Waarom trekken de huizenprijzen juist nu weer aan?

De afgelopen drie maanden stijgen de huizenprijzen weer, juist nu de hypotheekrente hoog is, terwijl verlaging in zicht lijkt. De maand februari een versnelling van de prijsstijingen en aantal verkooptransacties. Waarom trekt de huizenmarkt juist nu weer aan?

Robert van den Oever 27 maart, 2024 | 16:02
Facebook Twitter LinkedIn

makelaar

De huizenmarkt in Nederland kent de afgelopen maanden een flinke opleving. Die lijkt in februari dit jaar nog eens te versnellen, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de huizenprijzen, nadat ook januari en december weer een stijging van de woningprijzen vertoonden, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

De prijzen zijn dus al drie maanden op rij aan het stijgen, nadat in junu 2023 een trendbreuk ontstond; toen verminderde de prijsdaling, hetgeen in de maanden daarna doorzette. In november was het bijna nul en in december was er een plus van 1,9% te noteren. In februari klom de prijsstijging verder naar 4,3%, zoals onderstaande grafiek  aan de hand van de CBS-huizenprijzencijfers duidelijk laat zien.

De huizenprijzen bereikten een piek in januari 2022, waarna de klad erin kwam onder invloed van de snel stijgende rente. Door de opeenvolgende rentestappen in korte tijd, werden nieuwe hypotheken voor huizenkopers vrij plotseling veel duurder. Te koop staande woningen die tot kort daarvoor nog binnen bereik waren, bleken met de nieuwe hypotheekrentepercentages ineens onbereikbaar geworden.

 

Waarom nu, met renteverlaging in aantocht?

Maar het schrikeffect van die hogere rente lijkt weg te ebben, gezien de jongste cijfers. Waarom worden huizenkopers nu zo actief? De rente is relatief hoog en lijkt binnenkort te gaan dalen. Waarom dan toch nu kopen? Krijgen mensen makkelijker een hypotheek vanwege de CAO loonstijgingen die velen hebben gekregen?

Het antwoord lijkt eerder aan de aanbodkant te liggen dan aan de vraagkant. Want de krapte op de woningmarkt is de afgelopen jaren alsmaar nijpender geworden. Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvesting aan de TU Delft en veelgevraagd woningmarktexpert, becijfert in een essay uit 2023 het woningtekort per medio 2023 al is opgelopen naar 4,8% van de woningvoorraad, ofwel 390.000 woningen, het hoogste tekort sinds 1970. En dat is een gemiddelde, want in sommige regio's is het tekort nog hoger, tot zelfs 6,7%, aldus Boelhouwer.

Boosdoener is de nieuwbouw, die ver achterblijft bij wat de Nederlandse markt eigenlijk nodig heeft. Om allerlei redenen (stikstof, vertraging door protesten en inspraak) worden er te weinig bouwvergunningen afgegeven. Daar komt nog bij dat een aantal jaar geleden de bouwsector in zodanige crisis verkeerde dat veel bedrijven destijds mensen hebben ontslagen en daardoor structureel gekrompen zijn. Snel meer bouwen is ook om die reden niet mogelijk. 

Het tekort aan afgegeven bouwvergunning en bouwvakkers zal volgens hoogleraar Boelhouwer de woningmarkt voorlopig flink parten blijven spelen en uitbreiding van het aanbod zit er dan ook niet in, denkt hij. Op basis van de huidige beschikbare gegevens verwacht hij dat er in Nederland in 2024-2025 zo'n 50.000 tot 60.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd, terwijl het doel van de rijksoverheid op 90.000 per jaar ligt. 

 

Een kwestie van vraag en (te weinig) aanbod

Met zo weinig beschikbare koopwoningen door achterblijvende nieuwbouwproductie is het eigenlijk geen wonder dat de huizenprijzen weer stijgen. De stijgende rente zorgde voor een tijdelijke dip in de prijsontwikkeling, maar er zijn nog volop kopers in de markt voor te weinig huizen. Aangezien we niet in een recessie zitten met een scenario hoge werkloosheid en sterke aantasting van de koopkracht bij grote groepen Nederlanders, zal de vraagkant voorlopig niet verminderen. Alles bij elkaar is de conclusie dus: gewoon een kwestie van vraag en (te weinig) aanbod.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten