Fund flows 2023: obligaties en passief zijn de winnaars

De fund flows in en uit Europese beleggingsfondsen over 2023 laten een scherp contrast zien tussen de eerste en de tweede helft van het jaar. Uit Morningstar's flow data komt naar voren dat obligatiefondsen en passief fondsbeleggen de grote winnaars zijn als het gaat om aantrekken van nieuw fondsvermogen.

Valerio Baselli 23 januari, 2024 | 14:14
Facebook Twitter LinkedIn

Flussi

Inflatie, stijgende rentes, een vertragende economie, geopolitieke spanningen, veel turbulentie en veel voorspellingen die niet uitkwamen zoals gedacht: 2023 is geen rustig jaar geweest voor beleggers.

Ondanks de netto-uitstroom van €1,9 miljard in december hadden de in Europa gevestigde langetermijnfondsen gemeten over heel 2023 een positief flow-resultaat, met een instroom van per saldo €49 miljard. Daarbij is er een scherp contrast tussen de eerste en de tweede jaarhelft: €90,9 miljard netto-instroom in de eerste helft van het jaar en €42 miljard in de tweede helft.

De context in december was heel anders dan die waarin we het jaar 2023 begonnen: de inflatie in de ontwikkelde landen is meer dan gehalveerd en de economische recessie waar velen voor vreesden deed zich vooralsnog niet voor. Zowel de aandelen- als de obligatiemarkten stegen in december, met een positief beleggerssentiment op basis van de verwachting dat 2024 renteverlagingen zal brengen.

 

Obligatiefondsen springen er goed uit

Aandelenfondsen verloren €893 miljoen euro in december en €5,2 miljard euro in het vierde kwartaal, maar over het gehele jaar genomen was het beeld positief, met een netto-instroom van €17,4 miljard. Fondsen in Amerikaanse gemengde large-cap aandelen waren in 2023 het meest gewild onder beleggers, gevolgd door fondsen in wereldwijde op komende markten aandelen. Alleen het eerste kwartaal kende een netto-instroom met €35,4 miljard, terwijl de andere kwartalen allemaal negatieve flows registreerden, met een uitstroom van €18 miljard euro tussen april en december.

De vastrentende fondscategorieën boekten vorig jaar echter vier positieve kwartalen in termen van kapitaalstromen voor een totaalbedrag van €163,5 miljard. Een bescheiden uitstroom werd pas in oktober geregistreerd met €517 miljoen euro. Fondsen in obligaties met een vaste looptijd waren in 2023 de grootste verliezers binnen deze hoofdcategorie, gevolgd door staats- en bedrijfsobligatiefondsen in euro's.

Grondstoffenfondsen boekten hun slechtste jaarresultaat ooit (Morningstar verzamelt sinds 2007 gegevens over de stromen in Europa), voornamelijk als gevolg van de €12 miljard die werd onttrokken aan edelmetaalproducten (bijna allemaal ETC's op goud).

Het gezamenlijk beheerd vermogen kwam per 31 december 2023 uit op €11.036 miljard tegen €10.637 miljard een maand eerder.

Actief versus passief

Open-end indexfondsen registreerden in 2023 een instroom van €213,5 miljard, vergeleken met €165 miljard aan uitstroom bij actief beheerde fondsen. Obligatiefondsen waren de enige hoofdcategorie die in staat was om nieuw kapitaal aan te trekken aan zowel de actieve als de passieve kant.

Vorig jaar noteerden passieve fondsen een organische groei van 8,6%, terwijl actieve langetermijnproducten in dezelfde periode een afname van -2,1% noteerden. Het marktaandeel van passieve langetermijnfondsen bedroeg per eind december vorig jaar 26,73%, vergeleken met 23,77% in december 2022.

Flussi

De duurzame golf 

Over het geheel genomen heeft duurzaam beleggen in 2023 geen gemakkelijk jaar gehad. Fondsen die binnen Artikel 8 van de Europese SFDR-verordening vallen, registreerden in december een netto-uitstroom van €3,7 miljard, wat de zevende maand op rij met negatieve stromen voor deze groep markeerde. Voor heel 2023 komt de netto-uitstroom uit op €23,7 miljard. Aandelenfondsen en mixfondsen waren de belangrijkste tegenvallers op dit gebied.

Aan de andere kant slaagden Artikel 9 fondsen (ook wel bekend als de donkergroene fondsen) er in om in 2023 €4,4 miljard aan nieuw geld binnen te halen, terwijl ze in het vierde kwartaal een netto-uitstroom van €4,6 miljard registreerden.

Vanuit een organisch groeiperspectief noteerden Artikel 9-fondsen vorig jaar een organische groei van 1,52%. Daarbinnen vallen vooral de passieve Artikel 9 producten op die een organische groei van 9 45% noteerden. In dezelfde periode noteerden Artikel 8 fondsen een algemene organische afname van -0,50%. Passief kenden dan weer juist een groei met 11,08%.

Winnaars en verliezers

In het overzicht hieronder staan de tien vermogensbeheerders die in 2023 in Europa het meeste en het minste nieuwe kapitaal bij beleggers hebben opgehaald, met daarbij de details over de verschillen tussen passief en actief beheer: 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten