Na de cijfers: is Arm Holdings onder- of overgewaardeerd?

Het aandeel Arm Holdings is volgens Morningstar behoorlijk overgewaardeerd na de recente koersrally, ook in het licht van Arm's eigen verhoogde verwachtingen.

Javier Correonero 16 februari, 2024 | 8:48
Facebook Twitter LinkedIn

Arm Holdings

Arm Holdings (ARM) heeft op 7 februari zijn resultaten gepubliceerd en die waren boven verwachting. Het bedrijf zelf verhoogde de verwachtingen voor het lopende boekjaar 2023-2024 dat ultimo maart eindigt.

Arm wint marktaandeel langs vele verticale lijnen in sectoren en dit helpt om de activiteiten te diversifiëren naast de mobiele markt. Die was een paar jaar gelden nog goed voor tweederde van de inkomsten en dat is verschoven naar eenderde nu. De belangrijkste groeimotoren zijn de cloud en de auto-industrie.

Arm verhoogt zijn royaltytarieven. Het was al bekend dat het bedrijf dit zou doen, maar het management bevestigde dat de royaltytarieven voor de nieuwste architectuur v9 het dubbele zijn van die voor v8; dat was een verrassing. Dat levert het bedrijf meer op, wat samen met meer chips en meer inhoud per chip positief zal zijn. Door deze verhoging kan Arm een groter stuk van de waardeketen pakken. Arm heeft in het verleden juist erg weinig gepakt als je kijket naar de waarde die het aan chipontwerpers levert.

Maar we denken niet dat het positieve nieuws een stijging van de aandelenkoers van Arm met 50%-60% rechtvaardigt. We hebben onze schatting van de reële waarde met 32% verhoogd naar $45, vooral om rekening te houden met hogere royaltytarieven op de middellange en lange termijn, maar het aandeel is en blijft sterk overgewaardeerd. Wij denken dat er weinig te winnen en veel te verliezen valt voor beleggers die nu willen instappen, omdat de verwachtingen exorbitant hoog zijn. 

 

Morningstar over Arm Holdings

• Fair Value Estimate: $45
• Actuele koers: $126
• Morningstar Rating: 1 ster
• Morningstar Economic Moat Rating: Wide
• Morningstar Uncertainty Rating: High 

 

Bulls over Arm

• We verwachten dat Arm marktaandeel zal blijven winnen in de datacenterbusiness met x86-architectuur, omdat zijn chips minder stroom verbruiken en datacenters hun energieverbruik moeten minimaliseren. 

• We verwachten ook stijgend marktaandeel in de automotive industrie dankzij de overgang naar elektrisch rijden. De algemene trend naar Internet of Things en apparaten die op batterijen werken, is op lange termijn een rugwind voor Arm, omdat het de meest energie-efficiënte architectuur heeft. 

• Als Arm erin slaagt om zijn bedrijfsmodel te veranderen en royalty's per apparaat kan rekenen, zou dit een enorme stijging van de inkomsten en marges opleveren. 

Bears over Arm

• Als Arm erin slaagt om royalty's per apparaat te rekenen, of als het zijn royaltytarieven per chip aanzienlijk zou verhogen, kan dit een tweesnijdend zwaard worden. Te hoge royalties kunnen klanten ertoe aanzette om in plaats van Arm over te stappen op het gebruik van open-source RISC-V. 

• Arm China is een van Arm's grootste klanten en vertegenwoordigt meer dan 20% van de inkomsten. De financiële rapportering van Arm is van oudsher ondoorzichtig en er zouden pogingen kunnen worden ondernomen om Arm's intellectuele eigendom te stelen. 

• De omzetconcentratie van Arm is erg hoog: de vijf grootste klanten vertegenwoordigen bijna 60% van de omzet. 

 

Is aandeel Arm fair gewaardeerd?

Met een rating van 1 ster zijn wij van mening dat het aandeel Arm aanzienlijk overgewaardeerd is ten opzichte van onze Fair Value calculatie op lange termijn. We hebben die verhoogd vanwege de te verwachten hogere licentie-inkomsten en royaltytarieven op de langere termijn. We schatten dat de royalty's voor v9 3%-4% zouden kunnen bedragen, vergeleken met het gemengde percentage van 1,7% dat het bedrijf meldde in het prospectus bij de beursgang in 2022. De adoptie van v9 blijft toenemen, vooral dankzij de toepassing in smartphones en datacenters en Nvidia ziet deze het komende jaar toenemen. Onze Fair Value indiceert een EBIT-multiple van 42 voor boekjaar 2024 en 38 keer voor boekjaar 2025.

Over het geheel genomen gaan we uit van een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 13% in de komende 10 jaar. We verwachten dat de royalty-inkomsten met hoge enkele cijfers of dubbele cijfers zullen groeien, terwijl de licentie-inkomsten met midden-enkele cijfers zullen groeien. Arm's gemiddelde royaltytarief in 2022 was 1,7%, en we verwachten dat dit zal toenemen tot meer dan 3% in 2030 na de introductie van v9 en toekomstige architectuurverbeteringen. Na de 10 jaar calculeren we dubbelcijferige rendementen op nieuw geïnvesteerd kapitaal en een gemiddelde winstgroei van enkele cijfers voor nog eens 10 jaar.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Javier Correonero  is aandelenanalist bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten