Vragen en antwoorden bij Morningstars waardering van aandelen

In 11 vragen meer inzicht in hoe Morningstar aandelen analyseert en waardeert.

Maarten van der Pas 29 juli, 2015 | 0:30
Facebook Twitter LinkedIn

1. Wat is de filosofie achter de Morningstar Rating voor aandelen?
Wanneer een belegger een aandeel koopt, wordt hij mede-eigenaar van een bedrijf. Aandelen moeten dan ook gewaardeerd worden als deelneming in een bedrijf en niet, zoals Warren Buffett eens zei, "als ongrijpbare kleine dingetjes waar een koersgrafiek aan vastzit". Daarom besteden de aandelenanalisten van Morningstar veel tijd aan onderzoeken van zaken als concurrentievoordelen en kasstromen. Allemaal aspecten die essentieel zijn om bedrijfsactiviteiten te waarderen.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de Morningstar Rating voor aandelen bedrijven centraal stelt. De waardering vergelijkt de huidige koers van het aandeel met de schatting van de reële waarde of fair value van dat aandeel door de analisten van Morningstar. Wij baseren deze raming op de waarde van de toekomstige kasstromen van het bedrijf. Niet op de dynamiek van de aandelenkoers, niet op het beleggerssentiment en ook niet op andere niet-financiële factoren.


2. Hoe komt de waardering tot stand?
De analisten van Morningstar schatten de toekomstige financiële resultaten van een bedrijf met gebruik van een discounted cash flow-model waarin prognoses zijn opgenomen voor de winst- en verliesrekening, de balans en de kasstroom van de onderneming. Het resultaat is een door de analist opgestelde schatting van de reële waarde of fair value van het aandeel.


3. Wat bepaalt of een aandeel 1, 2, 3, 4 of 5 sterren krijgt?
Het systeem achter de Morningstar Rating voor aandelen identificeert of het aandeel noteert onder of boven Morningstars schatting van de reële waarde of fair value. Over het algemeen krijgt een aandeel dat ver onder de fair value van onze analisten noteert een hogere waardering: 4 of 5 sterren (de verhouding koers/fair value is kleiner dan 1). 
En aandelen die ver boven hun fair value noteren krijgen een lagere waardering: 1 of 2 sterren (de verhouding koers/fair value is groter dan 1)
Aandelen die zeer dicht bij de door onze analisten vastgestelde fair value noteren krijgen een waardering van 3 sterren (de verhouding koers/fair value is 1 of zit dicht bij 1).

Hoe groter de onzekerheid van een aandeel, hoe groter het negatieve verschil (onderwaardering) tussen actuele koers en fair value moet zijn om 5 sterren te krijgen en hoe groter het positieve verschil (overwaardering) om 1 ster te krijgen. Onderstaande afbeelding toont de verhouding koers/fair value of reële waarde die overeenkomt met de bandbreedte voor een waardering van 1, 2, 3, 4 of 5 sterren.
4. Wat wordt bedoeld met "overweeg aankoop" en "overweeg verkoop"?
"Overweeg aankoop" is de koers waarbij Morningstar meent dat beleggers moeten overwegen om een aandeel te kopen en komt overeen met de koers waartegen het een waardering van 5 sterren zou krijgen (maximaal ondergewaardeerd).
"Overweeg verkoop" is de koers waarbij Morningstar vindt dat beleggers moeten overwegen om een aandeel te verkopen en komt overeen met de koers waartegen het een waardering van 1 ster zou krijgen (maximaal overgewaardeerd). Zorg ervoor dat u rekening houdt met uw persoonlijke factoren - zoals spreiding, risicobereidheid en fiscale overwegingen - alvorens een besluit te nemen over het kopen of verkopen van aandelen.


5. Hoe vaak verandert de waardering voor aandelen? En waarom verandert deze?
De Morningstar - sterren - Rating voor aandelen wordt dagelijks bijgewerkt en kan zodoende dagelijks wijzigen. De waardering kan veranderen als gevolg van een wijziging in de aandelenkoers, een verandering in de schatting van de reële waarde of fair value door de analist, een verandering in de beoordeling van de analist van het bedrijfsrisico van de onderneming of door een combinatie van deze factoren.
De Morningstar Rating voor aandelen bevat een kleine buffer rond de grens tussen elke waardering, om het aantal wijzigingen veroorzaakt door willekeurige 'marktruis' te beperken. Indien een aandeel met een koers van EUR 50 gedurende een aantal dagen elke dag met EUR 0,25 daalt en stijgt, zorgt de buffer ervoor dat de waardering niet elke dag wordt gewijzigd vanwege dit onbeduidende verschil.


6. Betalen bedrijven ervoor om van Morningstar een waardering van hun aandeel te krijgen?
Nee. De aandelenanalisten van Morningstar zijn onafhankelijk en bepalen zelf welke aandelen zij analyseren. Morningstar heeft geen handelsactiviteiten en de analyses van zijn analisten hoeven geen beleggingstransacties te genereren.


7. Wat is het verschil tussen Morningstars sterrenwaardering van beleggingsfondsen en van aandelen? 
Beleggingsfondsen en aandelen zijn verschillende beleggingsinstrumenten en moeten daarom iedereop een andere, eigen manier worden geanalyseerd en beoordeeld. De Morningstar Rating voor beleggingsfondsen beschrijft hoe goed een fonds in het verleden rendement en risico of volatiliteit met elkaar in evenwicht heeft gebracht.

Waar de Morningstar - sterren - Rating historisch rendement beoordeelt, probeert de Morningstar Analyst Rating juist iets over toekomsig rendement te zeggen. Daarvoor beoordelen fondsanalisten een beleggingsfonds op basis van vijf pijlers: beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendement en kosten. Daaruit volgt de kwalificatie: Gold, Silver, Bronze, Neutral of Negative.

De Morningstar Rating voor aandelen gebruikt prognoses van de toekomstige bedrijfsresultaten om te ramen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is.

Bij de beoordeling van een beleggingsfonds beoordeelt de belegger in essentie de resultaten van een portefeuillebeheerder in het verleden, het fondshuis, de kostenstructuur en de beleggingsstrategie teneinde te bepalen of het fonds een plaats verdient in zijn of haar portefeuille. Morningstars sterrenwaardering voor beleggingsfondsen kijkt achterom naar de mate waarin het fonds in het verleden rendement en risico of volatiliteit in evenwicht heeft gebracht en is een zinvol instrument om een immens universum van beleggingsfondsen te filteren. Omdat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst is het raadzaam om niet alleen op de sterren af te gaan, maar ook naar de Analyst Rating te kijken die voorspelt hoe een fonds in de toekomst zal presteren.

Voor de beoordeling van een afzonderlijk aandeel, moeten de toekomstige kasstromen en winsten worden geschat. De Morningstar sterrenwaardering voor aandelen is erop gericht om beleggers te informeren over het feit of de actuele koers van een aandeel hoger of lager ligt dan onze raming van de reële waarde of fair value van het aandeel, op basis van de toekomstige winsten en resultaten van het bedrijf. Hoewel historische resultaten worden meegenomen bij de ramingen van onze analisten, is de Morningstar Rating voor aandelen toekomstgericht.

In het kort:

Beleggingsfondsen
Morningstar Rating

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid