Morningstar Fund Radar: op zoek naar small- en mid-cap aandelen

Beleggers kijken weer naar fondsen in small- en mid-cap aandelen, want de instroom van nieuw geld stijgt.

Ronald van Genderen 24 juni, 2024 | 16:23
Facebook Twitter LinkedIn

Wereldwijde aandelen doen het dit jaar uitstekend, nadat ook in 2023 een fraai rendement werd behaald. Dit komt echter vooral op conto van large-caps. Kleinere ondernemingen doen het aanmerkelijk minder goed. En dat is al sinds 2021 het geval. Mid- en small-cap fondsen doen het daarbij ook nog eens aanzienlijk slechter dan de benchmark. Beleggers blijven echter in hen geloven en jaar-op-jaar stroomt er nieuw geld in deze fondsen.

Wereldwijde aandelen kennen vooralsnog een prima jaar. Tot en met mei behaalde de Morningstar Global TME index een rendement van bijna 11%, terwijl er in 2023 ook a een plus van 18% werd geregistreerd. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat deze uitstekende prestaties vooral te danken zijn aan een beperkt aantal aandelen, waaronder de grote Amerikaanse technologie aandelen, gegroepeerd onder de noemer Magnificent Seven, maar ook een aantal grote farmaceuten, zoals Eli Lilly en Novo Nordisk.

Voor de kleinere ondernemingen wil het nog niet echt vlotten. Dit jaar boekt de Morningstar Global Small-Mid Cap TME index weliswaar een positief rendement van iets meer dan 6%, maar het staat daarmee toch op een aanzienlijke achterstand ten opzichte van de large-cap index. Die underperformance staat niet op zichzelf, maar is een voortzetting van de trend die al sinds begin 2021 gaande is. Over de afgelopen drie jaar bedraagt de underperformance van mid- en small-caps ten opzichte van large-caps 4,5 procentpunt. Voor de allerkleinste ondernemingen, vertegenwoordigd in de Morningstar Global Small Cap TME index, bedraagt de gemiddelde jaarlijkse achterstand zelfs 6 procentpunten.

 

Instroom in small- en mid-cap fondsen stijgt

Voor beleggers in wereldwijde mid- en small-cap fondsen is het plaatje echter nog ernstiger. Het gemiddelde rendement van een fonds in de Morningstar categorie aandelen wereldwijd small/mid-cap bedroeg gemiddeld 2% per jaar over de afgelopen drie jaar. Daarmee bleven fondsen ook nog eens bijna 3 procentpunten achter bij de Morningstar Global Small-Mid Cap TME index. Dat staat eveneens niet op zichzelf, want ook over langere periodes zoals 10 en 15 jaar hebben fondsen aanzienlijk minder goed gepresteerd dan de index.

Toch lijken beleggers in toenemende mate weer naar mid- en small-caps te kijken. En naar fondsen die in dit marktsegment beleggen. Zo behoorde de Morningstar categorie aandelen wereldwijd small/mid-cap in de maand april tot de 10 categorieën met de hoogste instroom binnen de Morningstar database die in totaal 347 categorieën telt. In die maand stroomde er €2 miljard aan nieuwe beleggersgeld in wereldwijde small-cap fondsen, terwijl in de maand daarvoor ook al €1 miljard richting deze fondsen stroomde.

De instroom in de afgelopen maanden ligt daarmee op een relatief hoog niveau en geeft blijk van oplevende interesse van beleggers in deze categorie. Echter, beleggers hebben nooit echt de handdoek in de ring geworpen, zoals blijkt uit het feit dat in de afgelopen 16 jaar er geen enkel jaar was waarin de categorie een uitstroom van beheerd vermogen heeft gezien. Door de aanhoudende toestroom van beleggersgeld is het totale beheerde vermogen in fondsen in de categorie vervijfvoudigd sinds eind 2014 tot bijna €60 miljard per eind mei 2024.

In die tien jaar is het belang van passieve producten flink gegroeid. Eind 2014 hadden indexfondsen en ETF's een marktaandeel van 3,5%. Tegenwoordig zijn passieve fondsen goed voor 45% van het beheerde vermogen in deze categorie. Dat is opmerkelijk omdat small-caps als minder liquide markt wordt gezien waar actieve beheerders juist waarde moeten kunnen toevoegen. Maar wellicht dat door hun ondermaatse prestaties beleggers hun heil hebben gezocht in fondsen die alleen een index volgen.

 

Morningstar Fund Radar: Meridian onder de loep

De strategieën die prominent op Morningstar’s radar verschijnen beschikken naar het kwalitatieve oordeel van de fondsanalisten over een solide beheerteam en een gedegen beleggingsproces, of worden deze kwalificaties toegedicht op basis van een algoritme dat beleggingsfondsen beoordeelt op basis van hetzelfde raamwerk als de fondsanalisten.

Het fonds MFS Meridian Global New Discovery krijgt van Morningstar’s analisten een People en Process Pillar rating van Above Average. Dit resulteert in een Morningstar Medalist Rating van Silver voor de aandelenklasse zonder distributievergoeding.

Ervaren vierkoppig beheerteam
Het fonds wordt gezamenlijk beheerd door vier beheerders. Het viertal werkt al jarenlang bij het fondshuis en werden allen gepromoveerd tot beheerder vanuit een rol als aandelenanalist. Peter Fruzzetti staat al sinds oprichting van de strategie aan het roer, aanvankelijk samen met Thomas Wetherald, die vervolgens eind 2014 van deze strategie afstapte. Michael Grossman werd eind 2013 aangesteld als comanager, terwijl Sandeep Mehta en Eric Braz eind 2019 gelijktijdig werden aangesteld als medebeheerders.

Op zoek naar bovengemiddelde winstgroei
Het kwartet zoekt naar kleine en middelgrote bedrijven die een bovengemiddelde winstgroei kunnen handhaven. In deze zoektocht worden zij ondersteund door MFS’s bredere aandelenanalistenteam dat aanzienlijke input levert op het gebied van aandelen- en sectorresearch. Het team geeft de voorkeur aan bedrijven die kunnen bogen op een toonaangevend marktaandeel, een duidelijk prijszettingsvermogen en/of een kostenvoordeel, een gezond ondernemingsbestuur en een positieve vrije kasstroomvooruitzichten. Bij het initiëren van posities is een marktkapitalisatie van 15 miljard dollar ongeveer de bovengrens, terwijl het team een positie zal verkopen wanneer de grens van $30 miljard wordt bereikt.

Portefeuille onderwogen in technologie
De portefeuille is goed gespreid en telt normaliter circa 100 namen, waarbij een positie doorgaans niet groter is dan 2-3%. Door de gekozen benadering heeft de portefeuille een groeistijl. Daarbij kent de portefeuille een overweging naar de sector industrie, terwijl de financiële sector en nutsbedrijven zijn onderwogen. Voorheen was de technologie sector overwogen, maar tussen 2020 en 2023 werd dit gestaag afgebouwd en per eind april resulteerde dit ook in een aanzienlijke onderweging.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten