Top-5 Aandelen Sector Energie: Invesco aan kop

Op de recente klimaatconferentie in Dubai werd door de aanwezige landen het streven uitgeproken naar de transitie weg van fossiele brandstoffen. Dat betekent zeker niet het directe einde van bedrijven die op dit terrein actief zijn. Weliswaar zagen beleggingsfonden in de energiesector dit jaar een netto-uitstroom, maar dat lijkt eerder op winstnemingen door beleggers na twee uitzonderlijk goede jaren voor energie-aandelen, dan op een massale vlucht uit de sector.

Ronald van Genderen 02 januari, 2024 | 8:34
Facebook Twitter LinkedIn

De afgelopen jaren wordt de energiesector steeds vaker uitgesloten door beleggers, van particuliere beleggers tot grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Let wel, het gaat hierbij om energiebedrijven die gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. In retrospectie zullen sommige beleggers daar vanuit een rendementsoogpunt spijt van hebben. Immers, de energiesector was wereldwijd de best presterende sector in 2021 en 2022.

In dat eerstgenoemde jaar behaalde de MSCI World/Energy index een rendement van 50,73%, terwijl de MSCI World het ook goed deed, maar desondanks bleef steken op 31,07%. Het daaropvolgende jaar herhaalde de energiesector de voorgaande prestaties en genereerde een rendement van 55,58%. Dat werd opvallend genoeg in een wel heel slecht jaar voor aandelen behaald, want de wereldaandelenindex leverde 12,78% in.

Het lopende jaar verloopt iets minder voorspoedig. Aandelenkoersen van energiebedrijven noteren min of meer onveranderd, terwijl de wereldwijde aandelenmarkt ruim 15% is opgeveerd tot en met eind november. Kiezen beleggers een voorzichtigere houding en nemen ze wat winst of maken zij zich zorgen over de vooruitzichten voor de toekomst?
Op de onlangs in Dubai gehouden klimaatconferentie COP28 hebben landen afgesproken om gezamenlijk de transitie weg van fossiele brandstoffen in te slaan. Die formulering is wat minder stellig dan waar vooral Europese landen op inzetten. Zij gingen voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. In de voorgaande conferenties werd door de aanwezige landen nooit een akkoord op dit punt bereikt en in die zin is het slotakkoord een mijlpaal.

 

Geleidelijke afschaffing

Wordt daarmee fossiele brandstofbedrijven de nek omgedraaid? Bepaald niet, en zeer zeker niet op korte termijn. Het akkoord is vooral een intentieverklaring en bevat geen concreet en bindend tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van olie, kolen en gas. Bovendien gaat het vooralsnog over het gebruik van fossiele brandstoffen in energiesystemen en bijvoorbeeld niet over het gebruik van olie bij de productie van goederen. Beleggers lijken zich vooralsnog weinig zorgen te maken, sinds het afsluiten van COP28 deed de MSCI World/Energy index het 2 procentpunten beter dan de MSCI World.

Beleggers zijn de afgelopen jaren beleggingsfondsen in de energie sector ook niet ontvlucht. Integendeel. Eind december 2022 stond het beheerde vermogen in deze fondsen op het hoogste niveau sinds Morningstar dat ging bijhouden in 2007. Op dat moment was er door Europese beleggers 14,8 miljard euro in deze fondsen belegd. Eind 2020 was dat nog maar 6 miljard euro. De sterke koersprestaties waren hier de belangrijkste reden van, maar er was ook sprake van een netto-instroom over die twee jaren van bijna 2 miljard euro. Dit jaar is er weliswaar sprake van een nettouitstroom van 1,4 miljard euro, maar na twee jaren van sterke outperformance neigt dat meer naar winstnemeningen dan naar het massaal ontvluchten van de sector door beleggers.

 

De Top-5

De top-5 van deze week geeft een overzicht van de vijf fondsen met de beste prestaties in de Morningstar categorie Aandelen Sector Energie. Daarbij zijn alleen fondsen geselecteerd waarvan portefeuilledata bij Morningstar bekend zijn die niet ouder zijn dan drie maanden.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP gaat aan de leiding. Deze ETF volgt een index van Morningstar die de prestaties van een mandje Amerikaanse energie infrastructuur MLPs, oftewel zogenaamde master limited partnerships, repliceert. Per eind november 2023 bevat de index twintig posities, waarbij Energy Transfer LP en Enterprise Products Partners LP met circa 10%, oftewel de maximale weging, de grootste posities zijn. De beste prestaties tot en met eind november 2023 werden echter geleverd door Plains All American Pipeline en Sunoco LP.

Net buiten het podium, op de vierde plek staat Schroder ISF Global Energy. Het fonds wordt beheerd door de ervaren Mark Lacey die hier sinds 2013 aan het roer staat. Hij heeft ervaring met beleggen in de energiesector die teruggaat tot 1996 toen hij zijn carriere begon bij Goldman Sachs als beheerder van een wereldwijd energiefonds. Daarna vervulde hij eenzelfde rol bij Investec alvorens de overstap te maken naar Schroders in 2013. Hier krijgt hij ondersteuning van Alex Monk en Felix Odey, die in januari 2021 werden benoemd tot medebeheerders.

Zij richten zich met name op beleggingen in exploratie- en productiebedrijven in de traditionele olie- en gassector, maar hebben de vrijheid om ook in bedrijven te beleggen die zich bezighouden met infrastructuur, nutsvoorzieningen, en hernieuwbare en alternatieve energie. De eerste groep vormen inderdaad de hoofdmoot van de portefeuille en komen veelvuldig terug in de top 10 grootste posities. Hier treffen we onder andere Galp Energia, Shell en Eni aan. De best presterende aandelen dit jaar tot en met eind november zijn echter actief in andere segmenten van de sector en omvatten onder andere Fugro, Technip Energies en Saras.

 

Top-5 Aandelen Sector Energie

energie NLK

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten