3 Gold rated hoog dividend aandelen ETF's voor 2024

Voor aandelenbeleggers die gericht zijn op inkomen, selecteren we drie interessante ETF's die de hoogste haalbare Morningstar Medalist Rating hebben: Gold.

Sara Silano 19 februari, 2024 | 15:44
Facebook Twitter LinkedIn

De snel stijgende rentetarieven hebben obligaties weer aantrekkelijk gemaakt, maar voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom, blijven aandelen met een hoog dividend nog altijd een interessant segment. 

Het afgelopen jaar heeft de categorie wereldwijde aandelenfondsen en ETF's (Exchange Traded Funds) met een hoog dividend een rendement van 9,5% behaald en over de afgelopen drie jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,8%. De Morningstar Global High Dividend Yield Index, die de bedrijven met de hoogste dividenden omvat, noteert dit jaar tot en met 30 november een dividendrendement van 4,5%.

Het rendement van deze index van januari tot en met november is iets meer dan 6% en voor de driejaarsperiode is dat gemiddeld ruim 11,5% per jaar. Onderstaande grafiek maakt de pretstaties van de Morningstar Categorie Global Equity Income ten opzichte van de index over 2023 tot dusver inzichtelijk:

 

Drie Gold-rated ETFs

Van de ETF's in wereldwijde hoog dividend aandelen die aan de Europese beurzen zijn genoteerd, hebben er drie de hoogst haalbare Morningstar-rating, namelijk een Morningstar Medalist Rating van Gold. We bekijken ze alledrie nader in detail.

 

Fidelity Global Quality Income

Deze Fidelity ETF heeft niet alleen de Gold-rating, maar ook vijf sterren, waardoor hij tot de beste producten in de categorie behoort op het gebied van kosten en voor risico gecorrigeerde rendementen. Het fonds is ontworpen om een index te repliceren die bestaat uit grote en middelgrote bedrijven uit ontwikkelde landen die een hoog dividend hebben en van hoge kwaliteit zijn. Deze laatste factor wordt gedefinieerd op basis van maatstaven als de vrije kasstroom, de stabiliteit van de kasstroom en het rendement op geïnvesteerd vermogen. Deze ETF is ontworpen voor beleggers die een inkomstenstroom willen uit hun aandelenbelegging en tegelijkertijd een wereldwijde portefeuille van sterke bedrijven willen hebben.

Uit de analyse door Morningstar's fondsanalisten blijkt dat de Fidelity Global Quality Income ETF meestal bedrijven omvat met een gemiddeld lagere marktkapitalisatie dan zijn concurrenten, maar wel meer liquide is, en dat is een factor die de handel tijdens marktdalingen vergemakkelijkt. De afgelopen jaren heeft het fonds volatielere aandelen gehad, dus met een historisch hogere standaarddeviatie van de rendementen, maar wel met solide fundamentele factoren. Op sectorniveau is het overwogen in technologie en cyclische consumptiegoederen, zo blijkt uit de portefeuilledata per 1 december 2023. 

iShares MSCI World Quality Dividend ESG

Deze iShares ETF belegt in aandelen die zijn genoteerd aan wereldwijde markten met hoge dividenden en een goede kwaliteit in termen van soliditeit. Het fonds houdt in de portefeuille ook rekening met ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) en met een CO2-reductietraject. Uitgevende instellingen die betrokken zijn bij controversiële en nucleaire wapens, civiele vuurwapens, tabak, steenkool of oliezanden en die zijn geclassificeerd als overtreders van de Global Compact-beginselen van de Verenigde Naties, kunnen worden uitgesloten. De benchmark sluit ook bedrijven uit op basis van hun betrokkenheid bij zeer ernstige ESG-controverses.

Uit de Morningstar-analyse blijkt dat de ETF de voorkeur geeft aan ondergewaardeerde bedrijven met ruimhartige dividenden of aandeleninkoopprogramma's. Op basis van de recentst beschikbare portefeuilledata neigt de portefeuille van meer dan 230 aandelen naar een overweging in technologie- en farmaceutische aandelen. De top tien posities zijn behoorlijk geconcentreerd, want zij hebben samen een weging van 26%, vergeleken met 19% gemiddeld voor de categorie wereldwijde hoog dividend aandelen.

Vanguard FTSE All World High Dividend Yield

Van de wereldwijde hoogdividendaandelen-ETF's die in Europa beschikbaar zijn, is Vanguard FTSE All World High Dividend Yield de grootste met een beheerd vermogen van meer dan € 4,2 miljard. Het fonds volgt een index van hoog dividend aandelen uit zowel ontwikkelde als opkomende landen.

Uit de analyse van Morningstar blijkt dat het fonds, vergeleken met sectorgenoten, over het algemeen grotere, meer waardegerichte en zeer liquide bedrijven in portefeuille heeft. Op sectorniveau is de ETF ten opzichte van de categorie overwogen in financiële dienstverlening en energie, terwijl hij onderwogen is in technologie. De portefeuille telt ruim 1.800 aandelen en is niet erg geconcentreerd; de top tien vertegenwoordigt slechts 13% van het totaal, blijkt uit de portefeuilledata per 31 oktober 2023. 

Zo kiest u een hoog-dividendfonds

Volgens de fondsanalisten van Morningstar moeten beleggers die geïnteresseerd zijn in aandelenfondsen met een hoog dividend zich bij het selecteren van een fonds of ETF moeten concentreren op deze twee kenmerken:

- Zorg ervoor dat u ten minste 100 effecten in uw portefeuille heeft en dat een derde of minder van uw vermogen in de top tien posities is belegd.

- Houd de portefeuilleomzet binnen redelijke grenzen, idealiter rond de 40% of minder, om de transactiekosten te beperken.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten