. De Franse inflatie ging ook in dezelfde richting en daalde in november naar het laagste punt in twee jaar. In Italië schat ISTAT het tempo van de CPI-verandering in november op -0,4% op maandbasis en +0,8% op jaarbasis (tegen +1,7% in oktober).

“De vertraging van de inflatiedruk is algemeen in Europa”, zegt Filippo Diodovich, senior marktstrateeg bij IG Italia. “De laagste inflatie op jaarbasis werd opgetekend in België (-0,7%), Italië (+0,8%), Finland (+0,8%) en Letland (+1,1%). De cijfers van vandaag suggereren dat de vrees voor inflatiedruk volledig moet worden gebagatelliseerd."

“Het restrictieve monetaire beleid van de Europese Centrale Bank heeft de economieën van de eurozone aanzienlijk afgekoeld. Vooral de dienstensector die zich de afgelopen maanden zorgen maakte, vertoonde een prijsdaling van 0,9% op maandbasis en een groei van 4,0% op jaarbasis. De daling van de energieprijzen zette zich voort," aldus de strateeg.

 

Arbeidsmarkten en economische risico's

De vertraging van de inflatie is goed nieuws, maar de markten kijken ook naar de arbeidscijfers. “De inflatie in de hele regio neemt af, en ondertussen blijft de arbeidsmarkt krap”, zei Morningstar's Michael Field gisteren tijdens een Morningstar-webinar over de vooruitzichten voor 2024.

In oktober 2023 bedroeg het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidscijfer in de eurozone 6,5%. Dat is stabiel vergeleken met september 2023 en gedaald ten opzichte van 6,6% in oktober 2022, volgens Eurostat.

Beleggers houden ook de economische risico's in de gaten. Volgens een voorspelling van november van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kan de eurozone zich verheugen op een jaarlijkse groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 0,5% in de laatste drie maanden van 2023. Het bbp van het blok zal naar verwachting stijgen dit jaar met 0,6%, gevolgd door respectievelijk 0,9% in 2024 en 1,5% in 2025.

Field voegt hieraan toe: “Ondanks de grote (en welkome) daling sinds de donkere inflatiedagen van 2022 zijn we nog steeds ver verwijderd van het door de ECB beoogde inflatiecijfer van 2%, en het zou tot ver in 2025 kunnen duren voordat we daar komen. In de tussentijd zou de versoepeling die we zien in de inflatiecijfers uiteindelijk echter zijn weg moeten vinden naar de economie. Het valt nog te bezien of lagere prijzen op zichzelf voldoende zullen zijn om de worstelende economie van de eurozone te stimuleren.”

 

Wanneer zal de ECB de rente verlagen?

Dit roept serieuze vragen op voor de Europese Centrale Bank (ECB). Moet die de rente hoog houden en een recessie riskeren, of moet de bank de rente verlagen en mogelijk te maken krijgen met een oververhitte economie?

“Deze inflatiecijfers bevestigen het scenario dat de ECB de rentetarieven tijdens de komende bijeenkomsten op het huidige niveau zal houden”, voorspelt strateeg Diodovich. “De gegevens over de consumentenprijzen nemen de meeste twijfels weg die zijn geuit door ECB-gouverneur Christine Lagarde, die blijk gaf van verbijstering over het toekomstige beloop van de inflatie. Het is waar dat op dit moment pas de laatste twee maanden een scherpe beweging te zien in de afname van de consumentenprijzen."

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten