Fundamentele problemen

Niklas Tell/Freddy van Mulligen, 09 augustus, 2001 | 12:00
Facebook Twitter LinkedIn


Beurssentiment

De verwachtingen van de markt waren hoog gespannen toen Junichiro Koizumi in april minister president werd. Na een decennium van stagnatie ziet het er naar uit dat Japan een leider heeft die serieus probeert hervormingen door te voeren. Sindsdien is het duidelijk geworden dat als de herstructureringen doorgevoerd zullen worden, dit op de korte termijn een negatieve weerslag kan hebben op de aandelenmarkt.

Marktomgeving

Het hervormingsprogramma van Koizumi werd onderstreept door de zege van de regerende Liberal Democratic Party (LDP) ti

jdens de verkiezingen van het parlement op 29 juni jl.. Er is nu geen twijfel meer mogelijk dat het Japanse volk hervormingen wil, maar de economische problemen blijven bestaan.

Alhoewel Koizumi’s intenties eervol zijn, zal hij ongetwijfeld veel weerstand ontmoeten van de gevestigde orde. Alhoewel er een brede erkenning is van de noodzaak tot hervormingen, zijn er slechts weinigen die zich gelukkig voelen met de pijn op korte termijn die gepaard gaat met daadwerkelijke maatregelen.

De prijsvorming op de financiële markten, inclusief de aandelenmarkt, is gebaseerd op verwachtingen en veel minder op wat er in het heden gebeurt. Totdat de belangrijkste elementen van het hervormingsprogramma zijn ingevoerd, zullen de koersen op de aandelenmarkt geen duidelijke richting kiezen.

Vooruitzichten

Het is een open vraag of het een goed tijdstip is om deflatoire maatregelen te nemen. Nu Japan dicht bij een recessie verkeert en de Europese en Amerikaanse economie ook zwak zijn, zullen de hervormingsmaatregelen de problemen in Japan verder intensiveren. Tot nu toe is de Bank of Japan, de centrale bank, onwillig geweest om de economie te stimuleren met een ruimer monetair beleid.

Koizumi staat voor een moeilijke keuze. Als hij de hervormingen implementeert zal de economie een sterke contractie laten zien op de korte termijn. Als hij echter wacht met hervormingen, zal hij worden beschuldigd van verkiezingsbeloftes zonder inhoud.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten