ING krijgt upgrade door toegenomen vertrouwen na beleggersdag

We verwachten nu een minder uitgesproken winstdaling voor het aandeel in de komende drie jaar dan voorheen.

Johann Scholtz 25 juni, 2024 | 13:37
Facebook Twitter LinkedIn

ING bank

We verhogen onze schatting voor de reële waarde van ING Groep (INGA) naar €20 per aandeel van voorheen €17, een stijging met 18%, na verwerking van de nieuwe verwachtingen die Narrow Moat rated ING gaf op zijn recente Capital Markets Day. We verwachten nu een minder uitgesproken winstdaling in de komende drie jaar dan voorheen. We verwachten over het algemeen stabiele inkomsten, met een robuuste groei van de inkomsten uit vergoedingen die de initiële druk op de nettorentemarges compenseert.

Morningstar maatstaven voor aandeel ING

• Fair Value Estimate: €20
• Morningstar Rating: ★★★★
• Economic Moat: Narrow
• Morningstar Uncertainty Rating: High

ING zal €18 miljard aan aandeelhouders uitkeren

Het ziet ernaar uit dat de inflatoire kostendruk zal aanhouden. Ook houden we rekening met een bescheiden toename van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren. We voorspellen dat ING €18 miljard (36% van de huidige marktwaarde) zal teruggeven aan zijn aandeelhouders via dividend en inkoop van eigen aandelen in de komende drie jaar.

Na een relatief kleine initiële daling in 2024 denkt ING zijn huidige nettorentemarge te kunnen handhaven en daar zijn wij het mee eens. Het renteafdekkingsprogramma van ING blijft de margeverplichtingen ondersteunen en de front-book credit spreads worden wijder dan de spreads in het back-book.

ING's gemiddelde jaarlijkse volumegroei van 4% lijkt ambitieus. Ondanks de ultra-lage rente is de groei in het grootste deel van het afgelopen decennium achtergebleven bij de nominale BBP-groei. Particuliere en zakelijke klanten hebben schulden afgebouwd en de concurrentie van niet-banken is toegenomen. De Capital Markets Day bevatte weinig details over waar ING een bovengemiddelde volumegroei verwacht te kunnen genereren.

Het management van ING kwam zeer zelfverzekerd over dat het 5%-10% groei van de provisiebaten kan realiseren. De recente resultaten zijn bemoedigend en wij denken dat de focus op het vergroten van het aantal primaire bancaire klanten juist is. De bijdrage van provisies aan de zakelijke baten van ING is benedengemiddeld en het dichten van de kloof met de concurrentie zal van vitaal belang zijn voor het behalen van ING's doelstellingen voor provisiegroei.

Sterke positie ING in kernmarkten

Wij zijn van mening dat ING's sterke positie in spaarrekeningen en deposito's in haar kernmarkten haar grootste concurrentievoordeel vormen. De ultra-lage rentetarieven tijdens een groot deel van het afgelopen decennium boden het voordeel van toegang tot een constante bron van goedkope financiering.

Wij zijn van mening dat het sterk geconcentreerde Nederlandse bankwezen een van de aantrekkelijkste binnen Europa is. De top-3 van Nederlandse banken heeft samen meer dan 90% van de rekeninghouders en hun geld in handen. Dit staat in schril contrast met de gefragmenteerde banksystemen in de meeste andere landen in de eurozone. ING is marktleider op het gebied van Nederlandse betaalrekeningen met een marktaandeel van 40%, heeft deze dominantie vertaald in een consistent robuust rendement op het eigen vermogen, ofwel return on equity (ROE), van meer dan 20% voor haar Nederlandse bankactiviteiten.

ING DiBa, de digitale Duitse bank van ING, is zeer winstgevend in wat wij beschouwen als de minst aantrekkelijke bankenmarkt van de eurozone. Hoewel dit zeer indrukwekkend is, weten we niet zeker of dit vol te houden is, omdat de concurrentie op het gebied van digitaal bankieren in Duitsland toeneemt, waardoor de winstgevendheid van ING zou kunnen dalen naar lage enkele cijfers, wat de standaard is in Duits bankieren.

De zakelijke bankactiviteiten van ING en de Belgische retailbankingactiviteiten hebben de totale winstgevendheid voortdurend gedrukt. In België is ING niet een van de marktleiders en de zakelijke activiteiten van ING moeten hun business in transacties en deposito's verbeteren en laten groeien.

Bulls Say

• Het Nederlandse bankwezen is een oligopolie: de drie grootste banken hebben meer dan 90% van de Nederlandse lopende rekeningen.
• Een zeer aantrekkelijke financieringsstructuur die wordt gedomineerd door goedkope langdurige deposito's van particulieren.
• ING DiBa in Duitsland is een van de meest succesvolle digitale banken in Europa.

Bears Say

• ING is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van nettorentebaten, waardoor ze nog gevoeliger is voor lagere rentetarieven dan de gemiddelde Europese bank.
• Buiten Nederland (30% van de activa) is ING in geen van de markten waar zij actief is een dominante speler. Dit wordt weerspiegeld in de relatief lage winstgevendheid van ING buiten haar Nederlandse thuismarkt, met uitzondering van Duitsland, waar ze zeer winstgevend is.
• ING zal te maken krijgen met een materieel effect van regelgeving op haar solvabiliteit als gevolg van nieuwe kapitaalregelgeving, waardoor de hoeveelheid kapitaal die tegen hypotheken moet worden aangehouden, moet toenemen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Johann Scholtz  is aandelenanalist bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten