Een fantastisch jaar voor beleggers

Freddy van Mulligen 27 december, 2010 | 17:34
Facebook Twitter LinkedIn

Het was me het jaartje wel. Van de 256 beleggingscategorieën die we bij Morningstar voor beleggingsfondsen onderscheiden, hebben er 249 gemiddeld een positief rendement behaald in euro’s gemeten tot nu toe (14 december). Zo’n mooi overzicht heb ik nog niet eerder op kunnen stellen.

Fondsen die beleggen in wereldwijde aandelen behaalden gemiddeld 15,9 procent rendement. Geen slechte prestatie. De hoogste rendementen werden dit jaar in Zuid-Oost Azië behaald, fondsen die exclusief beleggen in Indonesië en Thailand deden meer dan 50 procent. Andere fondsen die daarbij in de buurt kwamen beleggen in grondstoffen van diverse soorten of mijnbouwers. De categorie sector edele metalen won gemiddeld 47,9 procent. Opvallend is ook dat zowel in Nederland, Europa en wereldwijd mid- en small caps beter presteerden. Door de depreciatie van de euro was er ook genoeg te verdienen met overzeese obligaties terwijl door de inkomende spreads en dalende kapitaalmarktrentes euro-obligaties ook positief rendementen lieten zien. En waar werden de negatieve rendementen behaald? Juist ja, in Zuid-Europa waar fondsen uit de categorie Aandelen Griekenland de hekkensluiter was met een rendement van -29,5 procent.

Faillisementen
In 2010 hebben er geen grote faillissementen plaatsgevonden die een grote wissel trokken op financiële markten. De belangrijkste bedrijfsspecifieke gebeurtenis was het olielek van BP in de golf van Mexico die de koers van het energieconcern meer dan halveerde in de periode mei-juni. Het lijkt met een sisser te zijn afgelopen nadat aanvankelijk met een enorme milieuschade rekening werd gehouden. De voortdurende “quantitative easing” is een tweede belangrijke gebeurtenis. De Fed bleef de markten overspoelen met goedkoop geld en hield rentes daarmee kunstmatig laag.
Mogelijke schadelijke gevolgen op termijn in de vorm van een versnelling van inflatie kan niet worden uitgesloten, maar vooralsnog is daar geen sprake van. De meest ingrijpende financiële gebeurtenis is de crisis in de perifere landen van de eurozone die gerust een eurocrisis genoemd mag worden. Het schuldenprobleem uit de private sector sloeg over naar landen. We zitten nog midden in deze crisis die in 2011 een vervolg zal krijgen hetzij in een verdere verdieping, het zij in een wegebben van het wantrouwen ten opzichte van de zwakkere euro-broeders, hetzij in een verdieping van de crisis. Naast een economische gebeurtenis, heeft het ook vooral politieke dimensies.

De meest indrukwekkende prestaties van beleggingsfondsen zien we – vanzelfsprekend – in fondsen die exclusief in Thailand of Indonesië beleggen of iets met grondstoffen doen. Bij de in Nederland gevestigde fondsen vallen de prestaties van Robeco Private Equity (49,6%), ASN Small & MicCap (39,6%) en Kempen Sense (34,9%) op. De laatste twee fondsen worden doordezelfde fondsmanager beheerd. ING Luxury Consumer Goods (33,0%) hoort ook in dit rijtje thuis.

Ook in 2011 zal het vast weer blijken dat de meest ingrijpende gebeurtenissen niet voorzien werden. Wat we nu al wel weten is dat de eurocrisis nog tot een einde gebracht moet worden. De kapitaalmarktrentes zullen waarschijnlijk wat hoger liggen en ze zijn nu ook al wat opgekropen. Dat betekent dat de vooruitzichten voor staatsobligaties niet gunstig zijn. Voor aandelen zijn de waarderingen nog redelijk terwijl bedrijfswinsten naar verwachting zullen stijgen. Dat is geen gek uitgangspunt voor aandelenbeleggers.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten