Hoe kan ik Nederlandse staatsobligaties kopen?

Staatsobligaties werden aantrekkelijk toen de rente snel steeg; we leggen uit hoe u ze kunt kopen en waar u op moet letten nu de rentes beginnen te dalen.

Robert van den Oever 24 juni, 2024 | 11:51
Facebook Twitter LinkedIn

Euro Beatrix

Staatsobligaties worden gezien als een van de veiligste opties in beleggingsland, met weliswaar een lager rendement dan andere categorieen, maar ook beduidend minder risico, omdat de uitgever een overheid is die (wankele landen in opkomende regio's daargelaten) doorgaans veiliger, stabieler en betrouwbaarder is dan bedrijven die obligaties (corporate bonds) uitgeven.

Met de huidige rente van de Europese Centrale Bank (ECB) van 4,25% kunnen staatsobligaties een interessant rendement bieden. Dat was enkele jaren geleden nog anders; voor 2022, tijdens de langdurige periode van zeer lage rente kwam het voor dat het effectief rendement (yield) op Nederlandse staatsobligaties zelfs licht negatief was. Met andere woorden; beleggers waren toen bereid om bij te betalen om hun kapitaal bij een veilig instantie te stallen, namelijk de Nederlandse staat.

De 10-jaars staatobligatierente dient als benchmark voor de obligatiemarkt. Momenteel bieden Nederlandse 10-jaars staatsobligaties een rente van tegen de 3%. Onderstaande grafiek laat het verloop van het 10-jaars papier zien:

 

Hoe kan ik staatsobligaties kopen?

Voor particuliere beleggers zijn beleggingsfondsen en ETF's die in staatsobligaties beleggen  de meest gebruikelijke weg om in staatsobligaties te stappen. Het overgrote deel van de  dagelijkse doorlopende obligatiehandel verloopt via fondsen, zo blijkt uit de data van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financien, ofwel Dutch State Treasury Agency (DSTA), de uitgever van Nederlandse staatsobligaties; fondsbeheerders waren de handelspartij voor €184 miljard aan uitgegeven Nederlandse staatsleningen in 2023, tegen €2,2 miljard die aan retailpartijen werd verkocht.

Particuliere beleggers kunnen heel eenvoudig direct staatsobligaties, of beter gezegd delen daarvan, die genoteerd staan aan Euronext Amsterdam, kopen via hun broker platform. Het is een kwestie van selecteren welke obligatie(s) de belegger wil wat looptijd, rente, enzovoort betreft, de ISIN intikken en dan kiezen voor welk bedrag de belegger wil kopen. Dat kan al vanaf €1.

Het Agentschap, ofwel DSTA, is de uitgever van de Nederlandse staatsobligaties die genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam. Naast staatsobligaties met een lange looptijd geeft het Agentschap ook schatkistpapier, ofwel Dutch Treasury Certificates (DTC's) uit. Deze DTC’s hebben een looptijd van maximaal één jaar en betalen aan het einde van de looptijd één bedrag terug en dat is altijd 100% van de nominale waarde. De aankoopprijs van DTC's is de nominale waarde verrekend met de rente. Tussentijds zijn er geen couponbetalingen.

 

Blijven staatsobligaties interessant na een renteverlaging?

De ECB heeft de eerste renteverlaging doorgevoerd sinds vijf jaar, maar er leven verschillende verwachtingen over hoe snel en steil het verdere pad van renteverlagingen zal zijn. Bij een dalende trend in de rente zullen de obligatiekoersen stijgen. Is het dan nog wel interessant om in staatsobligaties te gaan als belegger?

De renteverlaging vindt plaats in een markt waarin de waarderingen van Europese bedrijfsobligaties krapper worden doordat de spread (verschil tussen staats- en bedrijfsobligaties) vermindert.

De yield wordt dus de belangrijkste component die bijdraagt aan het totale rendement, terwijl de waarderingssijging een bescheidener rol gaat spelen, zegt Elbie Louw, senior fondsanalist bij Morningstar in Amsterdam. "We zien dat fondsbeheerders hun blootstelling aan kortlopende staatsobligaties vergroten, omdat het additionele kredietrisico van bedrijfsobligaties minder aantrekkelijk wordt. Daar komt bij dat de blootstelling aan staatsobligaties liquide is en dat geeft hen voor hun gevoel de ruimte om snel kansen te kunnen pakken in meer risicovolle assets zodra die zich voordoen. Fondsbeheerders zien een plek weggelegd voor staatsobligaties in een gediversifieerde beleggingsstrategie."

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten