Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Vooruitzichten voor de Amerikaanse economie

De Amerikaanse arbeidsmarkt en economie bevinden zich op een kantelpunt.

Robert Johnson, CFA 07 januari, 2011 | 13:01

Ik heb al vaak gesproken over de vicieuze cirkel van economisch herstel: hogere consumptie leidt tot een toename van de productie, wat weer leidt tot een hogere werkgelegengheid en meer inkomsten, wat dan weer leidt tot meer uitgaven. Zodra het proces is gestart, is het moeilijk te stoppen.

Hoewel we het begin van die cirkel hebben waargenomen, bevindt de economie zich op dit moment volgens mij op een kantelpunt: naar een fase van sterker en duurzamer herstel. Tot het derde kwartaal van 2010 stegen de consumptie-uitgaven in een gestaag, maar traag tempo van 2 procent. Niet genoeg om de vicieuze cirkel meteen flink aan te zwengelen. Het proces werd vertraagd door de opmerkelijke productiviteitswinsten tijdens de recessie en de neiging van consumenten om veel extra geld aan buitenlandse goederen te spenderen.

Maar in het derde kwartaal van 2010 veranderde de situatie. Het tempo van de consumptie-uitgaven steeg tot bijna 3 procent en voorlopige rapporten suggereren dat het in het vierde kwartaal tot wel 4 procent is gestegen dankzij de sterkste feestdagenperiode sinds 2005. Uit recente handelsgegevens blijkt bovendien, dat meer van dat geld aan Amerikaanse producten wordt gespendeerd.

Veel bedrijven zouden een consumptiegroei van 2 procent aan moeten kunnen zonder dat ze hun personeelsbestand aanzienlijk hoeven uit te breiden. Dit op basis van een doorsnee productiviteitsstijging van 1 procent en het feit dat aan een deel van die vraag werd voldaan door buitenlandse fabrieken. Maar als de groei stijgt tot 3 of 4 procent wordt het aanwerven van meer personeel waarschijnlijker. Een hogere tewerkstelling, hogere activaprijzen, een aanzienlijke -doch vrijwel niet erkende- verbetering in de financiële positie van de consument en lagere loonlasten zouden de positie van de consument ook in 2011 moeten versterken.

BBP zou in 2011 kunnen versnellen tot 3,5-4,0 procent, werkloosheid zou tot onder 9 procent kunnen dalen.
Een sterke consument is het uitgangspunt voor mijn vooruitzichten voor een groei van het BBP in 2011 van 3,5 à 4 procent in vergelijking met net geen 3 procent voor 2010. In 2011 zal de economie meer groei halen uit het herstel van de consumptie- en bedrijfsuitgaven dan uit de voorraadcorrecties die de resultaten over 2010 in belangrijke mate hebben bepaald.
Door de grootschalige opheffing van de wervings- en loonstop bij de jaarovergang en dankzij een uitstekende feestdagenperiode en een beter sentiment, zou de groei van de arbeidsmarkt medio 2011 kunnen stijgen van 200.000 tot 300.000 mensen. Door deze banengroei en een iets lager participatiegraad zou de werkloosheid in de helft van 2011 tot onder 9 procent kunnen dalen.

Volgens mij zullen de aanhoudende groei in de opkomende markten, een sterkere Amerikaanse economie en de hogere grondstoffenprijzen leiden tot een stijging van de inflatie met 2 procent of meer, tegenover circa 1 procent in 2010. Een sterkere Amerikaanse economie en een iets hogere Amerikaanse rente in 2011 vormen eveneens de achtergrond voor een stabiele of enigszins sterkere dollar, ondanks enkele terechte vragen over het bijzonder linkse Amerikaanse fiscale en monetaire beleid. De sterkere economie zal in 2011 ook verantwoordelijk zijn voor hogere rentevoeten, ondanks de grote inspanningen van de Fed om de rente laag te houden.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn
Mijn standpunten over de economie zijn misschien dan wel stoutmoedig positief, maar risico's zijn er zeker.

Hoewel de beleidsmakers een pleister van formaat op de kortetermijnproblemen hebben geplakt, moet Europa nog steeds een oplossing vinden voor zijn schuldproblemen op lange termijn. China blijft worstelen met een inflatie die aanzienlijk hoger ligt dan het streefdoel van de regering. Dat wakkert dan weer de bezorgdheid aan dat China maatregelen zal nemen om de groei te vertragen, en dat in een van de economieën die een grote invloed heeft gehad op het wereldwijde herstel.

In de Verenigde Staten zijn de rentevoeten op langere termijn de laatste maanden fors gestegen. De rente op obligaties op 10 jaar, die net geen 3,4 procent bedraagt, ligt nu bijna een procentpunt boven zijn laagtepunt van afgelopen herfst. Dit is geen goed nieuws voor de woningmarkt die, ondanks pogingen om erbovenop te komen, zijn dieptepunt lijkt te hebben bereikt.


Lees in deel 2 over Amerikaanse ondernemingen die weer interesse tonen in groei in plaats van louter overleven en in deel 3 dat de Amerikaanse consument in tegenstelling tot 2010 in 2011 de drijvende kracht achter de economie is.


Lees ook
Pas op voor fusies en overnames en aandeleninkoopprogramma's
Morningstar's aandelengoeroe Pat Dorsey wijst op ondergewaarde sectoren en Amerikaanse aandelen. En geeft beleggers een waarschuwing.

Herstel Europese economie flauwtjes en ongelijk verdeeld
Morningstar blikt vooruit op Europese economie. Er zijn enkele sectoren met ondergewaardeerde aandelen.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Robert Johnson, CFA  Robert Johnson, CFA, is director of economic analysis with Morningstar.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming