Weg met de kapitaalsbelasting

De kapitaalsbelasting wordt in Nederland afgeschaft. Beleggingsinstellingen en ondernemingen kunnen daar blij om zijn. Het zal niet voldoende blijken om de concurrentiepositie van Nederland als thuisland voor beleggingsinstellingen drastisch te verbeteren.

Freddy van Mulligen 04 april, 2005 | 12:48
Facebook Twitter LinkedIn
Al jare
nlang verliezen Nederlandse beleggingsinstellingen terrein aan buitenlandse aanbieders die veelal vanuit Luxemburg hun fondsen aanbieden. Dat werd met lede ogen aangezien door de autoriteiten in Nederland totdat ook Nederlandse beleggingsinstellingen (o.a. Robeco en Fortis) hun fondsen ‘verhuisden’ naar Luxemburg.

Een van de pijnpunten - volgens de sector - van het aanbieden van beleggingsinstellingen vanuit Nederland was de kapitaalsbelasting. De kapitaalsbelasting is een belasting van 0,55% (enige jaren geleden was hij hoger) over nieuw uit te geven aandelenvermogen. Deze zal als het aan de minister en staatssecretaris van Financ

iën ligt per 1 januari 2006 worden afgeschaft.

Voor beleggingsinstellingen is het afschaffen van de kapitaalsbelasting zeker goed nieuws, eenmalig 0,55% over het vergaarde vermogen is zeker niet niks. Kanttekening daarbij is dat de laatste jaren veel fondsen vooral te maken hadden met een uitstroom waardoor er geen of niet veel kapitaalsbelasting werd betaald door beleggingsinstellingen.

In Luxemburg – waar de marktomvang van beleggingsinstellingen sterk groeit - wordt ook belasting betaald. Op het eerste gezicht is het tarief van 0,05% een stuk lager dan de Nederlandse kapitaalsbelasting. Deze belasting is niet eenmalig, maar wordt ieder jaar geheven over het vermogen.

Ik verwacht niet dat deze maatregel een keer zal brengen voor Nederlandse beleggingsinstellingen en dat Nederland nu een prominent beleggingsland zal worden. Luxemburg als vestigingsplaats heeft een aantal grote voordelen waaronder het feit van de enorme omvang van de sector waardoor de dienstverlening aan de instellingen er op een hoog peil staat.

De branche-organisatie van Nederlandse beleggingsinstellingen, de Dufas, gaf te kennen dat ook de verplichting voor beleggingsinstellingen om ontvangen dividenden weer uit te keren, zal moeten komen te vervallen om internationaal meer concurrerend te worden.

Ook vastgoedondernemingen zijn niet geheel tevreden met de maatregel blijkens een ingezonden brief van een vastgoedfiscalist in het Financieele Dagblad. Vastgoedfondsen zouden vooral gebaat zijn bij het toestaan van (her)ontwikkeling zonder dat de status van fiscale beleggingsinstelling dan moet worden opgegeven.

De grootste winst bij het afschaffen van de kapitaalsbelasting is voor toekomstige aandeelhouders van ‘normale’ ondernemingen. Ook zij betalen immers deze belasting niet meer. Zij mogen beleggingsinstellingen dankbaar zijn voor het succesvolle lobbywerk. Alhoewel, het blijft nog even wachten op de het voorstel van de staatssecretaris hoe het afschaffen van de kapitaalsbelasting gefinancierd zal worden. Als dit ten koste gaat van een verlaging van de vennootschapsbelasting, is het een sigaar uit eigen doos.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten