Morningstar Fund Radar: karige beloning voor high yield risico

Wereldwijde hoogrentende obligaties begonnen het jaar 2024 uitstekend, bieden mooie aanvangsrendementen, maar de spread die beleggers ontvangen voor het genomen kredietrisico blijft gering.

Thomas De Fauw 29 april, 2024 | 10:41
Facebook Twitter LinkedIn

thailand

De Morningstar Global High Yield Bond index wist over het eerste kwartaal een rendement van 3,3 procent voor te leggen en is dus uitstekend begonnen aan 2024. Het gemiddelde fonds binnen de obligaties wereldwijd high yield Morningstar categorie deed het zelfs beter met 3,6 procent. Een uitzonderlijke prestatie, want het jaarlijks gemiddelde rendement van deze fondsen bedroeg over de voorbije vijf en 10 jaar respectievelijk 3,8 en 5,4 procent versus 4,5 en 6,2 procent voor de index.

In maart zagen we de hoogste maandelijkse nieuwe uitgiftevolume sinds oktober 2021. Emittenten wilden duidelijk profiteren van de sterke verkrapping van de spreads de afgelopen zes maanden om tegemoet te komen aan hun komende herfinancieringsbehoeften. Dit aanbod werd vlot geabsorbeerd en de categorieën EUR High Yield en Global High Yield zagen in het voorbije halfjaar tot en met maart een instroom van respectievelijk 4,9 miljard euro en 1,9 miljard euro.

Echter, volgens sommige beleggers is de hoogrentende obligatiemarkt zelfgenoegzaam geworden over de risico’s waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd zoals hogere financieringskosten en een mogelijke economische neergang.

 

Spreads tonen positief sentiment

Hoewel de spreads in april licht stegen nu de hoop op snelle renteverlagingen in de VS stilaan wegebt, blijft het algemeen sentiment positief. De ICE BofA Euro High Yield Option-Adjusted Spread is in dalende lijn sinds oktober 2023 (493 basispunten) toen obligaties omhoog gestuwd werden door de verwachting dat de Federal Reserve in 2024 zou overgaan tot renteverlagingen. Medio maart werd een dieptepunt (332 basispunten) bereikt om vervolgens opnieuw te stijgen tot zo’n 366 basispunten eind vorige week. Eenzelfde beweging vond plaats in de VS en het effectieve rendement op de ICE BofA US High Yield Index ligt nu rond de 8 procent versus 6,3 procent voor de Europese index.

Het wordt afwachten hoe dit verder zal evolueren. De spreads voor de meest risicovolle hoogrentende kredieten, degene met een CCC rating of lager, stegen sinds 19 maart met zo’n 80 basispunten naar 920 basispunten in de VS versus een stijging van ongeveer 20 basispunten voor de veiligere BBs naar 205 basispunten. Dit is vooral een functie van de verwachte wanbetaling- en herstelpercentages tussen obligaties van verschillende kredietkwaliteit.

FR hy


BGF Global High Yield Bond op Morningstar's Fund Radar

De strategieën die prominent op Morningstar’s radar verschijnen, beschikken naar het kwalitatieve oordeel van de fondsanalisten over een sterk beheerteam en een robuust beleggingsproces, of worden deze kwalificaties toegedicht op basis van een algoritme dat beleggingsfondsen beoordeelt op basis van hetzelfde raamwerk. In dit artikel lichten we een fonds toe dat voldoet aan deze criteria en gevolgd wordt door Morningstar analisten.

BGF Global High Yield Bond is een van de betere opties binnen de wereldwijde hoogrentende obligatie Morningstar categorie en Morningstar analisten kennen het fonds een People en Process Pillar rating van respectievelijk High en Above Average toe. De relatieve lange termijn rendementen zijn indrukwekkend en de strategie is ook goed gestart aan 2024. Over de laatste vijf- en 10-jaar behoort dit fonds tot het bovenste kwartiel van haar categorie en versloeg het eveneens de Morningstar Global High Yield Bond categorie benchmark.

Dankzij de flexibele aanpak van het team kon het fonds sterk presteren in verschillende marktomgevingen. De beslissing om in 2017 en 2021 naast hoogrentende obligaties ook in aandelen te beleggen, iets wat uitzonderlijk is binnen de categorie bleek de moeite waard al was hun timing niet altijd perfect zoals tijdens de door Covid-19 geïnduceerde uitverkoop.

 

Ervaren beheerders staan aan het roer
Vier doorgewinterde comanagers aangevuld met sterke analisten vormen samen een indrukwekkend team. Mitchell Garfin en David Delbos houden toezicht op Amerikaanse hoogrentende obligaties en worden vergezeld door de Europese hoogrentende obligatiespecialisten José Aguilar en James Turner, die de Europese portefeuille beheren, goed voor ongeveer een kwart van het fonds.

De beheerders profiteren verder van de inbreng en ondersteuning van Derk Schoenhofen. Met uitzondering van Turner, het hoofd van de Europese leverage finance operatie van BlackRock, heeft dit team de strategie al acht jaar lang mede beheerd. Verdere ondersteuning komt van het 18-koppige, in de VS gevestigd leverage finance analisten team dat kan bogen op gemiddeld 17 jaar ervaring aangevuld met teams in Europa en Azië.

 

Een veelzijdige aanpak
De vier managers stellen de top-down thema’s van de portefeuille vast op basis van de input van het brede hoogrentende team en inzichten uit andere BlackRock divisies. Gezien de 55 miljard dollar aan activa onder beheer in wereldwijde hoogrentende activa die BlackRock beheert, is de strategie minder wendbaar dan sommige van zijn concurrenten.

Het belegt dan ook vooral in de grotere, meer liquide emissies en het kan voor het team een uitdaging zijn om alle thema’s snel en efficiënt te implementeren. Het belegginsproces is erop gericht een aantal van deze beperkingen te overwinnen door andere marktsegmenten te benutten zoals obligaties met een BBB-rating (ter vervanging van BBs) of door het toevoegen van aandelen (beperkt tot 10%). Het team kan ook CLOs aanhouden wanneer ze proberen blootstelling te krijgen aan variabele rentes en beheren de liquiditeit en passen het risicoprofiel van het fonds aan via een mix van hoogrentende obligatie ETFs, CDS en swaps die gezamenlijk doorgaans minder dan 10% van de totale activa bedragen.

Ten slotte beoordeelt een risicocommissie de portefeuille, waarbij zij de marktcorrelaties, de sector-en individuele effectenblootstelling en het algemene marktrisiconiveau van de portefeuille beoordeelt om ervoor te zorgen dat de beheerders geen onbedoelde risico’s nemen.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten