Beleggingsfondsen 2.7 - De portefeuille van een aandelenfonds onderzoeken (1)

Een lekkend dak zouden we zeker opsporen.

Morningstar 17 juni, 2011 | 14:57
Facebook Twitter LinkedIn

Alleen omdat de voorgevel er goed uitzag, zouden de meesten onder ons nog geen nieuw huis kopen. We zouden eerst een grondige rondleiding moeten krijgen. Een lekkend dak zouden we zeker opsporen. Barsten in de fundering?

Beleggingsfondsen vragen een vergelijkbaar, nauwgezet onderzoek. Alvorens erin te beleggen, dient u een fonds meer dan een oppervlakkig bezoekje brengen. Om u vandaag financieel te engageren, stelt u zich niet tevreden met de vaststelling dat een fonds in het verleden goede risicogecorrigeerde resultaten voor beleggers heeft neergezet. U moet te weten komen wat er zich momenteel binnen de portefeuille van het fonds afspeelt, hoe het belegt dus.

Dergelijke informatie, die u vertelt hoe uw fonds zich waarschijnlijk zal gedragen, helpt u bij het creëren van realistische verwachtingen voor uw belegging. Een fondsbeheerder die een compacte portefeuille met prijzige, snel groeiende bedrijven snel koopt en verkoopt, zal een ander resultaat laten optekenen dan een beheerder die 300 aandelen van grotere bedrijven bezit met minder winst maar met lage prijzen. Overigens, tenzij u weet wat een fonds in bezit heeft, kunt u niet bepalen welke rol het in uw portefeuille gaat spelen. Opdat een fonds het gedeelte large Cap Groei van uw portefeuille kan aanvullen, dient u te weten dat het effectief belegt in grote groeibedrijven. Ten slotte is het raadzaam om de samenstelling van een fonds te onderzoeken om bepaalde risico’s blootleggen die nog niet spontaan boven kwamen drijven.

Voor Europese aandelenfondsen dient u over een handvol gegevens te beschikken, te beginnen met de omvang van de bedrijven waarin het fonds belegt, gevolgd door de prijs die de beheerder bereid is te betalen voor deze bedrijven en hun groeisnelheid. Een snelle manier om de relatieve omvang en kenmerken van de aandelen van een fonds te weten te komen, is de Morningstar Style Box, die in het Fondsrapport van Morningstar is opgenomen.

Definitie Style Box.
De Morningstar Style Box is een rooster met negen hokjes dat u snel een duidelijk beeld geeft van de beleggingsstijl van een fonds. De Style Box brengt fondsen eerst onder volgens aandelenkapitalisatie: groot, middelgroot of klein. Daarna op basis van de groei of waarderingskenmerken die deze aandelen al dan niet bezitten. Het resultaat kan ook tussen beide liggen.

Eerst bekijken we de omvang en de groei- en waarderingsdimensies van het aandeel om vervolgens de manieren te onderzoeken waarop die factoren in de Style Box samenkomen.

Groei- en waarderingsmaatstaven.
Morningstar bepaalt de stijl van een fonds (of het in “groei-” of “waardeaandelen” belegt, in het Engels Growth & Value) door op elk afzonderlijk aandeel van het fonds vijf groeimaatstaven en vijf waarderingsmaatstaven toe te passen. Deze kenmerken worden vergeleken met die van andere aandelen binnen dezelfde kapitalisatiebandbreedte. Dit resulteert in een score voor elk bedrijf van 0 nul tot 100. Voor Morningstars Style Box brengen wij elk aandeel onder in een van de zeven “stijlzones” op basis van geografie: de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Canada,  europa, Japan, Azië (zonder Japan) en Australië/Nieuw-Zeeland.

Over naar de fondsen.
Zodra de aandelen geanalyseerd zijn, is het eenvoudig te bepalen waar de portefeuille van een fonds terechtkomt in de Style Box. Eerst berekenen we het geometrische gemiddelde van de marktkapitalisaties van alle aandelen van een fonds. Dat betekent dat we niet alleen het gewone gemiddelde van de marktkapitalisaties van een fonds berekenen. De formule houdt namelijk ook rekening met de marktkapitalisatie van elk aandeel en met het gedeelte van de portefeuille waarvoor het staat om een cijfer te genereren dat de globale positionering van de portefeuille het best weerspiegelt.

Net als bij individuele aandelen variëren de drempels tussen waarde-, gemengde en groeifondsen in zekere mate in de tijd, aangezien de verspreiding van aandelenstijlen in de markt ook verandert. Gemiddeld genomen zijn de drie fondsstijlen elk goed voor ongeveer een derde van elke kapitalisatiebandbreedte.

Aan de slag met de Morningstar Style Box
Een blik op de Style Box van Morningstar geeft u per direct inzicht in de beleggingsstrategie van de beheerder. Een groeiportefeuille zal vooral bedrijven bevatten met hogere prijzen, waarvan de beheerder gelooft dat ze in staat zijn om sneller hogere inkomsten op te leveren dan de rest van de markt. Een waardeoriëntatie betekent dat de beheerder goedkope aandelen aanschaft, waarvan hij denkt dat de markt hun waarde zou kunnen erkennen. Een gemengd fonds zal beide filosofieën combineren. De portefeuille kan groeiaandelen en waardeaandelen bevatten, of aandelen met beide kenmerken.

Omdat de Style Box u toont hoe een fonds eigenlijk belegt, kunt u het gebruiken om een idee te krijgen van het risicoprofiel van het fonds. Een fonds met kleinere, duurdere aandelen is voorbestemd om volatieler te zijn dan een fonds met grote, goedkope namen. De Style Box geeft u in een oogwenk weer waar(in) de portefeuille van een fonds belegd wordt.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten