Obligaties Euro High Yield

Veel beleggers in obligaties zoeken het risico op: de vraag naar high yields is hoog, vooral nu de spread ten aanzien van staatspapier hoog is.

Sander Kleine 17 februari, 2011 | 9:40
Facebook Twitter LinkedIn

Genomineerd voor een award in deze categorie zijn Sparinvest High Yield Value Bonds EUR, UBS (Lux) BF Euro High Yield en AXA WF Global High Yield Bonds EUR. Hoogrenderende obligaties zetten hun opmars voort. De genomineerden behaalden in 2010 een bovengemiddeld rendement.
Na de extreem hoge rendementen die high yield-obligatiefondsen in 2009 behaalden, kreeg deze beleggingscategorie in 2010 behoorlijk veel nieuw kapitaal te verwerken. Gecorrigeerd voor rendement stroomde ruim € 9 mrd in, waarmee per eind 2010 in totaal ruim € 38 mrd in Europese high yield fondsen was belegd.

Voor het tweede jaar op rij presteerden de obligaties in deze categorie beter dan leningen met een investment grade kredietbeoordeling. Al werden de uitzonderlijke winsten van 2009 – rendementen boven de 50% procent waren meer regel dan uitzondering - niet herhaald. Toch konden de fondsen gemiddeld 13% in waarde stijgen, waarmee het wederom een goed jaar was voor beleggers in minder kredietwaardige obligaties. De lage rentestand, de Europese landencrisis en toegenomen risicobereidheid lagen hieraan ten grondslag. Ook hebben ondernemingen hun schuldenlast veelal afgebouwd, wat de kans op een faillissement verkleint.

Winstcijfers
Het waren vooral achtergestelde bankleningen die wisten te profiteren van sterk verbeterde winstcijfers. Daarnaast daalden de spreads van deze leningen op het nieuws dat ze onder de nieuwe Basel III regelgeving niet meer meetellen voor het kernkapitaal van banken. Dit vergroot de kans dat banken overgaan tot vervroegd aflossen, wat gunstig is voor beleggers.
Ook voor 2011 zijn de verwachtingen voor high yield obligaties positief, omdat spreads historisch gezien nog redelijk hoog zijn en voor de komende jaren gematigde economische groei wordt verwacht. Wel is het zaak voor beleggers om het prospectus van high yield fondsen goed te lezen, omdat het mandaat van fonds tot fonds behoorlijk kan verschillen. Zo zijn er fondsen die niet in financiële dienstverleners als banken beleggen en ook op gebied van het afdekken van valutarisico’s zijn er grote verschillen.

Het Sparinvest High Yield Value Bonds EUR zette een rendement van 21,8% neer, het UBS (Lux) BF Euro High Yield van 16,5% en het AXA WF Global High Yield Bonds EUR van 15,1%. Het gemiddeld rendement in de Morningstar categorie was 13,2%.
Sparinvest High Yield Value Bonds wordt sinds eind 2005 beheerd door Klaus Blaabjerg. Ondanks het bovengemiddelde risicoprofiel is het fonds dit jaar toch genomineerd voor een award, wat volledig toe te schrijven is aan het buitengewoon hoge rendement dat Blaabjerg heeft gerealiseerd. Hij heeft dit mede weten te bereiken door sterk te beleggen in banken, die konden profiteren van nieuwe regelgeving. Daarnaast kon hij profiteren van overnames in de energiesector, waarin het fonds overwogen was.

Nadat UBS (Lux) Euro High Yield de Morningstar award al eerder in de wacht wist te slepen, is het voor 2011 wederom genomineerd. Qua rendement was het fonds terug te vinden bij de beste 10% van de categorie. Mede door deze goede prestaties wist het fonds 85% van de categorie over de afgelopen vijf jaar voor te blijven, maar ook hier is het risicoprofiel bovengemiddeld. Beheerder Konstantin Leidman is verantwoordelijk voor een breed gespreide portefeuille, die overwogen is in de meest risicovolle leningen uit het spectrum maar ook een positie van enkele procenten houdt in investment grade leningen. Leidman heeft positieve verwachtingen voor high yield leningen. Daarvoor verwijst hij naar het feit dat de economie aantrekt, veel ondernemingen gezond zijn en goed gefinancierd en het aantal 'defaults' tot een minimum is gedaald. De sterke instroom van nieuw geld bewijst dat ook veel beleggers geloven dat de risico's thans beperkt zijn.

De derde genomineerde is AXA WF Global High Yield Bonds. De beheerders, Andrew Wilmont en Carl Whitbeck, werken respectievelijk vanuit London en Greenwich (VS). Net als de andere genomineerden belegt het fonds ook in Amerikaanse leningen, maar wordt het valutarisico afgedekt. Het rendement van ruim 15% was goed voor een plek in het bovenste quintiel van de Morningstar categorie. Qua risicoprofiel is het fonds vergelijkbaar met soortgelijke fondsen.

Genomineerden
UBS (Lux) BF Euro High Yield
(geen kwalitatieve rating) / ***
Fondsmanager: managementteam onder leiding van Konstantin Leidman
Rendement 2010: 16,5%


Sparinvest High Yield Value Bonds EUR
(geen kwalitatieve rating) / ****
Fondsmanager: Klaus Blaabjerg
Rendement 2010: 21,8%


AXA WF Global High Yield Bonds EUR
(geen kwalitatieve rating) / ***
Fondsmanager: Andrew Wilmont en Carl Whitbeck
Rendement 2010: 15,1%


Lees ook de speciale bijlage 'Outperformers' vandaag bij het FD met meer informatie over de genomineerde fondsen en hun managers en artikelen over de benchmark als fictie, kenmerken van de alpha-managers en gatekeepers over fondsselectie.

Terug naar overzichtspagina >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sander Kleine  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings