Waar te beleggen in obligatiemarkt na renteverlaging ECB?

Cash verminderen, duration verhogen - hoe fondsbeheerders hebben gereageerd op de veranderde renteverwachtingen na de ECB-vergadering.

Sara Silano 07 juni, 2024 | 14:02
Facebook Twitter LinkedIn

euro symbol

De obligatierentes in de eurozone stegen licht nadat de Europese Centrale Bank (ECB) tijdens haar vergadering van 6 juni de rente met 0,25 procentpunt verlaagde, omdat de markten zich aanpasten aan het onzekere toekomstige pad van het monetaire beleid. Fixed-income managers leggen uit waar beleggers hun portefeuilles nu op moeten richten na de eerste renteverlaging in vijf jaar.

“Na de aankondiging van de ECB zagen we een lichte stijging van de obligatierente over de hele looptijdcurve”, zegt Giacomo Calef, landenmanager voor Italië bij NS Partners. “Dit geeft aan dat, ondanks het vertrouwen van ECB-president Christine Lagarde dat de inflatie zal dalen, het proces van normalisering van het monetaire beleid langer kan duren dan verwacht.”

Direct na de aankondiging van de renteverlaging steeg het rendement op de benchmark 10-jaars Italiaanse BTP van 3,83% naar 3,87% en de Duitse Bund met dezelfde looptijd van 2,53% naar 2,56%.

 

Obligaties: Waar moet u nu op letten?

Over het algemeen daalt de rente op staatsobligaties wanneer de rente daalt en stijgt de koers (marktprijs) van uitstaande obligaties. Maar de markt reageerde relatief gematigd op de eerste renteverlaging sinds 2019. De focus lag meer op de opwaartse herziening van de inflatieramingen, waardoor de centrale bank voorzichtiger zou kunnen zijn met het verlagen van de rente in de rest van 2024.

“De verlaging wordt in evenwicht gehouden door hawkish componenten zoals de opwaartse herziening van de groei- en inflatieramingen (die er dus langer over zullen doen om weer in de buurt van de doelstelling te komen), evenals het ontbreken van enige aanwijzing voor het inslaan van een meer continu pad van verlagen van de kosten van geld,” zei Alberto Biscaro, portefeuillebeheerder bij Quaestio SGR.

 

Liquide blijven loont nu minder

Volgens experts moeten beleggers rekening houden met twee factoren. De eerste is liquiditeit, omdat de inkomsten uit depositorekeningen en andere geldmarktinstrumenten zullen dalen als gevolg van de dalende rente.

Sommige experts stellen voor om de liquiditeit in de portefeuille te verminderen, omdat het aanhouden van liquide activa minder aantrekkelijk is geworden: "Nu de renteverlagingscyclus in de eurozone aan de gang is, is een belangrijke prioriteit voor beleggers om hun liquiditeitsbehoeften te beheren. De huidige rendementen op cash zijn aantrekkelijk, maar dat zal niet lang meer duren", zegt Dean Turner, hoofdeconoom eurozone en VK bij UBS Global Wealth Management, in een notitie van 6 juni.

"Wij zijn er voorstander van om het bezit van contanten en op contanten lijkende beleggingen te verminderen ten gunste van beleggingen die een duurzamer rendement kunnen bieden, zoals een portefeuille van kwaliteitsobligaties."

 

Rendementscurve omgekeerd, maar geen recessie

De andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de omgekeerde rentecurve in de eurozone, waarbij staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar een lager rendement bieden dan staatsobligaties met een looptijd van 2 jaar. Zo'n zogeheten inverse yield curve wordt vaak gezien als een indicator van een recessie, maar geeft nu andere signalen.

Volgens Andrea Conti, hoofd macro-onderzoek bij Eurizon, “weerspiegelt de omgekeerde curve de tijdelijkheid van het huidige niveau van de kortetermijnrente en verdisconteert het de toekomstige daling ervan”.

Eurizon's wereldwijde visie, die eind mei werd gepubliceerd, waarschuwde obligatiebeleggers om volatiliteit te verwachten: "De lange rente staat op een niveau dat past bij de huidige fase van de economische cyclus. Als toekomstige inflatiecijfers echter de stijging van mei bevestigen, kunnen de obligatiemarkten volatiliteit ondervinden."

 

Waar obligatiemanagers nu investeren

Obligatiemanagers kijken al verder dan de renteverlaging van 6 juni en de posities variëren. Sommige commentaren na de ECB-vergadering toonden een voorkeur voor middellange en korte looptijden en perifere schuld, zoals Italiaanse staatsobligaties, maar er zijn ook portefeuillemanagers die een meer wereldwijde kijk hebben op vastrentende waarden. 

 

Mauro Valle, hoofd vastrentende waarden bij Generali AM heeft een voorkeur voor schuld van perifere landen en stelt dat de persconferentie van gisteren het leven van beleggers er niet makkelijker op heeft gemaakt.

"Wij blijven positief over de Duitse rente boven de 2,5% en handhaven onze long duration. We zijn positief over de korte tot middellange looptijden van de euro-rentecurve, omdat de inversie van de rentecurve aanzienlijk is en we geen voorwaarden zien voor een verdere inversie in de nabije toekomst. We blijven ook positief over perifere landen, omdat carry trades [beleggen om te profiteren van hogere rentes] en het zoeken naar rendement een drijfveer zullen blijven voor de voorkeuren van beleggers, gezien het feit dat de eurorentes in de toekomst lager zouden kunnen zijn.”

“Lagarde was vandaag niet erg behulpzaam voor beleggers in vastrentende waarden: ze bevestigde echter wel de richting waarin de rente geleidelijk zal dalen”, zegt Francesco Castelli, hoofd vastrentende waarden bij Banor. "In deze context zien we de duration van obligaties niet als een risico, maar als een kans. Voor een belegger met een middellangetermijnhorizon maakt het aanhouden van een duration tussen drie en vijf jaar het mogelijk om vandaag aantrekkelijke rendementen vast te stellen die hoger zijn dan het inflatiepercentage (indicatief 3% voor overheidsportefeuilles, 4% voor bedrijfsobligaties met investment grade)".

De duration weerspiegelt de gevoeligheid van obligaties voor rentewijzigingen; obligaties met langere looptijden hebben een hogere duration omdat ze een hoger renterisico hebben.

 

Tijd voor obligaties op middellange termijn? Of high yield?

Volgens Patrick Barbe, hoofd Europese vastrentende waarden bij Neuberger Berman, kan de markt rekening houden met ten minste drie renteverlagingen dit jaar, vergeleken met slechts ongeveer twee op dit moment: "Dit zou gunstig zijn voor obligaties met een middellange looptijd en de schulden van de Europese landen met de laagste rating."

In een nota van de ECB na afloop van de vergadering spoort Ann-Katrin Petersen, hoofd beleggingsstrateeg voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Oost-Europa bij het BlackRock Investment Institute, beleggers aan om het grote plaatje in gedachten te houden: "De rente zal waarschijnlijk structureel hoger blijven dan voor de pandemie, wat de aantrekkingskracht van inkomsten ondersteunt. Wij zijn tactisch neutraal ten opzichte van staatsobligaties uit de eurozone omdat het beleidspad onzeker blijft. In vergelijking met de VS zien we steun voor Europese obligaties vanwege kleinere begrotingstekorten."

Gabriele Foà, portefeuillemanager bij Algebris Investments, zei in een notitie van 6 juni: "Renteverlagingen zijn niet per se een beleggingsthese voor vastrentende waarden. Wij zien meer waarde in de hoogrentende component van wereldwijd krediet, die minder afhankelijk is van rente en meer van groei. Het niveau van de credit spreads is krap vergeleken met het historische gemiddelde, maar er is geen tekort aan kansen in bepaalde gebieden.

“In Europa zien we waarde in financiële achtergesteld obligaties [obligaties met een lagere rating] en in defensieve sectoren zoals telecom en nutsbedrijven, vooral aan de junior kant.” 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten