Obligaties Euro Gediversifieerd

De mate waarin fondsen qua rentegevoeligheid afwijken van de marktindex, wordt steeds bepalender voor het rendement in deze categorie.

Sander Kleine 17 februari, 2011 | 14:35
Facebook Twitter LinkedIn

Carmignac Sécurité, Schroder ISF Euro Bond en Parvest Bond Euro Short Term zijn genomineerd voor een award in deze categorie waarin fondsen zijn opgenomen die zowel in staatsobligaties als bedrijfsobligaties beleggen.

Fondsen die beleggen in ‘Obligaties Euro Gediversifieerd’ hadden te lijden onder de schuldencrisis die 2010 domineerde. Het rendement was sterk afhankelijk van zowel de mate waarin in staatsobligaties werd belegd als de landenselectie. Waar het jaren onbelangrijk was in welke landen binnen de Eurozone werd belegd, konden obligatiefondsen in het afgelopen jaar het verschil maken door de juiste landen te selecteren. Duitsland bleek temidden van alle onrust weer de veilige haven waar beleggers konden schuilen.

Fondsen die een groot gedeelte van de portefeuille konden alloceren naar bedrijfsobligaties, behaalden hogere rendementen dan fondsen die sterk in staatspapier (moesten) beleggen. Omdat fondsen in deze categorie beleggen in leningen genoteerd in euro’s of het valutarisico afdekken, konden ze niet profiteren van de waardestijging van de dollar en de yen. Het gemiddelde fonds in de categorie moest genoegen nemen met een rendement van 2,4%. Het genomineerde Carmignac Sécurité schreef 2,7% bij en Parvest Bond Euro Short Term – dat in kortere obligaties belegt, behaalde een rendement van 1%.

Flexibel raamwerk
Het genomineerde Schroder ISF Euro Bond behaalde echter een rendement van 5,2%. Het heeft daarmee dus een uitstekend jaar achter de rug. Fondsmanager Jamie Stuttard komt van de bekende obligatiebelegger Pimco en werkt sinds 2003 voor Schroders. Hij behaalt zijn superieure rendementen door te beginnen met een flexibel macro-economisch raamwerk waarin hij bepaalt welk gedeelte van de portefeuille in staatsobligaties en welk gedeelte in bedrijfsobligaties wordt belegt. Vervolgens wordt de portefeuille ingericht met behulp van specialisten die waardevolle specifieke informatie aan Stuttard aanleveren.

Carmignac Sécurité is een gediversifieerd obligatiefonds dat naar onze mening bijzonder interessant blijft voor beleggers met een langetermijnhorizon. Manager Rose Ouahba heeft 11 jaar ervaring en beheert dit fonds sinds mei 2007. Het fonds presteert onder haar goed. De duration en de positionering op de rentecurve zijn de belangrijkste elementen van de strategie, maar in 2010 wist het fonds wederom het verschil te maken door zeer offensief in bedrijfsobligaties te beleggen (wel alleen investment grade) en door binnen staatsobligaties de nadruk te leggen op het veilige Duitsland. Ouahba en haar team maken groot voorbehoud met betrekking tot de vooruitzichten van de landen aan de rand van de eurozone. Bij de selectie van bedrijfsleningen kan de beheerder rekenen op de steun van het team van analisten die de fundamentals van de bedrijven onderzoeken, zowel vanuit het standpunt van de aandeelhouders als vanuit dat van de schuldeisers.

Risicolanden
Parvest Bond Euro Short Term is een fonds dat niet bang is om ook in risicolanden als Italië, Griekenland en Spanje te beleggen. De prestaties behoorden vorig jaar tot de beste 33% van de Morningstar categorie Obligaties Euro kort. Maar over langere termijn (3 tot 5 jaar) behoort het fonds tot de top in zijn categorie. Dat gecombineerd met een matig risico levert een nominatie op. Het fonds wordt beheerd door Vito Cavaliere en hij houdt de gemiddelde looptijd van de portefeuille onder de drie jaar. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit schatkistpapier, maar we vinden ook genoeg ander obligaties in de portefeuille.

Door de gedaalde rentevergoeding op zowel staatsobligaties als bedrijfsobligaties zijn de vooruitzichten voor deze categorie allengs verslechterd. Toch weerhield dit beleggers niet om in deze categorie te beleggen, er kwam in totaal €3,5 mrd aan nieuw vermogen bij in 2010. Gezien de lage rentestanden en kans op oplopende inflatie ligt het in de lijn der verwachting dat fondsen die de mogelijkheid hebben om in sterk in bedrijfsobligaties te beleggen de beste vooruitzichten hebben. Ook de mate waarin een fonds wat betreft duration (rentegevoeligheid) van de benchmark af kan en wil wijken, wordt steeds bepalender voor het rendement.

Genomineerden
Op basis van rendement (hoog), risico (laag) zijn en het inzicht van de fondsanalisten van Morningstar zijn de volgende fondsen genomineerd:

Carmignac Sécurité
Superior / *****
Fondsmanager: Rose Ouahba
Rendement 2010: 2,7% 
Schroder ISF Euro Bond
(geen kwalitatieve rating) / *****
Fondsmanager: Adam Cordery
Rendement 2010: 5,2%Parvest Bond Euro Short Term
(geen kwalitatieve rating) / ****
Fondsmanager: Vito Cavaliere
Rendement 2010: 1,0%
Lees ook de speciale bijlage 'Outperformers' vandaag bij het FD met meer informatie over de genomineerde fondsen en hun managers en artikelen over de benchmark als fictie, kenmerken van de alpha-managers en gatekeepers over fondsselectie.

Terug naar overzichtspagina >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sander Kleine  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings