Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Ondernemingen hebben weer interesse in groei

Het herstel van de Amerikaanse economie verloopt traag maar evenwichtig. Ondernemingen kijken weer verder dan allen maar overleven.

Robert Johnson, CFA 07 januari, 2011 | 13:22

De visie van Morningstar's aandelensectorteams is, op basis van de fundamentals, voor 2011 ook enigszins positiever. Hoewel de meeste teams van mening zijn, dat de waardering van de aandelen in hun sector vandaag de dag dicht bij hun reële waarde ligt en dat de aandelenprijzen reeds rekening houden met een groot deel van het goede nieuws. Wat de fundamentals betreft, zijn er enkele steeds terugkerende thema's binnen de teams.

Ten eerste blijft de fusie- en overnameactiviteit sterk in elk van de sectoren die we volgen. Er zijn verschillende factoren die daaraan ten grondslag liggen, maar voor het grootste deel van de activiteit is een poging om de groei te versnellen wellicht de belangrijkste factor. Het blijft een open vraag of deze transacties daadwerkelijk waarde toevoegen voor aandeelhouders, maar het goede nieuws is dat ondernemingen tenminste opnieuw interesse te lijken tonen in groei en niet gewoon proberen te overleven zoals een tweetal jaar geleden het geval was.

Opkomende markten ondersteunen wereldwijde groei
De opkomende markten zijn zowel voor 2010 als 2011 een terugkerend thema. Of het nu gaat om fabrieksapparatuur of fast food, de opkomende markten blijven belangrijke groeigebieden met een groei die wel twee tot drie keer hoger ligt dan die van de ontwikkelde economieën. De mogelijkheden die door deze markten worden geboden, worden nog verder versterkt door de steeds groter wordende middenklasse. Maar zelfs een bescheiden vertraging van de groei in China en elders leidt vaak tot drastische verschuivingen op de wereldwijde markten. De Amerikaanse aandelenmarkt beleefde enkele van zijn slechtste dagen toen de verhitte Chinese economie tekenen van vertraging vertoonde. Laten we hopen, dat een sterkere Amerikaanse consument de aandacht enigszins afleidt van de fixatie op de groei in opkomende markten.

Consumenten kunnen hun uitgaven niet blijven uitstellen
Hoewel de doorsnee consument volgens onze aandelenonderzoeksteams in 2010 veeleer voorzichtig en spaarzaam was, verwachten de meeste teams dat de consument in 2011 flexibeler zal zijn. Dat optimisme is deels gebaseerd op het feit dat consumenten tijdens de recessie vele niet-kritische uitgaven op de lange baan hebben geschoven maar ze nu niet langer kunnen uitstellen.
Zelfs ons team dat zich richt op de gezondheidszorg, stelde tijdens deze recessie een duidelijke vertraging in de uitgaven voor gezondheidszorg vast, doordat consumenten medische ingrepen uitstelden. Datzelfde team ziet nu een verbetering in het aantal, zelfs optionele, heelkundige ingrepen. Binnen de industriële sector merkt onze analist voor de autosector op, dat het steeds moeilijker wordt om oudere wagens te blijven herstellen, en dat het waarschijnlijker wordt dat de autoverkoop en –productie in 2011 weer aanzwelt.

Bepaalde sectoren zouden dankzij de betere arbeidsmarkt betere resultaten moeten kunnen behalen
De door mij voorspelde betere arbeidsmarkt zou ook het begin moeten vormen van een betere situatie voor de consument. De consumptie-uitgaven die meer direct verband houden met werkgelegenheid, zijn tijdens dit herstel verzwakt. Hoewel gemoedelijke restaurants waar men rustig kan tafelen het relatief beter hebben gedaan, waren het moeilijke tijden voor eetgelegenheden die vooral een snelle hap aanbieden omdat het aantal arbeiders en bedienden dat de lunch buiten het bedrijf gebruikt amper is gestegen. Door de zwakke arbeidsmarkt hebben ook minder consumenten toegang tot ziektekostenverzekeringen, wat de uitgaven voor gezondheidszorg drukt. Zodra de toestand op de arbeidsmarkt keert, zouden beide categorieën een stijging moeten waarnemen.

Bedrijven hebben ook onvoldoende geïnvesteerd
De ernst van deze recessie en de twijfel met betrekking tot de duurzaamheid van het herstel hebben een enorm negatief effect gehad op de investeringsuitgaven van ondernemingen. De vooruitzichten van ons industrieteam laten duidelijk zien hoe drastisch er deze recessie gesnoeid is in de bedrijfsuitgaven en die uitgaven hebben zich nog niet volledig hersteld. Op basis van de standaardverhoudingen tussen uitgaven en het BBP verwacht het team in de komende jaren een aanzienlijke verbetering in de investeringsuitgaven.
Ook ons technologieteam verwacht drastische stijgingen in de investeringsuitgaven van ondernemingen, in het bijzonder voor software. Het enthousiasme van het team wordt echter deels getemperd door de daling in het tempo van de overheidsuitgaven, vooral in Europa.

Hoge waarderingen en streven naar groei stimuleren bedrijfsinvesteringen en werkgelegenheid
Ik neem aan, dat ondernemingen in 2011 veel meer gericht zullen zijn op groei. Hoewel ze veel minder overheersten dan in 2009, waren kostenbesparingen en productiviteit in 2010 nog steeds bijzonder belangrijke krachten achter de winst. Veel van die gemakkelijke kostenbesparingen zijn echter verdwenen. Ook is het waarschijnlijk dat de solide opkomende markten belangrijke grondstoffenkosten in 2011 de hoogte in zullen jagen, wat de marges verder onder druk zet.

Om in 2011 en daarna hogere winsten te realiseren, zullen veel sectoren dan ook moeten streven naar een betere inkomstengroei. Als we kijken naar de waarderingsfactoren die gehanteerd worden voor grote beursgenoteerde bedrijven, is het onwaarschijnlijk dat beleggers geduldig zullen afwachten tot de groei langzaam tevoorschijn komt. Dat is een deel van de reden waarom we het aantal fusies en overnames zo fors zien toenemen. Aangezien de prijzen van de meest waarschijnlijke overnamekandidaten tot duizelingwekkende niveaus blijven stijgen, is er volgens mij maar één manier waarop ondernemingen een hogere groei kunnen realiseren: door hogere investeringen en een hogere werkgelegenheid in 2011.

Amerikaanse bouwsector zal in 2011 niet veel stijgen - klaar voor een nieuwe start in 2012?
Ons team voor de woningsector blijft ervan overtuigd dat het aantal nieuwe woningen in 2011 in bescheiden mate zal stijgen naar 650.000 à 750.000 woningen. Dit cijfer ligt weliswaar hoger dan het aantal van 590.000 in 2010, maar anderzijds flink onder het hoogtepunt op jaarbasis van 2,2 miljoen eenheden en ook onder de natuurlijke, door de bevolking aangedreven behoeften aan zo'n 1,5 miljoen eenheden. Volgens mij zullen we in de komende vijf jaar een aanzienlijke toename van de woningbouw waarnemen, naarmate de productie toeneemt om te voldoen aan de natuurlijke vraag. Maar aangezien de arbeidsmarkt pas sinds kort tekenen van verbetering vertoont en de eindnormen en –beoordelingen ongelooflijk streng blijven, wordt 2011 volgens mij niet het jaar van de boom op de woningmarkt.

Herstel verloopt traag en relatief evenwichtig
Het is typisch dat in elk van de vijf kwartalen die het herstel al duurt, verschillende sectoren ten grondslag lagen aan de groei van het BBP. De consumptie-uitgaven en de drastisch afgenomen import waren bijzonder gunstig voor het BBP voor het herstel officieel begon in het derde kwartaal van 2009. Het eerste kwartaal van het officiële herstel werd aangedreven door consumptiegoederen en de export. In latere kwartalen hadden de aanvulling van de voorraden en de investeringsuitgaven van bedrijven een gunstige invloed op de groei van het BBP.

Als we terugkijken naar de globale herstelperiode, hebben veel belangrijke categorieën inmiddels een gelijke bijdrage geleverd aan het herstel. De export was de echte uitschieter van de klas. Wie een protectionistisch scenario overweegt, moet eerst eens denken aan de toonaangevende rol die de export in dit herstel heeft gespeeld. De bouw, zowel de woningbouw als de commerciële bouwsector, vormde tijdens dit herstel een klein minpunt, terwijl de overheidsuitgaven een bijzonder klein pluspunt vertegenwoordigden.


Lees in deel 3 hoe de Amerikaanse consument in tegenstelling tot 2010 in 2011 de drijvende kracht achter de economie is.Lees ook
Vooruitzichten voor de Amerikaanse economie
De Amerikaanse arbeidsmarkt en economie bevinden zich op een kantelpunt.

Pas op voor fusies en overnames en aandeleninkoopprogramma's
Morningstar's aandelengoeroe Pat Dorsey wijst op ondergewaarde sectoren en Amerikaanse aandelen. En geeft beleggers een waarschuwing.

Herstel Europese economie flauwtjes en ongelijk verdeeld
Morningstar blikt vooruit op Europese economie. Er zijn enkele sectoren met ondergewaardeerde aandelen.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Robert Johnson, CFA  Robert Johnson, CFA, is director of economic analysis with Morningstar.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming