Wat als uw fondsmanager werkloos wordt?

Aan de lopende band ontslaan fondshuizen hun medewerkers, hoe reageert u het beste?

Pieter Bailleul 16 december, 2008 | 10:30
Facebook Twitter LinkedIn
Het gaat niet goed met onze economie. De macro-economische cijfers blijven verslechteren en het wordt duidelijk dat de eerste Europese recessie sinds het invoeren van de eenheidsmunt niet van de poes zal zijn. Zowel in Italië als in Frankrijk viel de productie in november terug en ook Duitse cijfers wijzen in dezelfde richting. Een tegenvallende vraag, de belangrijkste reden voor het pessimisme, zet de marges verder onder druk. Daardoor blijft er voor de ondernemingen geen andere keuze dan te besparen in de kosten.

Dat geldt ook voor de fondsenindustrie. De sterke terugval in de financiële markten en het record aan kapitaal dat werd teruggetrokken uit beleggingsfondsen zorgt voor een gelijkaardige druk op de marges. Aangezien fondshuizen voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de

hoeveelheid beheerd kapitaal, blijft er ook voor hen niets anders over dan het proberen te controleren van hun kosten.

De aangekondigde ontslagen bij verschillende grote (internationale) fondshuizen, komen dus niet geheel onverwacht. Bij de Belgische en Nederlandse huizen bleef het –voorlopig- rustig, al kondigde Robeco vorige maand aan zijn organisatie ‘te verscherpen’ en 250 banen te schrappen. Ook ING Asset Management is volop bezig met kostenbesparingen. KBC doekte deze week KBC Alternative Investement Management, de hedge fondsenbeheerder binnen de KBC Groep, op en wat er bij Fortis Investments op til staat, zullen we op zijn vroegste eind december weten. Nadat alle fondsbeheerders hun fondsen hebben voorgesteld aan het management van BNP Paribas zal die laatste beslissen wie mag blijven en wie de laan uitgestuurd wordt. Allicht loopt dit vertraging op door de recente uitspraken van het Hof van Beroep in Brussel.

Dat is spannend voor de betreffende fondsmanagers, maar hoe moet u als belegger reageren op het nieuws dat bijvoorbeeld Fidelity ruim 3.000 mensen op straat zet en dat BlackRock en andere fondshuizen gelijkaardige plannen hebben? Voor de aandeelhouders van de fondsen die getroffen worden kunnen dergelijke nieuwsberichten erg verwarrend en ontmoedigend zijn. Uiteindelijk is de fondsmanager toch de persoon die jouw kapitaal beheert. Wat doet u het beste?

Geen paniek, maar maak een analyse!
Eerst en vooral is het belangrijk om de cijfers en feiten in de juiste context te plaatsen. Fidelity heeft bijvoorbeeld in totaal 44.000 werknemers in dienst. Niet alle 44.000 zijn ze even belangrijk voor de prestaties van uw beleggingsfonds. Als de groep 3.000 banen schrapt dan hoeft dat niet meteen paniek te veroorzaken. De aangekondigde ontslagen bij Fidelity zullen in de eerste plaats immers vallen bij het ondersteunende personeel in de afdelingen marketing, legal, boekhouding en in call centers. Daar hoeft u, als fondsbelegger, niet van wakker te liggen.

Vraag 1: wie vervangt uw fondsmanager?
Meer aandacht is vereist wanneer een manager van een van uw fondsen de laan uitgestuurd wordt. Dan is het belangrijk om de feiten op een rijtje te zetten en een goede inschatting te maken van de situatie. Wordt de fondsbeheerder buiten geschopt omwille van slechte prestaties of past dit in een herstructurering met het oog op kostenbesparing? Wordt de manager vervangen of wordt uw fonds samengevoegd met een ander soortgelijk fonds?

Een manager die vervangen wordt omwille van slechte prestaties hoeft niet meteen een zorg voor uw portefeuille te zijn. Probeer na te gaan wie hem vervangt en welke fondsen die nieuwe persoon in het verleden beheerde? Dat bepaalt of diens trackrecord relevant is. Ideaal is een manager die in het verleden een soortgelijk fonds beheerde en daarbij consistent beter presteerde dan de markt.

Is de nieuwe beheerder een manager zonder ervaring of compleet irrelevante ervaring, dan is het niet onverstandig te kijken of het betreffende fonds nog wel in uw portefeuille thuishoort.

Vraag 2: wat gebeurt er met het team?
Hoewel de fondsmanager een van de belangrijkste personen is van het fonds, mag zijn rol niet overschat worden. Een goed manager heeft –uitzonderingen buiten beschouwing gelaten – een uitgebreid team aan analisten of medebeheerders. Het succes van een fonds is vaak het resultaat van een bijzonder goed proces waarbij analisten hun beste ideeën eenvoudig tot bij de fondsbeheerder kunnen brengen. Het werk achter het gordijn mag zeker niet vergeten worden. Daarom is het belangrijk ook te kijken naar ontslagen bij andere functies binnen het fondshuis. Als plots beslist zou worden stevig te snoeien in het analistenteam, dan is dit waarschijnlijk het moment waarop u uw kapitaal terug wenst, zelfs al blijft de topmanager op zijn plaats zitten.

Het is dus belangrijk om na te gaan hoe procesgedreven een fonds is. Hoe sterker het proces, hoe minder impact bij een verandering in het management. Veranderingen in het team zullen daarentegen meer impact hebben.

Bijvoorbeeld, het proces van het gros van de ‘high dividend’ fondsen is zodanig opgebouwd dat de invloed van de manager en het team gering is. Een verandering in één van beide, hoeft bijgevolg niet alarmerend te zijn.

Is het proces daarentegen erg onderzoeksgedreven zoals bijvoorbeeld bij de meeste “small cap” teams, en het gros van de analisten wordt ontslagen, dan kan het geen kwaad uw positie opnieuw te herbekijken.

Vraag 3: verandert de strategie?
In de meeste gevallen verandert een fondshuis de strategie van het fonds niet. Geef hieraan toch voldoende aandacht. Moest de strategie grondig veranderen, dan is het niet onbelangrijk om te kijken of het fonds nog past binnen uw totale asset verdeling en binnen uw portefeuille. Dat is niet alleen belangrijk als de manager of het team verandert, maar ook wanneer het fonds wordt samengevoegd met een ander fonds en als dusdanig opgaat in een andere strategie.

Conclusie
Als de schipper het schip verlaat of het schip wordt omgebouwd, dan loont het zeker de moeite om de impact hiervan op uw totale portefeuille in kaart te brengen. Houd het hoofd koel. In een periode na zo een sterke daling van de financiële markten is het daarom niet onverstandig om de impact van de nieuwe manager, het nieuwe team of de nieuwe structuur af te wachten. Het is meestal niet zo dat de nieuwe beheerder van vandaag op morgen de hele portefeuille verandert. Hij of zij zal dit stelselmatig en rustig doen. Over het algemeen duurt het enkele maanden voordat u de volledige impact hiervan ziet. Geduld is een schone zaak.
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten