Beleggen in opkomende markten

Verwijst de indeling van een land als ‘opkomende markt’ of ‘ontwikkelde markt’ naar de huidige economie van dat land, of...

Christine Benz 18 mei, 2011 | 16:07
Facebook Twitter LinkedIn

Dankzij indrukwekkende groeistatistieken en sterk presterende aandelenmarkten stroomden een ontzettend groot gedeelte van het kapitaal van beleggers het afgelopen jaar naar opkomende markten. Voor u echter meer geld naar opkomende markten pompt, is het verstandig om een inventaris te maken van wat u al in uw bezit hebt.

Jammer genoeg bestaat er voor wie dit precies wil begrijpen, geen algemeen geldende definitie van wat een opkomende markt precies is. Het feit dat de indelingssystemen sterk van elkaar verschillen, helpt te verklaren waarom beleggers op verschillende platforms vaak met tegenstrijdige informatie worden geconfronteerd. Zo stemt de ondernemingssite van uw fonds bijvoorbeeld niet altijd overeen met de informatie op de website van Morningstar.

De termen ‘opkomende markt’ en ‘ontwikkelde markt’ kunnen ook voor verwarring zorgen. Verwijst de indeling van een land als ‘opkomende markt’ of ‘ontwikkelde markt’ naar de huidige economie van dat land, of naar de mate waarin het land beschikt over een liquide, moderne en ‘ontwikkelde’ effectenmarkt beschikt?

Morningstar kiest voor de eerste benadering, gebaseerd op de methodologie van de Wereldbank om markten in te delen als ontwikkelde markt of opkomende markt. Om een land in te kunnen delen, baseert de Wereldbank zich op de economie van dat land, en in het bijzonder het relatieve welvaartsniveau per hoofd van de bevolking. Landen met een hoog inkomensniveau per capita worden ingedeeld als ontwikkeld, terwijl landen met een laag, gemiddeld en bovengemiddeld inkomen per capita worden ingedeeld als opkomende land of opkomend land.

Doorgaans valt het resultaat van dit indelingssysteem samen met wat je zou verwachten. West-Europa, waaronder België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan zijn stuk voor stuk ontwikkelde markten, net als snel opkomende en relatief rijke landen als Zuid-Korea. (Zuid-Korea wordt in sommige indelingen, zoals MSCI, echter nog steeds beschouwd als opkomende markt). En hoewel de indeling gebaseerd is op het welvaartsniveau, dient men vast te stellen dat ook de effectenmarkten van deze landen doorgaans vrij goed ontwikkeld zijn.

Indien we ons echter baseren op de welvaart van een land om de indeling ervan te bepalen, kunnen er zich echter ook vreemde verschuivingen voordoen. Zo verdienen landen als Barbados en Qatar het etiket ‘ontwikkeld’ omwille van hun relatief hoge welvaartsniveau. De effectenmarkten van deze landen zijn daarentegen niet zo geavanceerd als die van sommige landen die in de categorie ‘opkomende markten’ terechtkomen, zoals Brazilië, Rusland en Mexico.

Dat is zonder meer vreemd. Aparte gevallen als Barbados en Qatar zijn doorgaans niet sterk vertegenwoordigd in de meeste fondsen, zodat de grillen van het systeem geen grote impact hoeven te hebben op wat u ziet wanneer u de blootstelling van uw aandelen aan ontwikkelde versus opkomende markten bekijkt.

Vergeet echter niet dat u misschien een grotere blootstelling aan opkomende markten hebt dan een blik op het thuisland van uw aandelen doet vermoeden. Voor u opteert voor bijkomende aandelen van opkomende markten, dient u te beseffen dat u mogelijk ook indirecte bronnen van blootstelling aan opkomende markten hebt.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christine Benz  is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten