Aandelen 4.1 - Resultatenrekening

Hoe goed presteert de onderneming? Kijk naar de resultatenrekening.

Pieter Bailleul 04 mei, 2011 | 16:00
Facebook Twitter LinkedIn

De resultatenrekening vertelt u hoeveel geld een onderneming heeft gegenereerd over de afgelopen periode (inkomsten), hoeveel de onderneming heeft uitgegevens (kosten) en het verschil tussen deze twee (winst/verliescijfers).

De resultatenrekening beantwoord de volgende vraag: “Hoe goed presteert de onderneming?”, of eenvoudiger: “Genereert de onderneming geld?”. Een bedrijf dient in staat te zijn meer geld te genereren dan dat het uitgeeft. Ondernemingen met relatief lage kosten ten opzicht van de inkomsten, genieten de voorkeur van beleggers aangezien ze een groter gedeelte van de inkomsten kunnen gebruiken om herinvesteren of uit te keren naar de beleggers.

Inkomsten, Kosten en Winst
Elk van deze elementen in de resultatenrekening is belangrijk. De inkomsten geven aan hoeveel geld er op jaarbasis binnenkomt. Dit wordt vaak weergegeven in één enkel cijfer, al splitsen sommige grotere bedrijven met verschillende bedrijfstakken dit cijfer wel eens op. De inkomsten worden ook wel de verkopen genoemd.

De kosten zijn gerelateerd aan de inkomsten. Cost of Goods Sold (COGS) is een maatstaf die aangeeft hoeveel kosten er gemaakt werden bij de hierboven beschreven inkomsten. Daarnaast zijn er nog de operationele kosten die aangeven hoeveel het kost om de onderneming te laten draaien. Hier gaat het voornamelijk over indirecte kosten zoals marketing, management en uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling.

De winst in zijn meest eenvoudige vorm is gelijk aan de inkomsten verminderd met de kosten. Indien de kosten hoger liggen dan de inkomsten, gaat het om verlies. De winst kan vervolgens nog eens opgesplitst worden in brutowinst, nettowinst en operationele winst.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten