Veel geschreeuw om koper

De eerste koper-ETF is een feit. Moeten we de hype rond het rode metaal geloven?

Ben Johnson 30 december, 2010 | 8:32
Facebook Twitter LinkedIn

Slechts twee maanden nadat ETF Securities plannen aankondigde om fysiek door industriële metalen gedekte beursverhandelde producten (ETPs) te introduceren, heeft de onderneming de ETFs Physical Copper (PHCU), Physical Nickel (PHNI) en Physical Tin (PHSN) naar de Londense beurs gebracht.  Deze producten hebben de vorm van overdraagbare effecten met als uiteindelijk onderliggende waarde de desbetreffende fysieke metalen. Het eigendom van het metaal komt tot stand via warrants of opslagbewijzen van de London Metal Exchange (LME), die dienst doen als claims op het fysieke metaal (dat voldoet aan de normen van de LME), opgeslagen in door de LME goedgekeurde opslagplaatsen.

Fundamenteel gezond
Veel van de opwinding rond de introductie van ’s werelds eerste fysiek door koper gedekte ETP is te danken aan het feit dat de onderliggende factoren voor de kopermarkt momenteel sterk in het voordeel van de aanbieders van het rode metaal zijn. In zijn recente marktprognose in oktober voorspelde de International Copper Study Group voor 2011 een tekort van 435.000 ton van het zuivere metaal. Deze NGO die de sector observeert, verwacht dat de wereldwijde vraag naar koper in 2011 met 4,5 procent zal toenemen, vooral vanwege een verwachte stijging van 6 procent in het verbruik van de Chinese industrie.  Tegelijkertijd wordt verwacht dat de productie slechts met 1 procent zal stijgen.

Zodoende wordt verwacht, dat de prijs van koper, die onlangs al een nieuw record bereikte, verder zal stijgen. Vele banken hebben koper bovenaan hun aankooplijst voor 2011 gezet. In de onlangs verschenen vooruitzichten voor 2011 stelde Barclays Capital: ”Koper en tin zullen waarschijnlijk volgend jaar naar nieuwe recordhoogten stijgen, waardoor deze onze voorkeur genieten binnen de groep van basismetalen.”

Hoewel de beleggingscase voor koper voor de korte termijn redelijk solide lijkt, is het de vraag of een door het fysieke metaal gedekt product echt de voorkeur geniet om blootstelling aan koper te verkrijgen.

Kostelijk
Edelmetalen als goud en zilver hebben een veel hogere waarde/gewicht-verhouding dan industriële metalen en zijn dus veel minder kostbaar in de opslag. Op dit moment is een ounce troy goud ongeveer 1.380 dollar waard, terwijl de gelijke hoeveelheid koper 0,23 dollar waard is. Zo berekenen bijvoorbeeld Source Physical Gold ETC (SGLD), db Physical Gold ETC (XGLD) en RBS Physical Gold ETC elk totale kosten (TER) van 0,29 procent —de laagste van alle door fysiek goud gedekte ETPs in Europa. Daarentegen heeft ETFS Physical Copper beheerkosten (MER) van 0,69 procent, berekent het verzekeringskosten van 0,12 procent per jaar en komen hier nog opslagkosten van 36 cent per ton per dag bij (wat overeenkomt met ongeveer 1,43 procent op jaarbasis tegen de recente koperprijzen). In totaliteit moeten beleggers in ETFS Physical Copper er dus rekening mee houden dat er in de loop van het jaar 2,25 procent van hun belegging weglekt aan kosten.

Wat is het alternatief?
Een van de aantrekkelijke kanten van het eigendom van effecten gedekt door fysieke grondstoffen is, dat het niet meer nodig is om rekening te houden met rendementsbronnen die uniek zijn aan grondstoffenfutures om een blootstelling aan grondstoffen te verkrijgen. Meer in het bijzonder, het is niet meer nodig om futurescontracten regelmatig door te rollen om een constante blootstelling te behouden en de potentiële winsten en verliezen die met dit proces zijn verbonden, spelen geen rol (ga voor meer informatie over dit onderwerp naar dit artikel). Passieve beleggers in long-strategieën in futures voor aardgas en olie werden onlangs geconfronteerd met een sterk spotprijsrendement, dat werd tenietgedaan door negatieve doorrolrendementen – te wijten aan de contangosituatie op deze markten. Moeten beleggers in koper zich hierover ook zorgen maken? Het eenvoudige antwoord hierop is nee, tenminste nu nog niet.

De ETFS Copper (COPA) volgt bijvoorbeeld de DJ-UBS Copper Sub-Index. Deze index meet het resultaat van passieve long-only beleggingen in koperfutures die vijf keer per kalenderjaar worden doorgerold naar nieuwe futurescontracten. De index is momenteel volledig belegd in koperfuturescontracten die in maart 2011 aflopen. In maart volgend jaar zal de index in de loop van vijf handelsdagen vanuit de contracten voor maart doorrollen naar contracten voor mei 2011. Op het moment van schrijven worden de koperfuturescontracten voor maart 2011 op de Chicago Mercantile Exchange verhandeld voor USD 4,1090, terwijl de contracten voor mei 4,1075 dollar noteren. De verkoop van een contract voor maart 2011 voor 4,1090 dollar en vervolgens de aankoop van een contract voor mei voor 4,1075 dollar zou een hypothetische doorrolwinst van 0,03 procent opleveren.

Dit is een vereenvoudigd voorbeeld en we werken met een statisch model, maar omdat de curve voor koperfutures momenteel vrijwel vlak is en beleggers in ETFS Copper een TKR van 0,49 procent betalen, lijkt dit een betere optie dan een door fysiek metaal gedekt product waarvoor in totaliteit kosten van rond de 2,25 procent moeten worden betaald. Sterker nog, gezien de vooruitzichten voor een verdere verkrapping van de vraag-en-aanbodsituatie van koper, is het goed mogelijk dat de koperfutures in de toekomst backwardation zullen vertonen (waarbij futures met een kortere looptijd hoger noteren dan futures met een latere einddatum, wat tot hogere potentiële doorrolrendementen leidt) omdat kopers van het metaal achter een dalend aanbod aanjagen.

Hoewel er dus heel wat ophef gemaakt is over de introductie van het fysiek door koper gedekte ETP van ETF Securities, is het nieuwste vehikel dat beleggers blootstelling aan het rode metaal biedt zeker niet het allerbeste.

 

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten