De Morningstar Rating en zijn beperkingen

Pieter Bailleul 07 juli, 2008 | 13:27
Facebook Twitter LinkedIn

Methodologie
De Morningstar Rating rangschikt fondsen op basis van hun relatieve rendement binnen hun categorie. Op die manier krijgen enkel fondsen een goede rating omdat hun managers waarde toevoegen voor de uiteindelijke belegger en niet omdat de categorie waartoe het fonds behoort het goed doet.

Het relatieve rendement wordt berekend na aftrek van de kosten en aanpassing voor het risico. Fondsen die minder risico nemen dan de fondsen binnen hun categorie worden beloond, terwijl fondsen die meer risico nemen, een minder goede rating krijgen.

Vervolgens worden de verschillende fondsen gerangschikt: de 10% beste fondsen binnen de categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22,5% krijgt twee sterren en de fondsen die behoren tot de slechtste 10% binnen de categorie krijgen slechts één ster. De Star Rating wordt berekend voor een looptijd van drie, vijf en tien jaar.

Voor meer informatie over de Morningstar Rating, klik hier.


Beperkingen van de Morningstar Rating
Een eerste belangrijke beperking is het feit dat de Morningstar Rating een puur kwantitatieve maatstaf is. Dit wil zeggen dat zij geen rekening houdt met kwalitatieve elementen en dat zij puur op basis van een formule berekend wordt. De rating houdt dus geen rekening met verschuivingen binnen de structuur van het fonds, zoals een managementwissel.

Daarnaast kijkt de Morningstar Rating enkel naar de rendementen uit het verleden. Zij houdt geen rekening met de toekomst. De algemene economische theorieën gaan er van uit dat het verleden niets zegt over het heden. Dat geldt ook bij fondsen, al tonen de cijfers binnen Morningstar aan (zie lager) dat fondsen die het in het verleden goed deden, het ook nadien vaak goed blijven doen.

Algemeen kunnen de beperkingen samengevat worden als: de Morningstar Rating vertelt niet welke fondsen goed zijn, maar welke fondsen in het verleden goed presteerden.


Hoe presteren fondsen met een 5-sterrenrating?
Uit verschillende onderzoeken uitgevoerd door Morningstar blijkt dat fondsen met een 5-sterrenrating gemiddeld genomen beter presteren dan de 4-sterrenfondsen. Ook belangrijk is te begrijpen dat de Star Rating niet noodzakelijk de beste rating geeft aan fondsen die het beste rendement behalen. De rating is immers aangepast aan de volatiliteit. Een fonds met goede rendementen en een stabiel trackrecord scoort beter dan een fonds met excellente rendementen, dat erg volatiel is.

Voor meer informatie over de voorspelbaarheid van de Morningstar Rating, klik hier.


Hoe de Star Rating gebruiken?
Omdat de Morningstar Rating kijkt naar de prestaties in het verleden en geen rekening houdt met de kwalitatieve eigenschappen van de fondsen, moet de rating bekeken worden als een maatstaf voor de mate waarin een fonds in staat was om – over een periode van drie, vijf of tien jaar – beter te presteren binnen zijn categorie.

Star Rating als filter
De Morningstar Rating kan in het bijzonder gebruikt worden om uit het totale universum van beschikbare fondsen een eerste selectie te maken door die fondsen eruit te filteren die weinig of geen toegevoegde waarde bieden aan de belegger (1- en 2-sterrenrating). Het is bijgevolg een handige manier om tijd te sparen en om u te helpen om te navigeren door het grote aantal keuzen dat u heeft binnen het fondsuniversum.

Geen beslissingscriterium
Hoewel de rating dus zeker gebruikt kan worden als een eerste selectiecriterium, mag een finale aan- of verkoopbeslissing hierop niet gebaseerd worden. Omdat de rating enkel naar het verleden kijkt en geen rekening houdt met kwalitatieve elementen, is het belangrijk om de strategie en het management van een fonds aan een fundamentele analyse te onderwerpen. De analistenrapporten van Morningstar kunnen u hierbij helpen.

Tot slot is het ook belangrijk om te kijken of het fonds in uw portefeuille past. Zorg ervoor dat u niet ongewild te veel overwogen bent in een bepaalde sector en dat u steeds uw bedoelde assetverdeling (de verdeling tussen aandelen, obligaties en cash) benadert.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings