Morningstar Fund Radar: op zoek naar Amerikaanse waarde aandelen

De dominantie van technologiebedrijven heeft Amerikaanse waarde aandelen het afgelopen decennium veroordeeld tot een bijrol, maar toch zijn daar kansen te vinden.

Jeffrey Schumacher, CFA 19 juni, 2024 | 12:29
Facebook Twitter LinkedIn

De toenemende dominantie van technologiebedrijven in de Amerikaanse beursindices, de sentimentbepalende Magnificent Seven, en de concentratie van rendementen in een kleine groep beurstoppers heeft Amerikaanse waarde aandelen het afgelopen decennium veroordeeld tot een bijrol. Toch zijn er nog steeds toegewijde waardebeleggers die met niet aflatend doorzettingsvermogen de Amerikaanse aandelenmarkt afstruinen op zoek naar doffe diamanten die weer kunnen schitteren.

Impopulair, vergeten, en onbemind. Dat zijn doorgaans het type bedrijven die op de radar van waardebeleggers verschijnen. Sommige bedrijven zijn fundamenteel slecht en zijn daarom goedkoop met een reden, maar er zijn ook fundamenteel solide bedrijven die kampen met een tijdelijk euvel dat veel tegenwind veroorzaakt en een flinke koersval inleidt.

Zo kunnen economisch cyclische bedrijven geraakt worden door terughoudende consumenten, teruglopende investeringen vanuit het bedrijfsleven, of bezuinigingen bij de overheid. Anderzijds kunnen bepaalde events bedrijven hard raken, zoals rechtszaken, boetes, terugroepacties en hieruit voortvloeiende compensatieregelingen, of veranderende regelgeving. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen bij concurrenten of in andere bedrijfstakken zorgen voor koersdruk bij bedrijven die beleggers identificeren als de verliezers van deze nieuwe trends. Denk aan de impact van kunstmatige intelligentie en de opmars in het gebruik van GLP-1 medicatie. Het laatste speelt bijvoorbeeld bedrijven in de voeding- en drankensector parten.

Dergelijke ontwikkelingen kunnen de emotionele staat van beleggers aanzienlijk beïnvloeden. Onrealistisch pessimisme en grenzeloos optimisme kan het kompas van beleggers behoorlijk van slag brengen en het zicht vertroebelen, waarmee hun poging om rationele beleggingsbeslissingen te nemen danig wordt ondermijnd. Paniekverkopen en FOMO, fear of missing out, zijn de uitvloeiselen van dit beleggersgedrag. Het vereist waardebeleggers om onafhankelijk en contrair te denken en niet mee te gaan met de emotie die soms de markt regeert.

 

Waardebeleggers zijn zeldzaam geworden

De aandacht van beleggers voor groeibedrijven heeft van Amerikaanse waardebeleggers een zeldzame soort gemaakt in een markt waarin het vinden van waarde eveneens een grotere uitdaging blijkt. Sinds 2015 heeft de Morningstar categorie Aandelen VS Large-Cap Waarde in alle jaren met uitzondering van 2021 en 2022 netto uitstroom gezien. De herontdekking van waarde aandelen als gevolg van de implosie van rentegevoelige groeiaandelen in een periode waarin de Amerikaanse centrale bank in recordtempo de rente verhoogde, werd in 2023 alweer volledig tenietgedaan.

Wanneer de uitstroom in verhouding wordt gebracht met het beheerde vermogen, dan wordt de forse schade duidelijk: een organische krimp van meer dan 23% in het jaar 2023, die volgde op een reeks van dubbelcijferige krimp in 2015, 2017, 2018, 2019, en 2020. De Amerikaanse waardebeleggers die stand hebben gehouden zijn dan ook doorgewinterd en volhardend in hun toewijding aan hun beleggingsprincipes.

 

Blik op Amerikaanse large-cap waarde aandelen

De strategieën die prominent op Morningstar’s radar verschijnen beschikken naar het kwalitatieve oordeel van de fondsanalisten over een solide beheerteam en een gedegen beleggingsproces, of worden deze kwalificaties toegedicht op basis van een algoritme dat beleggingsfondsen beoordeelt op basis van hetzelfde raamwerk als de fondsanalisten. In deze editie lichten we een fonds dat voldoet aan deze criteria binnen de Morningstar categorie Aandelen VS Large-Cap Waarde.

Een groep ervaren en zeer toegewijde waardebeleggers die een rigoureus, geduldig en tegendraads bottom-up proces uitvoeren, maakt Brandes US Value tot een aantrekkelijk beleggingsfonds. Het verdient een People Pillar rating van High en een Process Pillar rating van Above Average, waarmee de Morningstar Medalist Rating voor de I Acc fondsklasse uitkomt op Silver.

Ervaren beheerteam dat intensief samenwerkt

De strategie, waarvan de wortels teruggaan tot 1991, is in de bekwame handen van Brent Fredberg, Ted Kim, Kenneth Little en Brian Matthews, die sinds 2013 het Global Large Cap Investment Committee van Brandes vormen. Ze werken al meer dan twintig jaar bij het fondshuis waardoor de beleggingsfilosofie van Brandes diep verankerd is in hun beleggingsgenen. Naast hun enorme beleggingservaring, hoge stabiliteit en hun significante beleggingen in de eigen strategie, onderscheiden ze zich door hun intensieve samenwerking, hun lange termijn beleggingshorizon, hun vermogen om onafhankelijk te denken en de bereidheid om contrair te investeren, en hun onwrikbare toewijding aan hun beleggingsaanpak.

De vier leden, samen met een analistenteam van 23, zijn wereldwijde sectorexperts en hun bottom-up fundamenteel aandelenonderzoek speelt een essentiële rol in het beleggingsproces. De interactie met het analistenteam is goed georganiseerd, terwijl de besluitvormingsstructuur binnen het team van portfoliomanagers debat en diversiteit van gedachten stimuleert, hun inzicht in bedrijven en sectoren verdiept, en helpt om value traps te vermijden.

Trouw aan waardegerichte beleggingsaanpak

De aanpak wordt toegepast in alle strategieën die Brandes beheerd, wat consistentie in de aanpak waarborgt, de kans op style drift vermindert, en ervoor zorgt dat de fondsbeheerders opereren binnen het marktsegment waarop ze bewezen expertise hebben opgebouwd. Alle portefeuillebeheerders en analisten zijn hierdoor volledig toegewijd aan hun waardegerichte, bottom-up gedreven en benchmark-agnostische aanpak. De sterke beleggingscultuur van Brandes garandeert een gedisciplineerde uitvoering van hun goed gestructureerde, herhaalbare en robuuste beleggingsproces.

De managers proberen te profiteren van behavioral biases en beleggersemoties die leiden tot verkeerd geprijsde effecten en benutten deze kansen wanneer een aandeel wordt verhandeld tegen een aanzienlijke korting op de collectief geschatte intrinsieke waarde, waarbij de veiligheidsmarge een belangrijke factor is bij het bepalen van de grootte van de posities. Hoewel de aanpak bewezen is en over een lange horizon sterke resultaten heeft opgeleverd dankzij een effectieve aandelenselectie, kan de zoektocht naar waarde niet voorkomen dat de managers bij uitzondering in een value trap beleggen.

Het trackrecord sinds de oprichting van het Global Large Cap Investment Committee in 2013 is solide ten opzichte van de Morningstar US LM Broad Value categorie-index over verschillende perioden. Dit is des te indrukwekkender gezien de relatief sterke focus op waarde die de strategie kenmerkt ten opzichte van concurrenten en de index in de context van de sterke underperformance van de waardestijl. Hoewel de prestaties van de strategie bemoedigend zijn, blijkt uit het langere trackrecord dat de strategie niet zonder risico's is, zoals pijnlijk werd geïllustreerd door de slechte resultaten tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008. Beleggers moeten daarom bereid zijn een hogere volatiliteit en mogelijk strek afwijkende rendementen ten opzichte van sectorgenoten en de index te accepteren om op de lange termijn de vruchten te plukken.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten