'Waar gaan we heen?' Fondsmanagers over hun keuzes voor 2024

Morningstar peilde de stemming onder fondsbeheerders over hun verwachtingen voor 2024. Alle vermogenscategorieën komen aan de orde, van aandelen en obligaties tot aan goud. Lees welke favoriet zijn voor volgend jaar.

Sunniva Kolostyak 13 december, 2023 | 13:29
Facebook Twitter LinkedIn

Gold bullion

Benieuwd wat fondsbeheerders in 2024 gaan kopen en verkopen? We hebben de vooruitzichten voor 2024 onder de loep genomen en dit zijn de conclusies en tegenstrijdigheden die we in de fondsensector tegenkwamen.

Waar de Europese aandelen in 2024 naartoe zullen gaan, lijkt een van de meest omstreden onderwerpen te zijn. BlackRock en HSBC Global Private Banking zijn voorzichtig over de lagere waarderingen, omdat ze geen aanjager zien en blijven onderwogen. Blackrock zegt: "De Europese Centrale Bank houdt haar beleid strak in tijden van groeivertraging. De waarderingen zijn aantrekkelijk, maar we zien geen katalysator voor een verbetering van het sentiment."

Bank of America is ook negatief over Europa en verwacht halverwege het jaar een dramatische daling van 15% voor de Europese aandelen, terwijl het momentum afneemt. Het zou echter in de tweede helft van 2024 kunnen herstellen, een sentiment dat ook door Amundi wordt gedragen.

Aan de andere kant denkt DWS dat Europese aandelen volgend jaar een groot potentieel hebben. Aandelen die hebben geleden onder risico-averse houding bij beleggers en die momenteel flinke kortingen kennen, zullen profiteren van een zachte landing van de economie. Pictet Asset Management stelt verder dat Europese aandelen op een positieve manier zullen verrassen, met solide outperformance-vooruitzichten.

Invesco gelooft ook in Europese aandelen, vooral voor langetermijnbeleggers, maar benadrukt: "In een gecompliceerde omgeving moet je een goede stock picker zijn." De beheerders houden van cyclische, niet-consumentengerichte sectoren zoals de industriële sector, en van traditioneel defensieve sectoren zoals de grote farmaceutische bedrijven. Energiebedrijven zullen blijven profiteren van de hoge olieprijs en hun aanzienlijke kasstromen. De hogere rentetarieven zijn relatief ondersteunend voor kapitaalintensieve sectoren en banken, aldus Invesco.

 

Maken Britse aandelen een comeback?

Verschillende managers zijn van mening dat er sterke tekenen zijn dat de Britse macro-economische omstandigheden in 2024 positief zullen worden, nadat de relatieve waarderingen een “record dieptepunt” hebben bereikt. Verschillende signalen wijzen op een zachte landing: hoge rentestijgingen, verbeteringen in de productie, dalende voedselprijzen, een aanhoudend tekort aan arbeidskrachten en aanhoudende reële loongroei die zou kunnen leiden tot hogere inkomsten voor de overheid.

Als gevolg hiervan verwachten sommigen een rotatie van waarde naar groei, met kansen in de consumenten- en reisbranche, woningbouw, software en B2B-technologie.

Maar BlackRock is minder overtuigd. De kijk op Groot-Brittannië is onveranderd. "Wij zijn neutraal. Wij vinden dat aantrekkelijke waarderingen een betere weerspiegeling zijn van de zwakke groeivooruitzichten en de scherpe renteverhogingen van de Bank of England om de hardnekkige inflatie te bestrijden."

 

VS blijft floreren

De Amerikaanse markt was een van de outperformers van 2023 dankzij de prachtige zeven, maar is voortdurende schittering gegarandeerd? Pictet Asset Management verwacht dat de sterrenstatus van de VS zal afnemen, en DWS geeft de voorkeur aan Europa en Japan boven de VS vanwege de hoge waarderingen. Robeco voegt hieraan toe dat de Amerikaanse dollar mogelijk zijn hoogtepunt heeft bereikt nu de Fed de fase van de cyclus nadert. Fidelity heeft er ook vertrouwen in dat de Amerikaanse rente een piek heeft bereikt en dat de groei zal matigen.

BlackRock is onderwogen in de brede Amerikaanse aandelenmarkt omdat de zachte landing tot teleurstelling zou kunnen leiden, maar de VS blijft de grootste portefeuilleallocatie. Amundi verwacht zelfs dat de VS in de eerste helft van 2024 te maken zal krijgen met een milde recessie, omdat de krappe financiële omstandigheden gevolgen beginnen te krijgen voor consumenten en bedrijven, en zich vervolgens in de tweede helft zullen stabiliseren.

HSBC Global Private Banking blijft intussen overwogen; De economie zou beter moeten blijven presteren dan de bearish consensus, hightech-waarderingen zijn gerechtvaardigd en een veerkrachtige economie zou ook goedkopere sectoren moeten ondersteunen, zegt het rapport.

Federated Hermes denkt dat structurele rugwind gunstig zou moeten zijn voor Amerikaanse small- en mid-caps, aangezien zij goedkoper noteren dan large-caps vergeleken met het langere termijn gemiddelde. Een krapper monetair beleid zal ‘kwaliteitsbedrijven’ met sterke balansen, robuuste marketingposities en prijszettingsvermogen ondersteunen, zo stelt het rapport.

 

India boven China

Kijkend naar Azië zijn de meeste managers van mening dat Indiase aandelen de voorkeur hebben boven China – maar dat laatste zou een marginaal beter 2024 kunnen hebben dan 2023. HSBC Global Private Banking zegt dat meerdere factoren, zoals vermogensopbouw, veerkracht en digitale transformatie, de regio rugwind geven. We hebben onlangs drie Chinese fondsen belicht waarvan de uitstroom het vertrouwen van onze analisten in de beheerders niet heeft aangetast.

Amundi daarentegen zegt dat de opkomende markten afstevenen op een cyclische neergang, te midden van de zwakke wereldwijde vraag. In China zullen aanvullende fiscale stimuleringsmaatregelen de trend naar lagere groei niet omkeren, maar India komt naar voren als een nieuwe macht die goede economische vooruitzichten biedt te midden van een sterke binnenlandse vraag en investeringen. Maar zowel Amundi als BlackRock geven de voorkeur aan EM-obligaties boven EM-aandelen.

 

Inflatie in Japan

Buiten de opkomende regio's blijven veel beleggers optimistisch over de Japanse aandelen, die in 2023 een fantastisch jaar achter de rug hadden te midden van een langzame revolutie in het ondernemingsbestuur. BlackRock zegt dat een sterkere groei ervoor zorgt dat de winsten aan de verwachtingen voldoen, en dat aandeelhoudersvriendelijke acties zoals het terugkopen van aandelen positief zijn in deze markt.

Walter Scott & Partners-directeur Roy Leckie, die ook deel uitmaakt van het BNY Mellon Long-Term Global Equity-team, is echter minder optimistisch. Het recente economische herstel wordt paradoxaal genoeg op de proef gesteld door de inflatie waar het al lang naar streeft, waarbij de reële loongroei niet gelijke tred houdt met de stijgende prijzen. Sommige Japanse fabrikanten worden ook getroffen door het ‘trage’ klimaat in China.

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management verwacht dat de Bank of Japan in het tweede kwartaal van volgend jaar een einde zal maken aan het negatieve rentebeleid en de beleidsrente tegen het einde van het jaar geleidelijk zal optrekken naar 0,3%, waardoor mogelijk een einde komt aan de deflatoire mentaliteit.

 

Positief over vastrentende waarden

Een ander consistent beeld over de hele linie zijn de positieve vooruitzichten voor de obligatiemarkten. DWS verwacht volgend jaar positieve rendementen in de meeste marktsegmenten op de obligatiemarkten, waarbij de voorkeur uitgaat naar staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een korte en middellange looptijd. De rendementen voor de korte looptijden zouden moeten dalen: tweejarige Amerikaanse staatsobligaties met 100 basispunten en Duitse kortlopende obligaties met ongeveer 50 basispunten.

Columbia Threadneedle zegt daarentegen dat beleggers Amerikaanse staatsobligaties met een middellange tot lange termijn en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit zouden kunnen overwegen, die solide rendementen bieden. De rendementen op hoogrentende obligaties met bijna dubbele cijfers zijn ook verleidelijk, maar beleggers moeten rekening houden met de risiconiveaus.

Obligaties zouden ook moeten profiteren van de daling van de inflatie en een start van de versoepelingscyclus van de centrale banken, zegt Pictet, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan obligaties uit opkomende landen, staatsobligaties en geselecteerde IG-bedrijfsobligaties.

Vanguard wijst erop dat er potentieel is voor volatiliteit op de korte termijn als gevolg van de onzekerheid over de rentetarieven – maar de recente renteverhogingen zijn “de beste economische en financiële ontwikkeling in twintig jaar voor langetermijnbeleggers”. Als gevolg hiervan zal de 60/40-portefeuille sterker worden: “Voor langetermijnbeleggers in evenwichtige portefeuilles is de kans op het behalen van een tienjarig rendement op jaarbasis van ten minste 7%, het gemiddelde van na 1990, gestegen van 8% in 2021 naar 40% nu.”

 

Gouden glans aan de portefeuille

Ten slotte kijken we naar de kijk op goud. Shard Capital gelooft dat het edelmetaal het komende jaar zijn glans zal behouden naarmate het recessierisico groter wordt. Goud zou adequate, maar niet noodzakelijkerwijs voldoende, buffers moeten bieden, met $2200 per ounce als beste scenario.

Berenberg gebruikt goud als onderdeel van zijn actieve liquiditeitsafdekking (naast contant geld en Bitcoin) en zegt dat we, naast de sterke vraag van de centrale banken naar goud, onze liquiditeitsafdekking zien als een belangrijke risicoafdekking.

Invesco legt daarentegen uit dat de goudprijs zal afhangen van de vraag of er een periode van restrictief monetair beleid zal zijn of dat er renteverlagingen zullen plaatsvinden. Dit laatste zou een steun zijn voor niet-rendabel goud – maar “merk op dat we vorig jaar in een vergelijkbare positie zaten”.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sunniva Kolostyak  is data journalist bij Morningstar.co.uk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten