Morningstar Rating

De Morningstar Rating wordt iedere maand berekend en laat zien hoe een fonds heeft gepresteerd in termen van rendement na kosten versus risico binnen een groep vergelijkbare fondsen. De best presterende fondsen krijgen vijf sterren.

Freddy van Mulligen 21 oktober, 2005 | 14:02
Facebook Twitter LinkedIn

De eerste stap bij het berekenen van de Morningstar Rating is het op een rij krijgen van 36 maanden koersgeschiedenis van een fonds, inclusief de uitgekeerde dividenden en na aftrek van de aankoopkosten. Als we die hebben, kunnen we berekeningen doen die we nodig hebben over de driejaars periode.

Vervolgens moet het fonds in de goede vergelijkingsgroep – de Morningstar Categorie – worden ingedeeld. We hanteren nu ruim 80 categorieën die zich qua vermogensmix, geografisch en qua (valuta)risico van elkaar onderscheiden. Binnen niet al te lange tijd zullen we daar ook categorieën gebaseerd op waarde en groeifactoren aan toevoegen.

Nu we de rendementen van een fonds op een rijtje hebben, moeten we die gaan waarderen. We moeten als het ware zeggen dat fonds A een belegger meer plezier heeft gebracht dan fonds B. Dit doen we aan de hand van een zogenoemde nutsfunctie (constante relatieve risicoaversie). Daarin komt tot uitdrukking dat beleggers een stabiel resultaat preferen boven grote sprongen opwaarts en neerwaarts, in andere woorden: ze zijn risico-avers. Onze formulering van de nutsfunctie is gebaseerd op het feit dat hoe consistenter de rendementen zijn, hoe beter.

Sterren

Wanneer de score op basis van de nutsfunctie voor ieder fonds in een bepaalde categorie is berekend, worden de sterren binnen die categorie als volgt verdeeld:

Top 10%: 5 sterren
Volgende 22.5% : 4 sterren
Middelste 35%: 3 sterren
Volgende 22.5%: 2 sterren
Laatste 10%: 1 ster.

De ratings worden iedere maand opnieuw berekend. En net zoals de performance van een fonds fluctueert, kan ook de rating veranderen.

Als een fonds zijn beleggingsdoelstelling ingrijpend heeft veranderd of in een categorie valt waarbinnen de vergelijkbaarheid van fonds niet groot is, wordt het uitgesloten van een rating.

De Morningstar Rating gebruiken

De Morningstar Rating is één van de gegevens die u kunt gebruiken bij de eerste selectie van een fonds binnen de categorie die u overweegt op te nemen in uw portefeuille.

Tezamen met de rating kunt u naar de inhoud van de portefeuille en de andere gedetailleerde informatie kijken om uzelf een beeld te vormen van een beleggingsfonds. Natuurlijk blijft het ook zeer belangrijk dat u uw persoonlijke asset mix, uw risicoprofiel en uw eigen voorkeuren laat meewegen bij een beleggingsbeslissing. De rating houdt met deze zaken geen rekening. Een laatste opmerking: als een fondmanager overstapt van het ene fonds naar het andere, blijft de rating bij het fonds en niet bij de fondsmanager. Het kan dus zijn dat de rating gebaseerd is op het succes van een fondsmanager die al vertrokken is.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten