Morningstar Fund Radar: grote rol voor Granolas in BGF European Fund

Het BGF European Fund staat op Morningstar's Fund Radar en heeft opvallend veel Granolas aandelen in portefeuille.

Ronald van Genderen 29 mei, 2024 | 11:46
Facebook Twitter LinkedIn

meta

De Magnificent Seven domineerden vorig jaar de beursberichten door hun uitmuntende prestaties en groeiende belang in belangrijke beursindices. De Europese tegenhanger, Granolas, bestaat al langer, maar is veel minder bekend onder beleggers. Ongetwijfeld komt dit door de minder in het oogspringende prestaties.

In de Verenigde Staten staan sinds vorig jaar een zevental aandelen volop in de belangstelling gaat als het gaat om het duiden van de beursprestaties. De zogenaamde “Magnificent Seven” zijn gezamenlijk goed voor 32,5% van de S&P 500 index per eind april 2024. Hoewel de prestaties van de aandelen Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, en Tesla dit jaar minder eenduidig positief zijn, waren ze dat over heel 2023 wel. Met een gemiddeld rendement van 107% hadden ze vorig jaar een buitenproportionele invloed op de beursprestaties van de Amerikaanse en wereldwijde aandelenmarkt. De zeven aandelen waren bijvoorbeeld goed voor circa 40% van het rendement van de MSCI World index, de wereldwijde aandelenindex die vorig jaar met 19,6% steeg.

De Europese tegenhanger is een groep aandelen die bekend staat als de Granolas: GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L’Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP en Sanofi. Dit elftal vertoont inderdaad gelijkenissen. Met een gezamenlijk gewicht van bijna 22% in de MSCI Europe index, zijn ze een dominante groep op de Europese aandelenmarkt. Daarnaast zijn het vrijwel allemaal kwaliteitsbedrijven (tien van de elf bedrijven krijgen van Morningstar’s aandelenanalisten een Wide Economic Moat Rating) met groeikarakteristieken.

Er zijn echter ook verschillen. Allereerst zijn de Granolas ouder dan de Magnificent Seven. Het Europese acroniem werd namelijk al in 2020 bedacht door Goldman Sachs. Daarnaast zijn het niet alleen technologiebedrijven, maar zijn zes van de elf ondernemingen actief in de farmasector en komen er drie uit de consumentensectoren. Een laatste, niet onbelangrijk verschil, zijn de minder overtuigende prestaties van de Europese tegenhangers. Vorig jaar behaalden Novo Nordisk (50%), SAP (47%), L’Oreal (37%) en ASML (36%) zeker solide resultaten, maar Roche (-7%), AstraZeneca (-1%) en Nestle (0%) waren daarentegen achterblijvers. Het gemiddelde rendement voor de Granolas lag daarmee op 18% en dat steekt toch wat schril af in vergelijking met de Magnificent Seven.

 

BlackRock op Morningstar's Fund Radar

De strategieën die prominent op Morningstar’s radar verschijnen beschikken naar het kwalitatieve oordeel van de fondsanalisten over een solide beheerteam en een gedegen beleggingsproces, of worden deze kwalificaties toegedicht op basis van een algoritme dat beleggingsfondsen beoordeelt op basis van hetzelfde raamwerk als de fondsanalisten. In deze editie belichten we een fonds waarin Morningstar’s analisten een positieve convictie hebben en waarin (een deel van) de Granolas een substantiële rol speelt.

Het BGF European Fund (fondsklasse D2) draagt een Morningstar Medalist Rating van Bronze. Analisten van Morningstar kennen het fonds op zowel de People als Process Pillar een Above Average rating toe.

Zeer ervaren en bekwame beheerder
Dit fonds wordt beheerd door Stefan Gries, die in juni 2019 het stokje overnam van Nigel Bolton. Gries is een zeer bekwame beheerder die kan bogen op een 20-jarige carrière. Een groot deel van die tijd werkte hij als analist en deed hij ervaring en kennis op in verschillende sectoren binnen de Europese aandelenmarkt en dat komt hem in zijn huidige rol uitstekend van pas.

Gries is ook hoofd van BlackRock’s fundamentele Europese aandelenteam, wat een zeer belangrijke ondersteuning vormt voor hem in zijn aandelenkeuzes. Hoewel het team in de periode van 2017 tot en met 2019 een roerige periode doormaakte met vele wijzigingen is de rust in recentere jaren weergekeerd, ook al is het team niet geheel gespeend gebleven van wijzigingen.

Aanpak gebaseerd op kwaliteit en groei
De beleggingsfilosofie van Gries is gericht op het creëren van aandeelhouderswaarde en steunt op een bottom-up zoektocht naar aandelen die goed scoren op vier aspecten: kwaliteit van het management, investeren in groei, rendement op kapitaal en unieke aspecten. De aanpak is flexibel, maar over het algemeen zal de portefeuille van Gries een hang hebben naar de stijlen kwaliteit en groei.

Bottom-up aandelenanalyse is de belangrijkste drijfveer voor de aandelenselectie en deze wordt uitgevoerd binnen het bredere team. De analisten en beheerders onderzoeken aandelen via een gestructureerd raamwerk met behulp van drie lenzen: welvaartscreatie, veerkracht en verandering. Bij de uiteindelijke aandelenselectie vertrouwt Gries op de uitgebreide en rigoureuze onderzoeksinspanningen van het bredere team, maar schuwt ook niet om macro inputs een rol in zijn portefeuille constructie te geven.

Per eind januari 2024, belegde Gries bijna 23% van zijn portefeuille in vier van de elf Granolas: Novo Nordisk, LVMH, ASML en L’Oreal. Daarbij had hij het meeste vertrouwen in Novo Nordisk. Mede door de uitstekende performance van het aandeel is het gewicht van deze positie in de acterliggende periode gegroeid naar 10%, oftewel de maximaal toegegestane weging.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten