We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Mixfondsen

Mixfondsen zijn de ruggengraat van de fondsindustrie. De uitschieters zijn vooral die fondsen die er een flexibele strategie op nahouden.

Freddy van Mulligen 10 februari, 2011 | 0:52
Facebook Twitter LinkedIn

De top tien van categorieën beleggingsfondsen met de grootste instroom aan vers beleggingsgeld werd in 2010 aangevoerd door opkomende markten. Maar de plaatsen 8 tot en met 10 zijn voor de drie categorieën mixfondsen in euro: defensief, neutraal en offensief. Waar de belangstelling voor risicovolle beleggingscategorieën als opkomende mark-ten groot is, maar aan schommelingen onderhevig, zijn mixfondsen een stabiele beleggingscategorie waarin jaar na jaar  veel geld wordt gestoken.

Beleggersgemak
Een reden dat mixfondsen in trek zijn, is dat beleggers ze gemakkelijk kunnen gebruiken als maandelijkse belegging - al dan niet via een pensioenverzekering of hypotheekplan. Het wat suffe imago ten spijt leverden mixfondsen vorig jaar ook goede rendementen. Fondsen in de meest defensieve eurocategorie behaalden een rendement van 3,2%. Op het eerste gezicht niet spectaculair, maar toch beduidend hoger dan wat een spaarder aan rente boekt. De neutrale eurocategorie behaalde een rendement van 5,8% terwijl de offensieve mixfondsen gemiddeld 8,9% winst konden bijschrijven in 2010.

De fondsen die in deze categorie genomineerd zijn voor een FD Morningstar Award zijn Carmignac Profil Réactif 50, JPMorgan Global Balanced (EUR) en Ethna-AKTIV E. Het Carmignac-fonds wordt aangevoerd door de ervaren Frédéric Leroux. Carmignac Profil Réactif 50 behaalde vorig jaar een rendement van 10%, omdat tijdig werd ingezet op emerging markets en grondstoffen. Het fonds is een combinatie van onderliggende Carmignac-fondsen. De exposure naar aandelen kan 0 tot 50% zijn. Leroux stelt dat het fonds een flexibele strategie heeft. Het risicoprofiel is gematigd binnen de categorie. Op dit moment blijft het fonds iets achter bij de index, doordat te laat uit emerging markets is gestapt.

Ook het JPMorgan Global Balanced (EUR) is een fonds met een gemiddeld risi-coprofiel, maar hiermee laat dit fonds zowel in de voorbije jaren als in 2010 (+ 11%)  goede resultaten zien. De fondsmana-gers Talib Sheikh en Gareth Witcomb hebben een lange professionele ervaring. Het Ethna-AKTIV E, dat sinds vorig jaar wordt aangeboden op de Nederlandse markt, heeft beleggers echt verrast. Dit fonds zet uitstekende resultaten neer: 9,9% in 2010, 14,5% in 2009 en -3,9% in rampjaar 2008. De beheerders gebruiken een flexibele aanpak om risico’s te omzeilen, waarbij maximaal 50% belegd kan worden in aandelen, maar ook 100% in cash. Chief investment officer Guide Barthels benadrukt dat ‘uitsluitend belegd wordt in simpele beleggingen, zoals aandelen en obligaties’.

De aantrekkelijke rendementen zijn niet verwonderlijk, want zowel aandelen als obligaties beleefden een prima  beleggingsjaar. Aandelen deden het behoorlijk goed. De hoogste winsten  werden behaald in opkomend Azië, waar nationale munten zich wisten te versterken.

Risico’s lonend
De crisis in de periferie van de eurozone liet zich echter voelen en fondsen die beleggen in Italië, Spanje, Portugal en/of Griekenland deden niet mee met de verder bijna wereldwijde opleving van aandelenkoersen. Al met al stegen fondsen in de categorie ‘Aandelen Eurozone Large Cap’ gemiddeld met 2,7%. Opvallend was dat wereldwijd small- en mid-caps hogere rendementen lieten zien. Hiervan profiteren vooral de mixfondsen die flexibel kunnen zijn in hun keuze van segmenten in de aandelenmarkten.

Onder obligaties waren de prestaties divers, maar ook hier gold: hoe risicovoller, hoe hoger de rendementen. Fondsen uit obligatiecategorieën in opkomende markten en high yield obligaties behaalden de hoogste rendementen. De schuldencrisis sloeg over van ondernemingen naar soevereine staten. Uiteindelijk resteerde voor de categorie ‘Overheidsobligaties Euro’ een rendement van 1,1%. Kredietwaardige bedrijfsobligaties presteerden beter en fondsen die zich specialiseren in euro-uitgiftes behaalden een gemiddeld rendement van 4,4%. De beste resultaten waren in de eurozone weggelegd voor high yield obligaties: een risicovol segment, met gemiddeld een rendement van 13,1%.

Voor komend jaar zijn de ogen gericht op aandelen- en obligatiemarkten. Als aandelen hun stijging kunnen voortzetten zullen meer risicovolle gemengde fondsen profiteren. Voor de meer veilige mixfondsen met hoofdzakelijk obligaties zal de belangrijkste vraag zijn of een verder stijgende kapitaalmarktrente gecompenseerd kan worden door positieve opbrengsten op bedrijfsobligaties.

Genomineerden
Carmignac Profil Réactif 50
(geen kwalitatieve rating) / ****
Fondsmanager: Frédéric Leroux
Rendement 2010: 10% 


JPMorgan Global Balanced (EUR)
(geen kwalitatieve rating) / ****
Fondsmanager: Talib Skeikh en Gareth Witcomb
Rendement 2010: 11%Ethna-AKTIV E
(geen kwalitatieve rating) / *****
Fondsmanager: managementteam onder leiding van Guido Barthels
Rendement 2010: 9,9%


Lees ook de speciale bijlage 'Outperformers' vandaag bij het FD met meer informatie over de genomineerde fondsen en hun managers en artikelen over de benchmark als fictie, kenmerken van de alpha-managers en gatekeepers over fondsselectie.

Terug naar overzichtspagina >
 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings