Zo bouw je een dividend-aandelen portefeuille

Morningstar laat u zien hoe u een portefeuille kunt opbouwen met dividendaandelen om een inkomstenstroom te genereren. We gaan deze modelportefeuille maandelijks volgen.

Fernando Luque 30 januari, 2024 | 15:18
Facebook Twitter LinkedIn

building bricks

Een van de manieren waarop beleggers inkomsten kunnen genereren is via dividend op aandelen dat beursgenoteerde bedrijven uitbetalen aan hun aandeelhouders. Maar het opbouwen van een dividendportefeuille is niet zo eenvoudig als het klinkt. Daarom heb ik besloten om een dividendportefeuille op te bouwen met behulp van Morningstar-indices en die zal ik elke maand bijhouden. Zo bouw je een dividendportefeuille op:

1) Dividendrendement

Het selecteren van aandelen om een dividendportefeuille op te bouwen lijkt op het eerste gezicht misschien eenvoudig. Maar dat is het niet. Het lijkt misschien eenvoudig omdat het dividendrendement het belangrijkste criterium is. Dat is inderdaad een belangrijke factor, maar zeker niet de enige die relevant is.

2) Houdbaarheid en consistentie

We zijn bij het samenstellen van een dividendportefeuille niet alleen geïnteresseerd in de hoogte van het dividend, maar ook in de houdbaarheid en de consistentie ervan. We moeten kunnen beoordelen of een bedrijf dat dividend uitkeert, dat ook in de toekomst kan blijven doen.

Bedrijven met zeer hoge dividendrendementen lijken misschien koopjes, maar misschien zijn ze te mooi om waar te zijn. Mogelijk hebben zulke bedrijven financiële problemen die ertoe hebben geleid dat hun aandelenkoers is gedaald (en het rendement is gestegen). Het komt in zulke situaties vaak voor dat bedrijven hun dividend verlagen om te bezuinigen. Dan kan hun dividendrendement in de toekomst dus lager uitvallen dan het actuele percentage. 

3) Waardering is belangrijk

Dat een dividendportefeuille een gezond dividendniveau uitkeert is belangrijk, maar er moet idealiter ook sprake zijn van voldoende kapitaalgroei. Belangrijk is dus het totaalrendement  (total return) op de lange termijn en niet alleen het dividendrendement op zich. Het element dat van invloed kan zijn op dat totaalrendement op lange termijn is de waardering van de bedrijven.

Bij Morningstar bekijken we bedrijven vanuit fundamenteel perspectief en calculeren een prijs/reële waarde (Price/Fair Value) verhouding om te bepalen of het aandeel duur of goedkoop is. Een P/FV boven de 1 geeft aan dat het aandeel duur is en een P/FV onder de 1 betekent dat het aandeel goedkoop is. 

 

Morningstar indices gebruiken voor mijn inkomensportefeuille

Ik heb mijn wereldwijde dividendportefeuille samengesteld op basis van de aandelen waarin vier op dividend gerichte wereldwijde aandelenindices, die zijn ontwikkeld door Morningstar, beleggen. Deze vier indices en hun kenmerken zijn de volgende: 

Morningstar Developed Markets Dividend Yield >3%: Deze index volgt de prestaties van effecten in ontwikkelde markten met een 12-maands dividendrendement van meer dan 3%. 

Morningstar Developed Markets Dividend Growth: Deze index is ontworpen om blootstelling te bieden aan effecten in de Morningstar Developed Markets Index met een historie van ononderbroken dividendgroei en het vermogen om die groei vast te houden. 

Morningstar Developed Markets High Dividend Low Volatility: Deze index biedt blootstelling aan aandelen uit ontwikkelde markten met een hoog dividendrendement en sterke financiële kwaliteit, terwijl de voorkeur uitgaat naar aandelen met een lagere volatiliteit. 

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select: Deze index richt zich op effecten die consistent dividend uitkeren en (financieel) in staat zijn om dit vol te houden. De effecten worden geselecteerd uit de Morningstar Developed Markets Large Cap Index. De dividend-leidersindex bestaat uit de 100 best renderende effecten die voldoen aan de criteria, waaronder screenings op het gebied van milieu, sociaal-maatschelijk en goed bestuur (ESG) op basis van gegevens van Morningstar Sustainalytics.

 

Een paar simpele portefeuilleregels

Ik heb de posities van deze vier indices geanalyseerd met data per eind 2023. De criteria voor het selecteren van de bedrijven in mijn portefeuille zijn als volgt, in volgorde van voorkeur: 

Welke bedrijven komen terug in deze vier indices? Om in mijn portefeuille te verschijnen, moet een effect in ten minste twee indices voorkomen.

Wat is het totale gewicht van de bedrijven in deze indices? Ik bereken eenvoudigweg de som van de individuele gewichten in elke index. Hoe hoger het totale gewicht, hoe groter de kans om in de portefeuille te zitten.

Wat is de waardering van elk van de bedrijven in deze indices? Er komen alleen bedrijven in aanmerking die tegen een aanzienlijke korting op de laatste prijs noteren. Specifieker moet het bedrijf, om deel uit te kunnen maken van de portefeuille, een koers/Fair Value ratio hebben van lager dan 0,85. Met andere woorden, het moet een aanzienlijke korting van minimaal 15% hebben.

 

Dit is mijn dividendportefeuille

Het opbouwen van een portefeuille gaat niet over het willekeurig toevoegen van aandelen. Het is belangrijk om rekening te houden met sectordiversificatie. Om die reden zal ik slechts één aandeel per sector aan mijn portefeuille toevoegen en zal elk aandeel hetzelfde gewicht hebben. Dat betekent niet dat elke sector (we hanteren bij Morningstar 11 sectoren) aanwezig zal zijn in de portefeuille. Als geen enkel aandeel in een bepaalde sector aan de drie bovenstaande voorwaarden voldoet, zal die sector niet in mijn portefeuille vertegenwoordigd zijn.


Hoe en wanneer kan de portefeuille veranderen?

Ik zal de portefeuille elke maand beoordelen, aangezien de samenstelling maandelijks kan veranderen. Dat kan twee redenen hebben: 1) verandering in de samenstelling van de indices en 2) verandering in de waarderingen van de bedrijven. Als de koers/Fair Value van een bedrijf stijgt tot boven de 0,90 (en u weet, de grenswaarde is onder de 0,85) dan kan dat een reden te zijn om te switchen naar een ander aandeel als er in dezelfde sector een aantrekkelijker gewaardeerd aandeel te vinden is.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten