Wat stuwt economische opleving Brazilië?

VIDEO - Raheel Altaf, portfolio manager van het Artemis SmartGARP Global Emerging Markets Equity Fund, praat met ons over energie, landbouw en klimaatverandering in Latijns-Amerika.

Christopher Johnson 23 april, 2024 | 15:39
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Christopher Johnson: Welkom bij Morningstar. Ik ben Christopher Johnson en vandaag is bij mij Raheel Altaf, fondsbeheerder bij Artemis Investment Management. Dank u wel dat u vandaag hier bent.

Raheel Altaf: Fijn om hier te zijn.

Johnson: Mijn eerste vraag is, in vergelijking met de MSCI Emerging Markets Index bent u overwogen in Brazilië. Waarom bent u zo bullish over dit Latijns-Amerikaanse land?

Altaf: Wel, er ontwikkelen zich zeker enkele interessante trends in Brazilië. Het is een landbouw- en grondstoffengrootmacht in de wereld en levert voedselproducten zoals sojabonen, koffie en suiker aan veel landen over de hele wereld. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de stijgende inflatie heeft geleid tot stijgende prijzen en dat de vraag vrij stabiel is. Brazilië als economie profiteert dus van de export van deze goederen over de hele wereld.

Nu de inflatie is gestegen, hebben ze de rentetarieven vrij agressief verhoogd om zich tegen die inflatiedruk te beschermen. En nu de inflatie begint te dalen, zien we die rentetarieven dalen. Ik denk dus dat dit de groei van de economie ondersteunt. En dan voor aandeelhouders: we zien zeer aantrekkelijke dividendrendementen, lage waarderingen, wat suggereert dat het een geweldig instapmoment is. En je hebt deze groeifactoren voor de langere termijn die waarschijnlijk heel positief zullen zijn voor aandeelhouders. 

Johnson: U noemde landbouw en de wereldwijde vraag naar voedsel, vooral vanuit China, stimuleert de landbouw in Brazilië en is nu goed voor ongeveer 25% van het Braziliaanse BBP. Maar terwijl de agro-industrie bloeit, lijkt deze niet veel voor te komen in uw fonds. Waarom is dat zo belangrijk? 

Altaf: Ik denk dat als je kijkt naar directe landbouwproducenten, we er geen in het fonds hebben. Maar wat we wel in het fonds hebben, zijn bedrijven die echt profiteren van die stijgende vraag. En de discipline die we volgen gaat uiteindelijk over het identificeren van fundamentele trends in bedrijven. Dus, waar zie je groei? En waar wordt dat goede nieuws vandaag niet weerspiegeld in de aandelenkoers? Dus, is er een kans voor een belegger om deel te nemen in de aandelen die goed presteren?

Wij denken dat er kansen liggen in de financiële sector, in andere grondstoffensectoren, zoals energie en sommige metaalproducenten, en ook in de verzekeringssector. Ons kapitaal is dus toegewezen aan die gebieden. Maar sommige van die bedrijven profiteren echt van het rooskleurige beeld dat zich aan het ontwikkelen is aan de economische kant. 

Johnson: Petroleo Brasileiro of Petrobras is met 3,4% uw grootste aandelenpositie. Waarom bent u bullish op dit aandeel en hoe profiteert dit energiebedrijf van de toename van de landbouw in Brazilië? 

Altaf: Nou, Petrobras is een van de grootste energieproducenten ter wereld. En het is duidelijk dat energieaandelen de afgelopen tien jaar uitdagingen hebben gehad en dat heeft geleid tot veel onderinvestering. Wat we de afgelopen jaren of het afgelopen decennium hebben zien gebeuren, is dat het bedrijf zijn balans heeft opgeschoond. Nu de olieprijzen zijn gestegen door een behoorlijk robuuste en stevige vraag vanuit de hele wereld, profiteert het bedrijf van die vraag. En dat leidt tot kasstromen die omhoog gaan. De aandelen noteren tegen een vrij lage waardering. Maar ik denk dat het nog belangrijker is dat ze dit gegenereerde geld hebben uitbetaald aan de aandeelhouders. En dus is het dividendverhaal van Petrobras de afgelopen jaren uitzonderlijk geweest. En als we kijken naar het totale rendement dat beleggers hebben behaald, dan is dat aanzienlijk beter dan de markt. 

Johnson: Over dividenden, ik bedoel, er kwam een verhaal naar buiten over Petrobras dat ze onlangs hun dividenden achterhielden voor aandeelhouders. Maakt u zich daarom zorgen over het bestuur? Of is dit slechts een uitzondering? 

Altaf: Ik denk dat het belangrijk is om na te denken over het bestuur van bedrijven, vooral in opkomende markten. En dat is in het verleden een probleem geweest. En Petrobras heeft zeker zijn eigen bewogen geschiedenis. Als ik naar het bedrijf kijk, zien we dat het bestuur zeker verbetert. Alleen al in de afgelopen drie jaar heeft het ongeveer $75 miljard aan dividenden uitgekeerd. De huidige marktwaarde van het bedrijf is ongeveer $100 miljard. Het heeft dus bijna al zijn beurswaarde uitbetaald in de afgelopen paar jaar. En er wordt voorspeld dat het aan die kant van de dingen behoorlijk goed zal gaan. Het verhaal dat de laatste tijd naar buiten is gekomen, gaat dus echt over de buitengewone dividenden, wat er gebeurt met het overschot aan contanten dat wordt gegenereerd. En er is enige bezorgdheid onder beleggers dat dit niet zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Maar zelfs als je daarvoor corrigeert, is het rendement dat aandeelhouders krijgen zeer aantrekkelijk. 

Johnson: Ik wilde even terugkomen op landbouw. De reden waarom ik geïnteresseerd ben in dit onderwerp is omdat ik las over het feit dat de agro-industrie natuurlijk groeit, maar er zijn ook zorgen over hoe de klimaatverandering de oogst-opbrengst van suiker of sojabonen zou kunnen beïnvloeden. Is dat iets waar u rekening mee houdt, omdat we duidelijk meer effecten van klimaatverandering gaan voelen en misschien de mogelijke gevolgen die we zullen hebben op deze snelgroeiende sector in Brazilië. 

Altaf: Ik denk dat dat zeker een punt van zorg is geweest in de afgelopen jaren en het is iets waar we ons erg bewust van zijn. Waar we naar op zoek zijn in bedrijven is ten eerste bewijs dat er duurzame inspanningen worden geleverd als het gaat om hun praktijken, of het nu gaat om voedselproductie, energieproductie of de productie van goederen. Er zijn bedrijven die de risico's op de langere termijn begrijpen rond het klimaat en het effect dat dat zal hebben op de wereld, en die beginnen te evolueren en hun praktijken ten goede te veranderen. Wij denken dat dit mettertijd waarschijnlijk winnende bedrijven zullen zijn en je kunt er daar ook een paar van vinden in Brazilië. Maar de andere kant van de zaak is duidelijk dat de vraag naar deze dingen niet zal verdwijnen. We moeten ons dus richten op het identificeren van de bedrijven die goede praktijken hebben, maar ook op het vinden van de winnende bedrijven die gaan profiteren van deze groeimotoren op de langere termijn. 

Johnson: En Banco do Brasil is een andere top-holding van het fonds. De aandelenkoers is de afgelopen vijf jaar consistent gestegen. Wat is volgens u de drijvende kracht achter deze bedrijven en het positieve momentum? 

Altaf: Nou, heel eenvoudig, financiële instellingen hebben de neiging om te profiteren wanneer de rente stijgt, dan gaan hun inkomstenmarges omhoog en verbetert hun winstgevendheid. De rentetarieven in Brazilië liggen boven de 10%. De inflatie is veel lager. Het financieringsrendement voor Banco do Brasil is dus zeer gunstig. De bank is verbonden met de landbouwsector en heeft haar kredietportefeuille uitgebreid, met name aan de plattelandszijde, en dat is een sterke groeimotor geweest. Daarnaast heb je een zeer positief dividendverhaal. Het dividendrendement van Banco do Brasil ligt rond de 10%. De aandelen hebben dus goed gepresteerd omdat de bank winstgevend is. De waardering is erg goedkoop vergeleken met die van sectorgenoten en de bank blijft vrij snel groeien. 

Johnson: Ik wil het met u hebben over India, dat ook deel uitmaakt van het fonds. Het is onderwogen in vergelijking met de MSCI Emerging Markets Index. Waarom is dat? Heeft dit iets te maken met het feit dat de aandelenwaarderingen in India extreem hoog zijn?

Altaf: Ik denk dat dat zeker een deel van de reden is. Ik bedoel, als we een waarderingsmaatstaf nemen zoals Shiller P/E, waarbij je bijvoorbeeld kijkt naar de winst over de afgelopen 10 jaar en die vergelijkt met de aandelenkoersen van vandaag, dan is India de rijkst gewaardeerde aandelenmarkt ter wereld. Het is duurder dan de VS. Dat is verrassend, want ja, er is een zeer aantrekkelijke groei geweest in de economie en in een aantal bedrijven, maar de aandelenprijzen zijn duidelijk hoger dan het fundamentele verhaal. Ik denk dat sommige beleggers er echt in geloven dat dit lang zal aanhouden. Wij zijn van mening dat we voorzichtig moeten zijn als de waarderingen te hoog worden. We denken dus dat sommige delen van de Indiase aandelenmarkt erg overgewaardeerd zijn en we zijn nerveus over wat dat betekent voor toekomstige rendementen. 

Johnson: Welke delen van de aandelenmarkt in India vermijdt u vanwege de hoge waarderingen?

Altaf: Ik denk dat er zeker enkele consumentensegmenten van de markt zijn waar de groeipercentages in deze bedrijven niet echt zijn veranderd. Ze worden gezien als tamelijk defensieve bedrijven, zoals basisconsumptiegoederen. Er is geen tekort aan bedrijven waarvan de aandelenkoersen 50 of 60 keer de winst noteren. Dat zijn dus het soort bedrijven waar je volgens ons niet echt de beloning krijgt voor verbeterde groeivooruitzichten en die waardering is echt heel belemmerend. 

Johnson: India houft binnenkort verkiezingen en Narendra Modi zal naar verwachting verkozen worden voor een nieuwe termijn. Hoe denkt u dat een mogelijke overwinning van Modi de Indiase economie zal beïnvloeden? 

Altaf: Ja, het is vrij ongekend. Het ziet ernaar uit dat Modi waarschijnlijk zijn derde termijn wint. Als we naar de geschiedenis van India kijken, hebben we in het verleden geen meerderheidsregering gehad. Het is dus interessant dat we deze kant opgaan. Als we kijken naar wat er in India is gebeurd, denk ik dat er veel is uitgegeven aan infrastructuur, dat de productie is toegenomen en dat het vertrouwen in de economie is teruggekeerd. Dus ik verwacht dat dit de komende jaren zal aanhouden. Maar er waren enkele uitdagingen die betekenen dat de hervormingen moeten worden voortgezet. Het armoedeniveau ligt in veel delen van de economie nog steeds op een licht verontrustend niveau. Er moet daar nog veel werk worden verzet om de verstedelijking die we de afgelopen tien jaar of langer hebben gezien, te verbeteren en te vergroten. 

Johnson: Over het fonds: volgens data van Morningstar heeft het fonds in een jaar tijd een instroom van meer dan £239 miljoen. Hoe verklaart u dat? 

Altaf: Nou, ik denk dat de positieve stromen die we in het fonds hebben gezien in de eerste plaats te danken zijn aan het feit dat de prestaties binnen het fonds goed zijn geweest, en we hebben het vrij consistent beter gedaan dan de markt sinds we de strategie hebben gelanceerd. Maar als ik terugkijk, denk ik ook dat beleggers nogal druk waren geworden in de richting van sommige snelgroeiende en meer kwalitatieve delen van de markt. Het fonds dat we beheren is gericht op bedrijven die handelen tegen meer gedaalde waarderingen. Het is dus een goede aanvulling op een aantal van die populaire fondsen en het fungeert als een goede diversifier binnen die portefeuillemix. 

Johnson: Dank u wel dat u hier bij mij was.

Altaf: Dank u.

Johnson: Ik ben Christopher Johnson voor Morningstar UK.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christopher Johnson  is datajournalist bij Morningstar in Londen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten