Heeft uw portefeuille baat bij blootstelling aan small-caps?

Waarom aandelenblootstelling aan de onderkant van het marktkapitalisatiespectrum gunstig kan zijn voor een evenwichtige portefeuille.

Morningstar ETF Analysts 28 oktober, 2010 | 10:18
Facebook Twitter LinkedIn

Een van de meest interessante kenmerken van ETFs is, dat zij de markt kunnen opdelen in verschillende segmenten. Wij hebben eerder sector-ETFs besproken (nutsbedrijven, verzekeringen, reizen en vrije tijd, banken), landen-ETFs (Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Spanje), ETF’s voor verschillende vermogensklassen (hedgefondsen, grondstoffen), en fundamentele en dividend-ETFs. Maar aandelen kunnen ook worden onderscheiden naar de marktkapitalisatie van de bedrijven die deel uitmaken van een index. Afzonderlijk zijn kleinere bedrijven over het algemeen riskanter, maar zij bieden ook een hoger winstpotentieel. Door een ETF te gebruiken om blootstelling aan de sector te verkrijgen, kunt u aandelenspecifieke risico’s verlagen en tegelijkertijd uw portefeuille spreiden en theoretisch een hoger rendement behalen.

De voordelen van het toevoegen van small-cap aandelen aan een portefeuille zijn het onderwerp van een bekende wetenschappelijke verhandeling uit 1992 van Eugene Fama en Kevin French, "The Cross-Section of Expected Stock Returns." Zij onderzochten de rendementen van Amerikaanse aandelen van 1963 tot en met 1990 en ontdekten dat drie factoren een verklaring leverden voor rendementen: bèta, omvang en de verhouding koers/boekwaarde (of waarde). Wij laten in dit artikel bèta en koers/boekwaarde buiten beschouwing. Fama en French concludeerden ook dat small-cap aandelen het historisch gezien beter hadden gedaan dan large-cap aandelen, zelfs rekening houdend met de risico’s.  Uit nader onderzoek bleek, dat hetzelfde geldt voor aandelen in het Verenigd Koninkrijk, heel Europa en Azië en gedurende andere tijdsperioden ook in de Verenigde Staten.

Hoe kunt u dus binnen uw eigen portefeuille profiteren van een blootstelling aan small-caps? In onze maandelijkse webinars hebben wij toegelicht hoe met ETFs een kernportefeuille kan worden opgebouwd. Wij stelden een hypothetische portefeuille met lage kosten samen, gebruikmakend van ETFs en met een 60/40 verhouding van aandelen en vastrentende effecten.

De goedkope portefeuilleOm een small-cap blootstelling aan de portefeuille toe te voegen zonder de 60/40-verdeling van aandelen/vastrentende waarden te verstoren, nemen we een deel van de allocatie uit het segment binnenlandse aandelen of wereldwijde aandelen uit ontwikkelde markten. Twee vermogensklassen die gewoonlijk gericht zijn op large-caps. Wij gebruikten één voorbeeld met blootstelling aan binnenlandse small-cap aandelen in het VK en één met blootstelling aan small-cap aandelen uit ontwikkeld Europa. In het geval van de small-capportefeuille in het VK zijn de kosten iets hoger gemeten naar de total expense ratio (TER), terwijl de portefeuille in het geval van een Europese small-cap portefeuille zelfs lagere kosten zal hebben.

Goedkope portefeuille met Europese small-cap aandelen

 

Om de doeltreffendheid van onze hypothetische portefeuilles te meten, vergelijken wij de rendementen van de twee initiële allocaties, met herziening naar de initiële wegingen na elk kwartaal, van 1999 tot en met het tweede kwartaal van 2010. Uit de resultaten blijkt, dat onze oorspronkelijke hypothese klopte en dat de portefeuille met small-cap blootstelling een hoger rendement behaalde. In totaal leverde onze portefeuille met een small-cap blootstelling in het VK een rendement van 66 procent op, ten opzichte van 61 procent voor de portefeuille zonder small-caps; het rendement van 72 procent wanneer Europese small-cap aandelen in de portefeuille werden opgenomen, was zelfs nog beter. Dit werd bereikt met slechts verwaarloosbaar hogere risico’s, als gemeten door de standaardafwijking van de kwartaalrendementen.

In werkelijkheid kan uw portefeuille alternatieve beleggingen omvatten, zoals grondstoffen, vastgoed, hedgefondsen enzovoorts. Deze vermogensklassen hebben theoretisch een lagere correlatie met large-cap aandelen, dus de toevoeging van small-cap ETFs biedt hier misschien minder uitgesproken voordelen, maar het principe blijft hetzelfde. Afhankelijk van uw risicobereidheid kunt u small-capaandelen ook een hogere weging geven dan wij gedaan hebben in ons voorbeeld. Een small-cap ETF kan ook tactisch ingezet worden, door de vermogensklasse een overweging toe te kennen wanneer deze op basis van het verleden naar verwachting goede kansen biedt in vergelijking met large-cap aandelen.

Een small-cap ETF kiezen
De verschillende indexaanbieders hanteren verschillende definities van small-caps.  De populaire MSCI-indices definiëren hun small-cap universum als ongeveer de laagste 15 procent van de totale kapitalisatie van een markt. De methode van STOXX is compleet anders, omdat de 200 bedrijven die worden gekozen voor de belangrijkste indices overeenkomen met de grootste bedrijven die overblijven nadat 400 ondernemingen zijn geclassificeerd in hun large- en mid-capindices.

Hierdoor is het lastig de resultaten te vergelijken van ETFs die gebruik maken van verschillende indices. Beleggers moeten dus zowel de indexsamenstelling als de kenmerkende details van de ETF’s bestuderen voordat zij besluiten welke small-cap ETF zij willen aankopen. De enige manier die 100 procent zekerheid biedt om overlapping te vermijden tussen de componenten van een small-cap ETF en een bredere ETF, is om ETFs in bezit te houden die gekoppeld zijn aan indices van dezelfde aanbieder.

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar ETF Analysts  research hundreds of ETFs available to European investors. The Morningstar Rating for ETFs is based on a risk-adjusted performance measure.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten