We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

ETFs om een obligatieportefeuille op te bouwen

Het is verbazingwekkend dat beleggers niet dezelfde aandacht voor hun obligatie- als voor hun aandelenportefeuille hebben.

Timothy Strauts 16 augustus, 2010 | 14:58
Facebook Twitter LinkedIn

We komen geregeld beleggers tegen die wel acht verschillende fondsen in huis hebben om in aandelen te beleggen, maar slechts één of twee obligatiefondsen voor hun investeringen in vastrentende producten. De algemene activaspreidingstheorie stelt, dat een portefeuille voor minstens 30 procent in obligaties belegd dient te zijn. Het verbaast dan ook, dat beleggers niet dezelfde aandacht en onderscheidingsvermogen aan de dag leggen voor het vastrentende segment van hun portefeuille als voor het aandelensegment.

Dat zorgt voor een onevenredig hoge druk op volledig passieve beleggingen in vastrentende effecten en zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat de beleggers niet zo vertrouwd zijn met de samenstelling van de Barclays US Aggregate Bond Index, de meest gevolgde obligatie-index in de VS. De twee grootste ETFs die deze index volgen, zijn iShares Barclays Aggregate Bond (AGG) en Vanguard Total Bond Market (BND). Veel beleggers kopen alleen deze fondsen voor hun obligatiespreiding omdat zij een eenvoudige toegang tot de Amerikaanse obligatiemarkt bieden tegen lage kosten.

Verrassing
De huidige samenstelling van de Barclays US Aggregate Bond Index kan een verrassing zijn voor sommige beleggers. De index volgt de Amerikaanse markt van obligaties van kredietwaardige instellingen op basis van hun marktwegingen. Hierdoor hebben obligaties met het grootste emissievolume ook de hoogste weging in de index. De huidige index bestaat voor 43 procent uit Amerikaanse overheidseffecten (schatkistpapier en effecten van (semi-)overheidsinstellingen), voor 33 procent uit hypotheekeffecten, voor 18 procent uit bedrijfsobligaties en voor 4 procent uit buitenlandse effecten.

De index is de afgelopen 10 jaar een prima keuze gebleken voor de beleggers, die een rendement van 6,47 procent per jaar boekten. De belangrijkste reden voor dit rendement is de daling van de rentevoeten. In de loop van het afgelopen decennium is de opbrengst van het Amerikaanse schatkistpapier op 10 jaar gedaald van 6,02 procent in juli 2000 naar 2,96 procent vandaag. De beleggers moeten er echter rekening mee houden, dat de opbrengsten op een gegeven moment niet lager kunnen gaan en onvermijdelijk weer opwaarts zullen evolueren. Wanneer dit zal gebeuren, valt nu nog niet te voorspellen, maar u kunt uw portefeuille hier vandaag al wel op voorbereiden.

Gediversifieerde obligatieportefeuilleBovenstaande tabel geeft een gediversifieerde obligatieportefeuille weer van obligatie-ETFs die zich concentreren op individuele marktsegmenten. Het biedt een meer gediversifieerde exposure en verlaagt de overweging van Amerikaans schatkistpapier en hypotheekeffecten.

Door ETFs te gebruiken om uw eigen obligatieportefeuille samen te stellen, kunt u de aanzienlijke overwegingen in de index terugschroeven, beleggingen opnemen die niet in de index vertegenwoordigd zijn en uw portefeuille aanpassen aan uw eigen specifieke risicobereidheid en beleggingshorizon. Onze wegingsstrategie biedt een grotendeels met de Barclays U.S. Aggregate Bond Index vergelijkbare portefeuille, maar u kunt de resultaten ervan makkelijk aanpassen door de wegingen te wijzigen. De hierboven gepresenteerde algemene portefeuille heeft een duration (een maatstaf voor de rentegevoeligheid) van 4,6 jaar, wat vergelijkbaar is met de indexduration van 4,2 jaar. De opbrengst van de portefeuille op 12 maanden bedraagt 4,56% procent, heel wat meer dan de 3,36 procent van de index. Gemiddeld gesproken heeft de portefeuille een lagere kredietkwaliteit, maar hij blijft binnen het segment van beleggingskwaliteit.

Laten we even een blik werpen op de participaties en de reden voor elke selectie bespreken.

iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond (IEI)
IEI werd uit de vele staats-ETFs geselecteerd omdat zijn duration nauw aanleunt bij die van de brede index. Een participatie van 20 procent verlaagt de blootstelling aan schatkistpapier en effecten van (semi-)overheidsinstellingen met 23 procent. Gelet op de prima prestaties van de staatsobligaties gedurende de afgelopen 10 jaar en de historisch lage rentevoeten, kan het nuttig zijn om de exposure aan dit marktsegment terug te schroeven. Hoewel dit nog niet meteen aan de orde is, biedt IEI met zijn opbrengst van 1,7 procent geen bescherming tegen toekomstige inflatie. De langetermijninflatie bedraagt sinds 1925 gemiddeld 3 procent per jaar.

iShares Barclays TIPS Bond (TIP)
Inflatiegekoppeld schatkistpapier (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS), dat geen deel uitmaakt van de Barclays US Aggregate Bond Index, biedt een opbrengst die wordt aangepast aan de evolutie van de inflatie. Het huidige break-even percentage van de TIPS (de opbrengstspread tussen een TIPS obligatie op vijf jaar en een staatsobligatie op vijf jaar) bedraagt 1,36 procent. Dat betekent dat de markt voor de komende vijf jaar een inflatievoet van 1,36 procent verwacht. Een belegging in dit ETF vormt een afdekking als de markt het verkeerd heeft en de inflatie hoger uitvalt. Door evenveel te beleggen in dit ETF als in IEI proberen we onze blootstelling aan inflatie dan wel deflatie te neutraliseren.

iShares Barclays MBS Bond
(MBB)
De hypotheekgedekte effecten in MBB hebben een AAA-rating omdat zij gewaarborgd zijn door de Amerikaanse overheid. De hoge kwaliteit van deze portefeuille houdt in, dat hij over langere termijn een zelfde opbrengst zal bieden als een Amerikaanse staatsobligatie. De afgelopen drie jaar vertoonde MBB een correlatie van 0,72 met IEI. Hypotheekobligaties dragen het risico van vervroegde terugbetaling in zich, omdat de woningeigenaars meer dan het minimum kunnen terugbetalen of zelfs de hele lening kunnen afbetalen in het kader van een herfinanciering. Een efficiënte markt kan echter het vooruitbetalingsniveau voorspellen bij het waarderen van een hypotheekobligatie. Als de rente onverwacht stijgt, zullen er minder vooruitbetalingen zijn dan voorspeld, omdat minder leningen geherfinancierd zullen worden, wat het rendement zal drukken. 20 procent beleggen in MBB, tegen 33 procent in de index, biedt de portefeuille de kans om te diversifiëren naar andere gebieden die minder gecorreleerd zijn met Amerikaans schatkistpapier en minder risico vertonen ingeval de rentevoeten stijgen.

iShares Barclays Credit Bond
(CFT)
CFT bestaat voor zo’n 80 procent uit Amerikaanse bedrijfsobligaties en voor 20 procent uit in US dollar luidende staatsobligaties van andere landen. IShares iBoxx $ Invest Grade Corporate Bond (LQD) is in deze categorie populairder, met een vermogen van meer dan 13 miljard dollar. Onze voorkeur ging echter naar CFT en zijn lagere duration en exposure aan niet-Amerikaanse staatsobligaties. De brede index omvat niet-Amerikaanse effecten, en we willen ze dan ook niet uitsluiten uit de portefeuille. De weging van 25 procent ligt slechts iets hoger dan de 22 procent (18 procent bedrijfsobligaties en 4 procent buitenlandse effecten) in de brede index. Door het hogere kredietrisico dan bij Amerikaanse staatsobligaties bieden bedrijfsobligaties een hogere relatieve opbrengst, wat het rendement ondersteunt wanneer de rentevoeten stijgen.

SPDR Barclays Capital High Yield Bond (JNK)
Hoogrentende obligaties maken geen deel uit van de Barclays US Aggregate Bond Index, maar zij kunnen een interessante diversificatiefactor zijn voor een portefeuille. De correlatie tussen JNK en IEI is al sinds april 2008 negatief (-0,27). JNK biedt een aantrekkelijke opbrengst van 8,7 procent, maar omvat obligaties van lagere kwaliteit. De hoogrentende sector is tegenwoordig echter interessant omdat veel van de zwakste bedrijven reeds in 2008 en 2009 over de kop zijn gegaan. De bedrijven die de kredietcrisis overleefden, zijn er sterker op geworden en zouden dus beter in staat moeten zijn om hun schulden terug te betalen. Moody’s verwacht dat het hoogrentende wanbetalingspercentage tegen het einde van dit jaar gedaald zal zijn tot 2,4 procent. Dat staat in schril contrast met het wanbetalingspercentage van 11,1 procent in 2009. Als de economie blijft groeien, zal de hoogrentende sector het ook in de toekomst goed blijven doen.

PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt (PCY)
PCY is samengesteld uit staatsobligaties van opkomende landen. De obligaties luiden in US dollar, wat het valutarisico uitsluit. Opkomende markten, die vanuit historisch perspectief altijd als riskanter zijn beschouwd, kunnen tegenwoordig bogen op lagere schuldniveaus en betere bbp-cijfers dan veel landen in de ontwikkelde wereld. PCY is een gelijkgewogen portefeuille, zodat geen enkel land de index kan domineren wanneer het domweg de hoogste schuldgraad heeft.

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Timothy Strauts  Timothy Strauts is an ETF analyst at Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings