Wat als de ECB de rente niet verlaagt in juni?

Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank lijkt een 'done deal' maar twijfel neemt toe naarmate de vergaderdatum dichterbij komt.

Sara Silano 31 mei, 2024 | 8:32
Facebook Twitter LinkedIn

ECB building

In de markt leeft breed de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente zal verlagen op 6 juni. Maar wat zou er kunnen gebeuren als de centrale bank in Frankfurt besluit om niet te verlagen? Want hoewel ECB-president Christine Lagarde het pad heeft geëffend voor een renteverlaging in juni, is het enthousiasme over het toekomstige rentepad de laatste tijd flink bekoeld.

“De verlaging met 25 basispunten op 6 juni lijkt een uitgemaakte zaak”, staat te lezen in een notitie van 28 mei van het economenteam van UBS onder leiding van Reinhard Cluse. “De signalen van de ECB-vergadering van 11 april en de daaropvolgende publieke verklaringen van ECB-functionarissen zijn duidelijk: de ECB ligt op koers om de rente tijdens de volgende vergadering op 6 juni met 25 basispunten te verlagen naar 3,75%.”

Economen van UBS denken dat zelfs de teleurstellende inflatiecijfers voor mei (die op 31 mei worden gepubliceerd) de ECB niet van gedachten zullen doen veranderen. Ze zijn er echter van overtuigd dat traders aandachtig zullen luisteren naar de persconferentie van Lagarde en de nieuwe macro-economische prognoses van de ECB-medewerkers, op zoek naar signalen over het tempo van renteverlagingen na juni en, in het bijzonder, een mogelijke tweede verlaging tijdens de vergadering van 18 juli. Over dat laatste is UBS “sceptisch”.

Over de renteverlaging op 6 juni kwam onlangs verdere bevestiging van ECB-bestuurslid Philip Lane, die op 27 mei in de Financial Times zei: “Behoudens grote verrassingen is wat we op dit moment zien voldoende om het maximale niveau van verkrapping op te heffen.”

 

Als de ECB gelijk houdt, wat doen de markten dan?

Maar als er een grote verrassing komt, wat kan er dan gebeuren met de markten? “Als de centrale bank, in plaats van een verwachte renteverlaging, de markten verrast door de rente ongewijzigd te laten, kan dit een daling van de aandelen- en obligatiekoersen veroorzaken,” zegt Nicolò Bragazza, associate portfolio manager bij Morningstar Investment Management (MIM).

Deze hypothese, hoewel op dit moment ver weg, herinnert ons aan wat er op obligatiemarkten kan gebeuren als voorspellingen niet uitkomen. Het is ook een belangrijke les voor de toekomst, aangezien de ECB zich niet heeft vastgelegd op een bepaald traject van renteverlagingen na juni.

“Monetair beleid dat strakker is dan verwacht, heeft meestal een negatief effect op obligatiekoersen”, zegt Bragazza. “Staatsobligaties met een langere looptijd (duration) worden het meest beïnvloed, omdat ze gevoeliger zijn voor strengere monetaire beleidsverwachtingen.”

 

Welke aandelensectoren zouden effecten voelen?

Aandelenmarkten zouden de effecten gaan voelen van negatieve verrassingen in het renteverlagingspad van de ECB. Volgens Bragazza zouden de sectorn nutsbedrijven, vastgoed en discretionaire consumentengoederen, dus de niet-essentiële benodigdheden, het hardst getroffen kunnen worden.

De nutssector is erg gevoelig voor monetair beleid, vooral vanwege de hoge schulden en hoge dividendrendementen. In de vastgoedsector wordt een rentedaling verwacht door degenen die een hypotheek met variabele rente hebben afgesloten en hun aflossing snel zagen stijgen tijdens de opleving. Tot slot werd de consumptiegoederensector zwaar getroffen door de stijgende benchmarkrente en hoge inflatie. Het idee van een daling heeft de verwachting gewekt dat het ergste achter de rug is, terwijl het uitblijven van een versoepeling door de ECB negatief zou kunnen doorwegen.

 

Zal de ECB eerder verruimen dan de Fed?

Ook het thema van een mogelijke afwijking van de Federal Reserve weegt mee bij de beslissing van de ECB in juni. In de VS lijkt de verwachte renteverlaging af te nemen. Het Global Credit-team van Algebris Investments stelt in een notitie van 27 mei dat “de markten de renteverlaging van juli volledig hebben afgeschreven en nu nog maar 80% kans zien op een renteverlaging in november”.

De ECB heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gezegd dat ze onafhankelijk is van de Amerikaanse centrale bank, maar economen debatteren over de vraag in hoeverre het monetaire beleid aan beide zijden van de oceaan echt uiteen kan lopen.

Volgens Ombretta Signori, hoofd macro-economisch onderzoek en strategie bij Ofi Invest AM, moeten de markten niet verwachten dat de ECB wacht op de Fed: “Wij denken dat deze zorgen over Christine Lagarde's overdreven vertrouwen in Washington overdreven zijn,” zei Signori in een notitie van 22 mei.

“Ten eerste is het zeer onwaarschijnlijk dat de depreciatie van de euro die daarop zou volgen, zo'n impact zou hebben dat het een opleving van de eurozone zou uitlokken, vooral omdat de economische literatuur suggereert dat de transmissie van de effecten van renteveranderingen op de inflatie aanzienlijk is gedempt sinds de komst van de eenheidsmunt. Bovendien zijn er al gevallen geweest van desynchronisatie van het monetaire beleid, zoals in de periode 2015-2018, toen de Fed de rente geleidelijk verhoogde terwijl de ECB het negatieve renteterrein betrad door een kwantitatief versoepelingsprogramma te starten.”

In veel gevallen kwam de op- en neerwaartse verlagingscyclus van de ECB echter wat later dan die van de Fed, zoals begin jaren 2000 en van 2006 tot 2009. “Volgens ons is deze keer anders”, zegt Jumana Saleheen, hoofdeconoom bij Vanguard Europe, in een notitie op 8 mei. “De binnenlandse omstandigheden in de eurozone zijn voldoende verschillend om een afwijkend monetair beleid te rechtvaardigen.

“Het belang van de Fed op de wereldwijde markten betekent echter dat de risico's overhellen naar een lager tempo van versoepeling dan de binnenlandse omstandigheden anders zouden rechtvaardigen, vooral als de neerwaartse druk op de euro zou toenemen”, aldus Saleheen. Een scherpe divergentie zou de eenheidsmunt sterk kunnen verzwakken ten opzichte van de dollar, waarbij het potentiële opwaartse inflatierisico de ECB dwingt tot meer voorzichtigheid.

 

Wat moeten beleggers doen?

Bragazza herinnert beleggers eraan zich niet te richten op het voorspellen van wat er zou kunnen gebeuren, maar zich voor te bereiden op verschillende scenario's. “Als het meest verwachte scenario een renteverlaging is, betekent dit niet dat andere beleggingscategorieën geen belangrijke rol spelen bij het in evenwicht brengen van de portefeuille ter voorbereiding op verschillende eventualiteiten,” zegt hij.

“In een omgeving met strengere renteverwachtingen is het verstandig om blootstelling te behouden aan obligaties met een kortere looptijd en hoogwaardige schuldpapieren die de gevolgen van een mislukte renteverlaging kunnen opvangen. Tegelijkertijd kunnen aandelen van bedrijven met hoge dividenden en hoogwaardige balansen een verdere bron van bescherming bieden binnen gediversifieerde portefeuilles.” 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten