ING (L) Invest European Real Estate

Een solide vastgoedfonds met een doorgewinterde beheerder.

Han de Vries 11 mei, 2009 | 11:55
Facebook Twitter LinkedIn
ING (L) Invest European Real Estate biedt beleggers exposure tot Europese onroerend goed door hier indirect in te beleggen via aandelen in onroerend goed ondernemingen. Portefeuillebeheerder Michael Lipsch heeft als doel om de benchmark te verslaan door te beleggen met veel overtuiging, en hij is niet bang om grote posities te nemen. Gezien zijn uitgebreide ervaring met onroerend goed en de algehele soliditeit van het proces, hebben we vertrouwen in zijn vaardigheid om deze aanpak met kunde uit te voeren. Met 19 jaar aan relevante onroerend goed ervaring is Lipsch een doorgewinterde beheerder. Hij begon op dit fonds in 2001, en sinds 2004 wordt hij ondersteund door co-manager Andrej Antonijevic. Samen hebben ze in 2004 de strategie van het fonds voorzien van meer convictie, wat heeft gele

id tot een kleinere portefeuille met grotere posities. Hoewel een geconcentreerde portefeuille kan leiden tot een hoger risiconiveau, zijn de risicocijfers hier juist verbeterd sinds de strategie is aangepast. Vóór de verandering was volatiliteit en neerwaarts risico hoger dan het gemiddelde fonds in de Morningstar categorie Aandelen Sector Onroerend Goed Indirect Europa. Sinds de meer geconcentreerde aanpak is geïntroduceerd, is voor het fonds het risicoprofiel verbeterd. De verbeterde risicocijfers zijn gedeeltelijk toe te wijzen aan een belangrijk component van de huidige strategie: Het team clustert aandelen die een hoge onderlinge correlatie kennen (vaak zijn dit bedrijven die in vergelijkbaar onroerend goed beleggen) en vervolgens worden een of twee aandelen per cluster uitgekozen. Op deze manier is de portefeuille goed gespreid over de verschillende onroerendgoedsegementen, waardoor het fonds minder gevoelig is voor tegenslag in een individueel segment in de onroerend goed markt. De afgelopen jaren bestond de portefeuille uit 15 tot 30 aandelen uit 8 tot 10 verschillende Europese landen. Het team heeft momenteel de voorkeur voor aandelen waarvan zijn geloven dat ze door de markt te hard gestraft zijn, bijvoorbeeld voor situaties waarvan het team denkt dat het slechts tijdelijk is. Een voorbeeld van een dergelijk aandeel is het Oostenrijkse Immoeast, welke in januari 2009 aan de portefeuille werd toegevoegd nadat het begon te herstellen van een tijdelijke neergang. Hoewel we denken dat het team haar risico/rendement profiel heeft verbeterd, blijft beleggen in sectorfondsen een risicovolle onderneming. Het lot van het fonds is en blijft sterk verbonden aan de gezondheid van de gehele Europese onroerendgoedsector. Toch, voor degenen die in onroerend goed willen beleggen, vinden we dit fonds een gerechtvaardigde keus als toevoeging op een al gespreide portefeuille.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Han de Vries  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten