Verleden is garantie voor toekomst

Rendementen in het verleden bieden enig inzicht in de toekomstige rendementen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral slecht presterende fondsen laten een hoge graad van 'persistentie' zien – ze continueren hun slechte prestaties.

Morningstar.co.uk Editors 25 januari, 2002 | 9:47
Facebook Twitter LinkedIn
Het onderzoek, gepubliceerd door de Engelse Association of Unit Trust Companies (AUTIF, de Engelse club van fondsaanbieders), is direct geadresseerd aan de Financial Services Authority (FSA, de Britse toezichthouder). Tot op heden wees de FSA het gebruik van tabellen met vergelijkingen van fondsprestaties af in zijn publicaties.

Het onafhankelijke rapport is opgesteld door Charles River Associates (CRA), een economisch consultancybureau, en is gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek van Amerikaanse en Britse wetenschappelijke artikelen. In het rapport staat expliciet dat het een robuust antwoord wil geven op sommige eerdere publicaties van of namens de FSA, waarin het gebruik van prestaties uit het verleden werd bediscussieerd.

De CRA beweert dat het literatuuronderzoek uitgevoerd door Mark Rhodes, ex-werknemer van de FSA, en Bacon & Woodrow, een actuarieel bureau, 'er niet in is geslaagd om de FSA een afgewogen beeld te geven van het bewijs'. De consultant verklaart dat een meer uitgebreid literatuuronderzoek tot andere discussies leidt.

Richard Saunders, algemeen directeur van de AUTIF, zegt dat het rapport gezien moet worden als een aanval op de paper van Mark Rhodes, en niet als een aanval op de toezichthouder zelf. Saunders wil dat het inzicht in deze materie wordt vergroot. De FSA heeft verklaard dat zij het onderzoek nauwkeurig zullen lezen, maar dat nu reageren te voorbarig is. De toezichthouder staat open voor discussie maar geeft aan dat er geen eenduidige maatstaven zijn voor het vergelijken van prestaties in het verleden.

De AUTIF zal later dit jaar een tweede rapport van Charles River Associates publiceren over hoe consumenten informatie over rendementen gebruiken.
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar.co.uk Editors  analyse and report on shares, funds, market developments and good investing practice for individual investors and their advisers in the UK.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten