Aandelen 4.3 - Kasstroomanalyse

De kasstroom analyse geeft aan hoeveel geld er in en uit de onderneming vloeide over de periode van één jaar...

Pieter Bailleul 04 mei, 2011 | 16:35
Facebook Twitter LinkedIn

De kasstroom analyse geeft aan hoeveel geld er in en uit de onderneming vloeide over de periode van één jaar. Het verschil tussen de resultatenrekening en de kasstroom analyse heeft betrekking op boekhoudkundige regels. Terwijl een gebouw afgeschreven wordt in de boekhouding, geldt in de kasstroomanalyse dat enkel effectieve inkomsten en uitgaven zichtbaar zijn. Op die manier helpt de kasstroomanalyse beleggers om duidelijkheid te krijgen over de boekhoudkundige en daadwerkelijke geldbewegingen in een onderneming.

Er zijn drie soorten kasstromen waarmee een belegger rekening dient te houden: operationele kasstromen, kasstromen als gevolg van investeringen en kasstromen als gevolg van financieringen. Operationele kasstromen worden gegenereerd door de normale bedrijfsuitvoering. Deze kasstromen geven het meest zuivere beeld van de prestaties van de onderneming. Kasstromen gegenereerd uit investeringen en financieringen hebben betrekking op de aankoop van nieuwe activa of de financiering van nieuwe en bestaande bedrijfsuitvoerende activiteiten.

Als belegger is vooral de vrije kasstroom belangrijk. Dit is het overblijvende bedrag dat door de onderneming herinvesteerd kan worden of uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders.

Vrije kasstroom = operationele kasstroom – kapitaaluitgaven

Kapitaaluitgaven zijn een onderdeel van de kasstromen gegenereerd door investeringen en heeft betrekking op het aankopen van nieuw materiaal of uitgaven die noodzakelijk zijn om de activiteiten van de onderneming te laten lopen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten