Voor- en nadelen van beleggingsfondsen

Beleggen is een hele uitdaging. Bovendien wordt er van u verlangd dat u steeds meer zelf doet. Beleggen in aandelen en obligaties vraagt een behoorlijke inspanning qua kennis en tijd. Bovendien maken de kosten verbonden met de aan- en verkoop van individuele aandelen en obligaties het voor vele beleggers nog moeilijker om een behoorlijk resultaat te behalen. Beleggingsfondsen kunnen uw leven heel wat gemakkelijker maken.

Pieter Bailleul 18 augustus, 2008 | 8:09
Facebook Twitter LinkedIn
Spreiding
Bij het samenstellen van uw portefeuille is diversificatie of gespreid beleggen waarschijnlijk een van de belangrijkste elementen waarmee u rekening dient te houden. Fondsen beleggen doorgaans niet meer dan 10% van hun vermogen in één onderneming. Ze hebben over het algemeen 30 tot een paar honderd posities. Op die manier spreiden beleggingsfondsen het risico en voorkomen ze dat de impact van één aandeel het rendement van de volledige portefeuille te zwaar zou beïnvloeden.

U kiest er best voor om een portefeuille op te bouwen die bestaat uit een aantal fondsen. De meeste fondsen beleggen immers in een specifieke sector of regio. Bovendien vermindert u op die manier ook het managementrisico, het risico dat uw manager consistent slechter presteert dan de markt.

Gebruik de Morningstar X-Ray om te kijken of uw beleggingen voldoende gespreid zijn en of u niet overwogen bent in één specifieke sector of geografisch gebied.


Liquiditeit
Ook de liquiditeit, het gemak waarmee u in en uit fondsen stapt, is een groot voordeel. Fondsen bieden u de mogelijkheid om te beleggen in minder liquide activa, terwijl u toch gemakkelijk kunt uitstappen. In tegenstelling tot aandelen en ETF’s (Exchange Traded Funds), kunt u een beleggingsfonds echter niet op eender welk moment verhandelen. De meeste fondsen noteren een keer per dag of wekelijks. Al is de liquiditeit niet even groot als bij aandelen, toch is deze zeker voldoende om op korte termijn uw portefeuille aan te kunnen passen. Let bij de aankoop wel op de kost die gepaard gaan met het uitstappen (redemption fee) zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan.


Professioneel Beheer
Het aankopen van een beleggingsfonds is eigenlijk hetzelfde als het inhuren van een professioneel vermogensbeheerder. Het grote verschil is dat u niet de enige bent die belegt in de portefeuille opgesteld door de fondsmanager. Hij zal uw geld en dat van uw medebeleggers gebruiken om het te beleggen in activa waarvan hij overtuigd is dat ze sterk zullen presteren. U kunt uw tijd en kennis dus besteden aan andere zaken dan het uitzoeken van de beste aandelen of obligaties.


Schaalvoordelen
Een gespreide aandelenportefeuille vraagt namelijk al gauw 10 tot 15 aandelen. Heeft u slechts een beperkt bedrag te besteden en bent u bijgevolg verplicht kleinere hoeveelheden te kopen, dan kunnen de kosten snel uit de hand lopen. Uw rendement kan hierdoor sterk terugvallen.

Door verschillende beleggers bij elkaar te brengen en door grotere hoeveelheden aandelen en/of obligaties aan- en te verkopen, zijn fondsen in staat de transactiekosten beperkt te houden.


Kosten
Maar let op, naast transactiekosten rekenen beleggingsfondsen u nog een serie andere kosten. In de Benelux betaalt een belegger gemiddeld 1,22% om zijn geld te laten beheren door een fondsbeheerder. Bovenop deze management fee komen nog extra kosten zoals administratie- en marketingkosten. Al deze kosten komen samen in één cijfer: de totale kostenratio (Total Expense Ratio - TER).

De totale kostenratio wordt samen met de transactiekosten afgetrokken van uw rendement. Het is bijgevolg een belangrijke determinant voor uw uiteindelijke beleggingsresultaat. Koop geen fondsen met te hoge kosten. Ook bij Morningstar zijn we streng voor fondsen met een te zware kostenstructuur.


Kans op verlies
Net als de meeste beleggingen bieden fondsen doorgaans geen kapitaalgarantie of een gegarandeerd rendement. In tegenstelling tot het gedeelte van uw vermogen dat u op uw spaarrekening plaatst, wordt uw belegging ook niet verzekerd door de overheid.

Het hoeft waarschijnlijk niet herhaald te worden, maar vaak hebben beleggers onrealistische verwachtingen van hun beheerder. Ze verwachten dat hij wonderen verricht, maar vaak zijn een paar procenten boven het marktgemiddelde al een wonder! U moet dus realistisch zijn, maar u mag wel verwachten dat de fondsmanager zorgt voor een zekere meerwaarde. Daar betaalt u uiteindelijk de management fee voor!


Conclusie
Als u bij de selectie omzichtig omspringt met de kosten, het risico en de hoeveelheid cash dat wordt aangehouden, kunt u profiteren van de verschillende voordelen die beleggingsfondsen u bieden. Uw huiswerk doen is, zoals steeds bij beleggen, erg belangrijk!
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten