Tijd voor een vrijwillig pensioen

Beste informateur, fractieleiders en financieel specialisten. Het Nederlandse pensioenstelsel moet door u gemoderniseerd worden.

Freddy van Mulligen 19 augustus, 2010 | 8:34
Facebook Twitter LinkedIn

Nederland heeft een wankelend pensioenstelsel. Nadat inflatiecorrectie niet langer vanzelfsprekend was kwam nu het bericht dat 140.000 pensioendeelnemers inclusief al gepensioneerden tot 14 procent zullen moeten afstempelen. Een ernstig bericht.

Veel kwalijker is, dat het nu duidelijk is geworden dat pensioenfondsen in Nederland niet langer een garantie bieden op een zorgeloze oude dag. Wat vandaag bij 14 pensioenfondsen dreigt, kan in de toekomst gebeuren bij andere fondsen. Dit zet het vertrouwen van de geïndividualiseerde Nederlander in collectieve pensioenregelingen onder druk. Het is nodig om de pensioensector te moderniseren zodat werknemers meer betrokken worden bij hun eigen financiële toekomst en zzp-ers en job hoppers de aansluiting met fiscaal vriendelijke pensioenregelingen niet missen.

Onderdekking
Het probleem is simpel: onderdekking. De verplichtingen zijn hoger geworden, omdat ze worden gewaardeerd tegen de lage marktrente terwijl vermogens niet voldoende meegroeiden omdat financiële markten zich van hun wispelturige kant lieten zien. Misschien komt het op lange termijn allemaal wel goed, maar toezichthouders willen daarop niet wachten en eisen nu al maatregelen.

Pensioenen zijn een probleem. Ondanks het feit, dat het Nederlandse kapitaaldekkingstelsel, waarbij vantevoren wordt gespaard, altijd hoge ogen gooide in internationaal perspectief. Wat veiligheid had moeten bieden, blijkt juist een economisch kwetsbaar systeem.

Pensioenen zijn een probleem. Ondanks het feit, dat Nederland een hoog ontwikkelde pensioensector heeft met veel knappe koppen bij pensioenfondsen, consultants en toezichthouders die er bovenop zitten.

Pensioenen zijn een probleem. Ondanks het feit, dat Nederlandse fondsen volgens mij zeer kostenefficiënt opereren (meningen zijn hierover verdeeld, bij APG heeft men onnodig dure prullenbakken), risico’s binnen en tussen generaties gespreid kunnen worden en de pensioeninleg niet een restsom is op de begroting van koopgekke werknemers.

Toekomstbestendig
Wordt het niet tijd voor de nieuwe regering om het hele pensioensysteem op de schop te nemen en toekomstbestendig te maken? Werknemers moeten weer het idee krijgen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële toekomst. Zzp-ers moeten ook in kunnen haken. Ook moeten fiscale motieven een minder grote rol gaan spelen.

Mijn voorstel is, om de pensioencontributie vrijwillig te maken. Als een werknemer niet mee wil doen aan de collectieve pensioenregeling, zou hij dit bedrag als belastbaar loon uitgekeerd kunnen krijgen. Vanuit dat netto-loon kan de werknemer dan zelf sparen of beleggen voor zijn oude dag. Pensioenfondsen worden dus vrijwillig. De werknemer kan zijn vermogen naar wens al dan niet aanwenden voor de aanschaf van lijfrentes en overlijdensrisicoverzekeringen. Ook wordt de idiote vermogensrendementheffing van 1,2 procent op beleggingsinstellingen afgeschaft. Dat kost misschien 1 miljard euro op jaarbasis, maar dat wordt door de inkomstenbelasting op pensioenpremies die nu uitgekeerd worden als salaris weer teruggehaald. Bovendien wordt vermogensvorming bevorderd.

Het grootste nadeel van mijn plan zou kunnen zijn, dat sommige werknemers niet mee zullen doen aan de vrijwillig geworden pensioenfondsen en ook niet zelf zullen sparen. Maar liever een auto of dranken kopen. Beide zijn uitzonderlijk goed voor de schatkist. Bovendien is het pensioen nu duidelijk de eigen verantwoordelijkheid. Postbus 51 spotjes wijst Nederlanders daar op gewezen. Commerciële zenders worden niet vergeten in het uitzendschema.

Met mijn plan is er niets nieuws onder zon, want ook in het huidige systeem zijn hele volksstammen zonder goede pensioenregelingen op eigen initiatief aangewezen.

Tijd voor actie!

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings