3 nieuwe ETP’s voor het nieuwe jaar

Ondanks alle introducties van nieuwe ETP’s in 2010 zijn er nog steeds marktniches over.

Morningstar ETF Analysts 20 januari, 2011 | 8:34
Facebook Twitter LinkedIn

2010 Was een interessant jaar voor beleggers in exchange-traded products (ETP’s). Er was meer transparantie, de liquiditeit op de beurzen ging de hoogte in en de sterkere concurrentie tussen de aanbieders leidde tot een stortvloed aan nieuwe “me-too”-producten met lagere kosten dan de concurrenten.

Een van de meest interessante ontwikkelingen was misschien wel het aantal nieuwe producten dat beleggers nieuwe kansen bood. Een voorbeeld hiervan is het in september geïntroduceerde iShares Markit iBoxx Euro High Yield ETP, dat beleggers voor de eerste keer in ETF-vorm toegang verschafte tot Europese hoogrentende bedrijfsobligaties. In totaal werden er in Europa 327 nieuwe ETP’s geïntroduceerd, waaronder 140 aandelen-ETF’s, 75 grondstoffen-ETP’s en 31 vastrentende ETF’s. Ondanks de veelheid aan nieuwe ETP’s in 2010 zijn er nog altijd niches die wachten op een initiatief vanwege ondernemende ETP-aanbieders. In dit artikel besteden wij aandacht aan drie ideeën voor nieuwe ETP’s waarvan volgens ons de beleggers in 2011 en daarna de vruchten zouden kunnen plukken.

Hefboomwerking voor langetermijnbeleggers
Het probleem met de huidige hefboom-ETP’s is, dat zij weliswaar gunstig zijn voor kortetermijnhandelaren, maar ongeschikt voor langetermijnbeleggers, vanwege de ongunstige samenstellingseffecten van de dagelijkse hefboomwerking. In een volatiele markt leidt het houden van een fonds met een twee- of drievoudige hefboomwerking (of van inverse) voor een langere periode vrijwel altijd tot een slechte ervaring voor de belegger. Of de betreffende belegger nu al dan niet de navolgende richting van de markt goed heeft ingeschat.  Er zijn echter methoden om dit probleem te verminderen.

Omdat hefboom-ETPs swaps gebruiken om het resultaat van hun index te volgen, is het een redelijk simpele klus om de tijdshorizon van de hefboomwerking te veranderen van dagelijks naar maandelijks, door de voorwaarden voor de swaps te wijzigen. Hoewel dit de problemen in een volatiele markt niet helemaal zou elimineren, zou het deze wel drastisch verminderen. Dit zou met name het geval zijn wanneer de hefboomwerking beperkt zou worden tot 1,5 maal in plaats van twee of drie maal, omdat de negatieve effecten van frequente samenstelling meer uitgesproken worden bij een hogere hefboomwerking.

Een hefboom-ETP voor de lange termijn zou succes kunnen hebben, omdat het voor beleggers moeilijk kan zijn om zelf voor hefboomwerking te zorgen. Geld lenen van een broker via een margerekening kan heel duur uitvallen, terwijl stevige handelsprovisies en grote bied-laat spreads opties ook te duur kunnen maken. En de futuresmarkt ligt buiten het bereik van vele beleggers. Het kan voor beleggers ook lastig zijn om marges te betalen en hun schuldniveau in de loop van de tijd constant te houden. Door de activa van vele beleggers te poolen, zou een ETP de schaalgrootte hebben om een hefboomwerking op lange termijn te bieden, tegen redelijke kosten.

Obligaties uit opkomende markten in lokale valuta’s
Hoewel er een paar ETP’s van iShares en db x-trackers zijn die de resultaten van indices voor staatsleningen uit opkomende markten volgen, zijn deze strikt beperkt tot obligaties uitgegeven in valuta’s van ontwikkelde markten, namelijk de euro en de US-dollar. Beleggers die hun portefeuillerendementen meten in pond sterling of euro zouden betere rendementen kunnen behalen met het aanhouden van obligaties uit opkomende markten in de lokale valuta’s, omdat deze valuta’s in waarde zouden kunnen stijgen ten opzichte van de eigen valuta van de beleggers.

Ondanks het feit dat opkomende markten over het algemeen lagere kredietratings hebben dan ontwikkelde markten, kan men opperen dat de lage schuldenniveaus van opkomende markten ervoor zorgen dat zij beter aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen dan vele ontwikkelde landen met hogere schulden. Zeker omdat veel van deze landen een sterkere economische groei tonen en lagere begrotingstekorten hebben. Centrale banken in opkomende landen richten zich ook steeds meer op prijsstabiliteit, zodat er ook minder risico dan in het verleden is dat inflatie negatief op de rendementen zal uitwerken. Door via een ETP in deze obligaties te beleggen, spreiden beleggers hun risico's op het gebied van valuta, politieke ontwikkelingen en wetgeving omdat zij niet in een enkel land beleggen. Blootstelling aan buitenlandse valuta’s kan ook diversificatievoordelen bieden.

Gezien het succes dat ETP’s in obligaties in lokale valuta uit opkomende landen in de VS boeken, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat gelijksoortige ETP’s aan deze kant van de Atlantische Oceaan hun opwachting maken. De Amerikaanse ETP-markt heeft momenteel een tweetal ETP’s die schuldeffecten uit opkomende markten in lokale valuta volgen. Market Vectors Emerging Market Local Currency Bond ETP is een passief fonds met nettoactiva ten bedrage van meer dan 130 miljoen dollar, terwijl WisdomTree Emerging Markets Local Debt een actief fonds is, dat sinds de introductie half 2010 al meer dan 470 miljoen dollar aan activa heeft vergaard.

Vastrentende ETP’s met een specifieke vervaldatum
Een andere potentiële niche voor ETP-aanbieders zijn vastrentende ETP’s met een specifieke vervaldag als doel. Vele beleggers vinden het zinvol om vastrentende effecten te bezitten, die op een specifieke datum vervallen, hetzij om aan een specifieke verplichting te kunnen voldoen of om te zorgen voor een voorspelbare stroom aan opbrengsten in de loop van de tijd. Deze beleggers moeten zich noodgedwongen beperken tot het aankopen van afzonderlijke obligaties, waardoor diversificatie lastig wordt vanwege de hoge volume-eisen voor de meeste obligatieaankopen.

Er zou potentieel een andere oplossing zijn voor deze beleggers: ETP’s met een specifieke vervaldatum. Deze ETP’s bestaan uit of volgen een pakket aan obligaties die allemaal in hetzelfde jaar of een beperkt aantal jaren vervallen. Zodra de einddatum bereikt is, zou het ETP worden opgeheven en ontvangen de aandeelhouders hun hoofdsom, net als wanneer zij afzonderlijke obligaties in bezit zouden hebben. Beleggers kunnen deze ETP’s aanhouden tot de vervaldatum en redelijk zeker kunnen zijn dat zij de op het tijdstip van aankoop verwachte yield-to-maturity (opbrengst op de vervaldag) zouden ontvangen. De ETP zou ook het voordeel hebben dat het meer liquide is dan afzonderlijke obligaties.

Amerikaanse ETP-aanbieders hebben al op dit idee ingespeeld. iShares kwam begin 2010 met een serie ETP’s van obligaties van gemeentelijke overheden met een specifieke vervaldatum, tussen 2012 en 2017. Guggenheim’s BulletShares – een serie ETP’s in bedrijfsobligaties met vervaldata van 2011 tot 2017 – werd later in het jaar geïntroduceerd.

Hoewel we niet kunnen voorspellen of ETP-aanbieders dit jaar op deze niches zullen inspelen, kunnen we er vrij zeker van zijn dat zij in de loop van 2011 met een aantal nieuwe producten zullen komen. Vele hiervan zijn waarschijnlijk “me-too”-producten die de meeste beleggers niet veel te bieden hebben, maar er zullen ook juweeltjes tussen zitten, die met een ETP-structuur een nieuwe en tot dan toe ontoegankelijke marktniche openen.  Tot de gebieden die de aandacht trekken behoren waarschijnlijk vastrentende waarden en opkomende markten. Ook 2011 wordt waarschijnlijk weer een interessant jaar voor ETP-beleggers. 

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar ETF Analysts  research hundreds of ETFs available to European investors. The Morningstar Rating for ETFs is based on a risk-adjusted performance measure.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten