Obligaties Bedrijven Euro

Helaas voor beleggers hebben bedrijfsobligaties in 2010 niet de rendementen laten zien die in 2009 werden gehaald. Maar de genomineerde fondsen hoeven zich niet te schamen voor hun prestaties.

Sander Kleine 17 februari, 2011 | 9:54
Facebook Twitter LinkedIn

Voor investment grade bedrijfsobligaties was 2010 een redelijk jaar. Gemiddeld konden deze fondsen zo’n 4% winst bijschrijven, terwijl high yield fondsen – die in leningen met een lage kredietwaardigheid beleggen – zelfs 13% omhoog gingen. Ook wat betreft instroom van nieuw kapitaal kan de fondsindustrie tevreden zijn. Nadat in 2009 al veel geld naar bedrijfsobligatiefondsen was gegaan, bleef deze trend voortduren in 2010. De nog steeds aantrekkelijke risico-opslag en de lage vergoeding die beleggers krijgen op staatsobligaties waren hier de oorzaak van.

Als we kijken naar fondsen die vanuit Nederland worden beheerd, valt op dat met name het Delta Lloyd Euro Credit Fund en Robeco Investment Grade Corporate Bonds een sterke groei meemaakten. In het laatste fonds – dat in tegenstelling tot de meeste andere fondsen in de Morningstar categorie niet in bankobligaties belegt – is sinds de oprichting in 2009 al bijna €900 mln belegd, een groeitempo dat wij in Nederland niet eerder gezien hebben. Bedrijfsobligaties zijn een segment geworden waarmee rekening gehouden moet worden.

Was het dan alleen maar hosanna op de obligatiemarkten? Nee. Leningen uitgegeven door banken en bedrijven uit de getroffen perifere landen van Europa stonden onder druk. Opvallend is, dat in sommige gevallen bedrijven in een bepaald land door de markt als kredietwaardiger worden gezien dan de staat. Dit was het geval bij de Spaanse telecomaanbieder Telefonica en de Spaanse staat.

High yields
Opvallend is dat veel beleggingsfondsen in de categorie de belangrijkste indices op dit gebied konden bijhouden in 2010. In voorgaande jaren was dat anders. Vooral in 2008 werden er diepe gaten geslagen in de lange termijn prestaties ten opzichte van de benchmark. De laatste had niet te maken met geringe liquiditeit en grote spreads, waar fondsmanagers in de praktijk wel mee werden geconfronteerd.

De genomineerden in deze categorie zijn: Schroder ISF Global Corporate Bond  EUR Hedged, M&G European Corporate Bond en de tracker iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond.
Met een rendement van ruim 5% presteerde Schroder ISF Global Corporate Bond beter dan bijna 75% van de Morningstar categorie in 2010. Het team onder leiding van portefeuillebeheerder Jamie Stuttard kon dit bereiken door gebruik te maken van de ruimte die het mandaat biedt. Zo mag tot 20% worden belegd in high yield obligaties, een sterk stijgende categorie in 2010. Ook nam men de beslissing om niet te beleggen in leningen uit in Griekenland, Ierland en Portugal. Uiteindelijk resulteren de beslissingen van de beheerders over de laatste jaren in hoge rendementen met een gemiddeld risicoprofiel.

M&G European Corporate Bond werd ook geholpen door een mandaat dat toestaat om in junk bonds te beleggen, al is hier het maximale gewicht 10%. Dankzij overwegingen in high yield en achtergestelde leningen uitgegeven door financiële instellingen kon het fonds zich zowel in 2009 als 2010 bij de beste 30% scharen. Ook mag beheerder Stefan Isaacs in staatsobligaties beleggen, wat in 2008 hielp de verliezen beperkt te houden. Mede hierdoor kunnen de bovengemiddelde prestaties worden gecombineerd met een gemiddeld risicoprofiel.

Risico-opslag
Dankzij de lage kosten en lage risicoprofiel en goede prestaties over drie en vijf jaar heeft indextracker iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond ook een nominatie verdiend. De prestaties zijn voor deze tracker niet ieder jaar spectaculair, maar de indexbenadering en de lage kosten leveren op termijn een degelijk plaatje op. De huidige risico-opslagen bieden nog een kans op een positief rendement voor de categorie bedrijfsobligaties. Zeker als die in het perspectief worden geplaatst van de lage vergoedingen die de meest veilige staatsobligaties bieden.
Na de goede jaren die bedrijfsobligaties achter de rug hebben, kunnen portefeuillebeheerders niet langer achterover leunen om mee te liften met de markttrend. Ze moeten zich weer onderscheiden. Of door de selectie van obligaties met bovengemiddelde prestaties of door het beperken van risico’s en kosten die de fondsbeleggers in rekening worden gebracht.

Genomineerden
Schroder ISF Global Corporate Bond  EUR Hedged
(geen kwalitatieve rating)  / *****
Fondsmanager: Jamie Stuttard
Rendement 2010: 5,2% M&G European Corporate Bond
(geen kwalitatieve rating)  / ***
Fondsmanager: Stefan Isaacs
Rendement 2010: 4,7% iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond
(geen kwalitatieve rating)  / ****
Fondsmanager: managementteam onder leiding van Alex Claringbull
Rendement 2010: 4,3% 

Lees ook de speciale bijlage 'Outperformers' vandaag bij het FD met meer informatie over de genomineerde fondsen en hun managers en artikelen over de benchmark als fictie, kenmerken van de alpha-managers en gatekeepers over fondsselectie.

Terug naar overzichtspagina >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sander Kleine  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten