Top-5 Emerging market debt in lokale valuta: Colchester aan kop

Emerging market debt beleefde in 2023 ondanks de tegenwind toch een goed jaar. Fondshuizen kijken vooruit naar wat 2024 gaat brengen, waarbij de rente-ontwikkelingen in het bijzonder nauwgezet gevolgd worden.

Thomas De Fauw 22 januari, 2024 | 11:07
Facebook Twitter LinkedIn

Alle lokale ontwikkelingen ten spijt, domineerden de Amerikaanse groei en het monetaire beleid de actie in opkomende markten. De JPM GBI-EM Global Diversified index sloot 2023 af met een winst van 8,9 procent gemeten in euro’s ondanks de uitstroom binnen de categorie. Het positieve rendement van de index vorig jaar is ook opmerkelijk gezien de initiële recessievrees in de VS, onrust in de banksector en aanhoudende problemen in de Chinese vastgoedsector. Het is grotendeels te verklaren door een daling van de inflatie maar ook omdat de aanvangsrendementen gewoonlijk hoger zijn dan in meer ontwikkelde markten.

Echter, een unieke situatie deed zich voor in oktober. Voor het eerst daalde het rendement op obligaties uit opkomende markten in lokale valuta onder het niveau van Amerikaanse staatsobligaties. De klassieke risicopremie verdween als gevolg van de correctie in Amerikaanse obligaties terwijl EMD beleggers zich positioneerden voor renteverlagingen in met name Latijns-Amerika. Inmiddels is de risicopremie terug, maar die blijft historisch laag wat de activaklasse relatief gezien minder attractief maakt. Daarnaast is er ook de onzekerheid rond nationale verkiezingen in Taiwan, Pakistan, Indonesië, Indië, Zuid-Afrika, Mexico, om enkele landen te noemen.

Toch blijven sommige beleggers hoopvol gezien de ruimte voor monetaire versoepeling. Dat zou wel de druk op lokale valuta kunnen verhogen, tenzij de Federal Reserve de beleidsrente ook voegtijdig verlaagt en met succes een zachte landing voor de economie bewerkstelligt. Capital Group’s Kirstie Spence wijst er ook op dat begrotingstekorten van diverse opkomende landen zijn teruggebracht tot het niveau van voor de pandemie. Bovendien gingen veel van de grotere opkomende markten, in tegenstelling tot de crisissen in de jaren 80 en 90 in Latijns Amerika en Zuidoost-Azië, de Covid-19 pandemie in met een sterker banksysteem en meer fiscale discipline.

 

Vooruitzichten

BlackRock’s Investment Institute heeft geen uitgesproken mening over emerging-market debt in lokale valuta nu het rendement dichter bij dat van Amerikaanse staatsobligaties ligt. Bovendien kunnen renteverlagingen de valuta’s van opkomende markten schaden. PIMCO overweegt duratie in landen met een hogere kredietkwaliteit, aantrekkelijke waarderingen en rendementspotentieel zoals Brazilië en Mexico waar het desinflatieproces al verder gevorderd is en reële rendementen hoger zijn. Templeton ziet eveneens hoge nominale en reële rendementen in Latijns Amerika.

Hoewel we kortstondige inflatiefactoren niet uit het oog mogen verliezen bevinden we ons volgens Claudia Calich van M&G op het punt van desinflatie wat goed nieuws is voor de activaklasse. Schroders wijst ons erop dat EMD ernstig ondervertegenwoordigd is in wereldwijde portefeuilles. Het fondshuis verwacht wel dat renteverlagingen in de meeste opkomende landen gematigd zullen zijn, gezien de risico’s die gepaard gaan met het te sterk afwijken van het rentebeleid van de Fed.

 

De Top-5

Voor de Top-5 van deze week kijken we naar de best presterende fondsen over 2023 die beleggen in emerging market obligaties in lokale valuta waarvan een recente portefeuille voorhanden is.

Colchester Local Markets Bond sloot 2023 af op één in het lijstje en kan bogen op een doorgewinterd en opmerkelijk stabiel team en een goed gestructureerd proces. Deze R fondsklasse krijgt van Morningstar analisten Above Average People en Process pillar ratings. Ian Sims en Keith Lloyd hebben ieder vier decennia ervaring. Sims was een van de oprichters van Colchester in 1999 en is sindsdien CIO terwijl Lloyd er ook al bij is sinds de lancering. De managers volgen een teambenadering met ondersteuning van 11 analisten die gemiddeld negen jaar in dienst zijn bij de firma.

Het beleggingsproces is gericht op het bepalen van voor inflatie gecorrigeerde reële waarderingen. Portefeuilleconstructie is een tweeledig proces; het team gebruikt een kwantitatief model om een portefeuille met lokale tarieven samen te stellen en een afzonderlijke valutaportefeuille. De twee modelportefeuilles worden vervolgens gecombineerd. Het team verwacht dat ongeveer twee derde van zijn outperformance ten opzichte van de JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Index-benchmark zal komen van effectenselectie en een derde van de valutapositionering.

Verder kan het fonds vrij geconcentreerde landenblootstellingen (20-25% van de totale activa) innemen, maar deze risico’s zijn in het verleden steeds op verantwoorde wijze beheerd gezien de managers zich voornamelijk toeleggen op landen binnen de benchmark. Bovendien is de non-investment-grade blootstelling van de portefeuille beperkt tot 30%.

Op plaats twee staat het DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable fonds, een van de grotere fondsen binnen deze categorie die excellente prestaties kan voorleggen sinds haar lancering in maart 2013. Het fonds wordt sinds januari 2018 beheerd door Michael Vander Elst. Hij kreeg in mei 2019 het gezelschap van Hugo Verdiere die overkwam van Candriam. Vander Elst is sinds 2018 actief voor Degroof Petercam Asset Management en werkte voorheen onder meer voor AXA Bank en ABN AMRO. Het fonds belegt hoofdzakelijk in staatsobligaties uitgegeven in opkomende markten en maakt actief gebruik van macro-economische, krediet- en duurzaamheidsanalyses. Dit is een Article 9 fonds onder SFDR wat zeer uniek is binnen deze categorie.

BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond vervolledigt de top 3 en wordt beheerd door een ervaren team. Hoofd Emerging Markets Local Debt Investments Laurent Develay kwam in juni 2012 over van Fischer Francis Trees & Watts waar hij portefeuillebeheerder was gespecialiseerd in valuta uit opkomende markten. Amer Bisat trad toe tot BlackRock in 2013, daarvoor was hij partner in twee macro hefboomfondsen. Hij werkte doorheen zijn carrière ook voor Morgan Stanley, UBS en in de jaren 90 als senior economist voor het IMF. Michal Wozniak werkt sinds 2013 voor BlackRock en was daarvoor actief in EMD teams van Lombard Odier Investment Managers en JPMorgan. Hij startte zijn carrière in 2000.

De portefeuille per eind 2023 bestond voor 89% uit obligaties in lokale valuta uitgegeven door overheden uit opkomende landen. Zo’n 5,9% van de totale activa zijn belegd in obligaties in harde valuta, de rest in cash. De managers zijn eveneens overwogen in Colombia (met 3,6%), Zuid-Afrika (met 2,4%) en Mexico (met 2,1%) en hebben 5,3% minder van hun activa in Chinese obligaties in vergelijking met de JP Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified benchmark index.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten