Vooruitblik eurozone inflatie: wat kunnen we vrijdag verwachten?

De inflatiecijfers over februari voor de eurozone komen vrijdag. De markten rekenen nog niet op een renteverlaging in april.

Sara Silano 27 februari, 2024 | 12:52
Facebook Twitter LinkedIn

euro symbol

Uit de gegevens van januari over de eurozone bleek dat de inflatie was gedaald naar 2,8% ten opzichte van 2,9% in de maand ervoor, wat pleit voor een renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB). De kerninflatie was met 3,3% echter hoger dan verwacht. Dit is wat we kunnen verwachten van de publicatie van de inflatiedata over februari.

Flashcijfers over de inflatie in de eurozone worden vrijdag 1 maart om 11 uur verwacht en de markten verwachten een verdere daling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Volgens de consensusramingen van FactSet zal de inflatie met 2,5% bedragen ten opzichte van een jaar eerder, tegen 2,8% in januari.

Wat betekent dat voor het vooruitzicht van een renteverlaging door de ECB in het voorjaar? In de aanloop naar de monetaire beleidsvergadering van 7 maart merkten leden van de Europese Centrale Bank onlangs op dat de neerwaartse verrassingen van de inflatie in de afgelopen maanden waarschijnlijk een neerwaartse bijstelling voor 2024 zouden betekenen in de projecties van maart.

Volgens Eurostat daalde de inflatie op jaarbasis in de eurozone van 2,9% in december naar 2,8% in januari. Een jaar geleden was dit nog 10%.

In januari leverde de dienstensector de grootste bijdrage aan de inflatie op jaarbasis in de eurozone (+1,73 procentpunt), gevolgd door voedingsmiddelen, alcohol en tabak (+1,13 pp), niet-energie gerelateerde industriële goederen (+0,53 pp) en energie (-0,62 pp). 

ECB zal inflatie outlook verlagen

 

"Wij verwachten dat de bijgewerkte projecties van de ECB in maart de kerninflatie met -0,1 procentpunt zullen verlagen naar 2,2% in 2025, hoewel we de risico's eerder zien neigen naar een grotere verlaging van -0,2 pp naar 2,1%", aldus Goldman Sachs in een toelichting.

Recente commentaren van de ECB benadrukten een afhankelijkheid van de gegevens, omdat seizoensgebondenheid de interpretatie van inkomende inflatiecijfers zou bemoeilijken. De leden zeiden dat "continuïteit, voorzichtigheid en geduld" nog steeds nodig zijn, omdat het desinflatoire proces fragiel blijft en te vroeg opgeven een deel van de geboekte vooruitgang in de strijd tegen inflatie teniet zou kunnen doen.

Goldman Sachs verwacht dat de verlaging van de inflatieprognoses gepaard zal gaan met een aanpassing van de formele beleidstaal in maart, waarbij wordt opgemerkt dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de richting van de inflatiedoelstelling. "We verwachten dat voorzitter Lagarde in de persconferentie zal opmerken dat de projecties er bemoedigend uitzien, dat de Raad afhankelijk blijft van gegevens, maar dat hij meer vertrouwen nodig heeft dat de inflatie tijdig en duurzaam zal terugkeren naar 2%."

 

Is april te vroeg voor renteverlaging?

Maar loongegevens zijn bijzonder lastig. De ECB-indicator van onderhandelde loontarieven vertraagde tot 4,5% in het vierde kwartaal van 2023, maar laat nog steeds een aanhoudende loongroei boven de doelstelling zien.

"Met 4,5% ligt de onderhandelde loonstijging nog steeds aanzienlijk boven de 3-3,5% die nodig is om de inflatiedoelstelling van 2% van de ECB te halen", zegt Tomasz Wieladek, Europees hoofdeconoom bij T. Rowe Price, die stelt dat het bestuur van de ECB zeker tot juni zal wachten met het starten van een ronde renteverlagingen. Tegen die tijd zullen de onderhandelde loongegevens voor het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar zijn.

"Er is echter een aanzienlijk risico dat de onderhandelde loonstijgingen in het eerste kwartaal van 2024 verder zullen toenemen. In dit scenario zou zelfs een verlaging in juni moeilijk haalbaar kunnen worden," besloot Wieladek.

Goldman Sachs handhaafde zijn prognose voor de eerste verlaging in april op basis van de verwachting van aanhoudende desinflatie. Maar de economen voegden eraan toe: "De timing van de eerste verlaging blijft afhankelijk van de gegevens, en we zien een lage drempel voor de Raad van Bestuur om te wachten tot juni als de kerninflatie en/of de loongegevens minder vertragen dan we verwachten." 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten