Duivels dilemma: wel of geen obligaties

Welke obligatiefondsen bieden in deze tijden van inflatie en rentestijgingen kans op extra rendement? Morningstar zocht het uit.

Sander Kleine 30 juni, 2011 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

Veel beleggers worstelen momenteel met een duivels dilemma. Enerzijds zijn de vooruitzichten voor obligaties slecht gezien de oplopende inflatie, lage yields, hoge staatsschulden in Zuid-Europa en dreigende rentestijgingen. Dit jaar is dan ook al veel geld uit obligatiefondsen gestroomd. Maar anderzijds vormen obligaties het fundament van de beleggingsportefeuille in bijna ieder risicoprofiel. Bovendien telt voor de lange termijn belegger het instapmoment minder zwaar dan voor beleggers die op zoek zijn naar rendement op de korte termijn. De fondsanalisten van Morningstar selecteerden voor vier gemengde obligatiefondsen waarvan het mandaat de beheerder(s) voldoende ruimte biedt om wat extra rendement te kunnen genereren.

Templeton Global Bond
Beheerder Michael Hassenstab beheert dit fonds al 10 jaar en leidt een ervaren en omvangrijk team dat vanuit verschillende regio’s werkt, waaronder opkomende landen als Brazilië, India en China. De enige restrictie die hij heeft is dat niet meer dan 25 procent van de portefeuille mag worden belegd in leningen met een high yield kredietbeoordeling. De valuta- en landenverdeling laat zien dat Hassenstab ook stevig gebruik maakt van de ruimte die hij heeft: Leningen uit Zuid-Korea, Polen en Maleisië behoren tot zijn favorieten. Ondanks dat Morningstar twijfels heeft over de omvang van het fonds (USD 44 mrd per eind mei), voldoet het ruimschoots aan de vereisten voor een Superior rating.

Pimco Total Return Bond
Met een vermogen van ruim 20 miljard dollar is dit fonds weliswaar kleiner, maar nog steeds een kolos in vergelijking met andere fondsen. Het wordt dan ook beheerd door ’s werelds bekendste obligatiebelegger Bill Gross. Qua duration (mate van gevoeligheid voor renteveranderingen) neemt hij geen extreme posities in, maar door in high yield en opkomende landen te beleggen wijkt het fonds toch behoorlijk af van de benchmark. Op dit moment heeft Gross een stevig wantrouwen jegens de Amerikaanse overheid en zoekt hij zijn heil vooral in andere landen en sectoren. Over zowel de afgelopen 5, 10 als 15 jaar wist Gross het fonds bij de beste 10 procent van de Morningstar categorie te brengen, reden genoeg voor een Elite rating.

Petercam Bonds Universalis
Nadat dit fonds met een verlies van ruim 23 procent een rampzalig 2008 beleefde, heeft Petercam het fonds grondig gereorganiseerd. Portefeuillebeheerders Johnny Debuysscher en Peter de Coensel hebben sindsdien geleidelijk het belang in achtergestelde leningen verlaagd, waardoor nog wel werd geprofiteerd werd van het herstel en het fonds zodoende sinds 2009 goede resultaten wist te behalen. Ook hier hebben de beheerders veel vrijheid en ze zijn niet bang om tegendraadse posities in te nemen. Zo is recent de duration verhoogd omdat ze van mening zijn dat de langlopende rente genoeg is gestegen en beleggen ze sterk in leningen en valuta uit opkomende markten. Ook denken ze dat het inflatierisico in ontwikkelde markten wordt onderschat, reden voor de beheerders om sterk in inflation-linked bonds te beleggen. Ondanks de volatiliteit van het rendement vinden wij het een Superior rating waard.

Carmignac Sécurité
Portefeuillebeheerder Carlos Galvis heeft per 1 april van dit jaar het beheer overgenomen van Rose Ouahba, die benoemd is tot hoofd van het obligatieteam van Carmignac. Ook dit fonds onderscheidt zich van de rest door een opportunistische aanpak. Zo waren bedrijfsobligaties per eind maart 2011 goed voor 66 procent van de portefeuille. Ook dit fonds heeft de mogelijkheid om tot 10 procent te beleggen in zowel high yield leningen als leningen uit opkomende markten. De durationpositie is doorgaans zeer laag (0,73 per eind maart), wat mede heeft bijgedragen aan de lage volatiliteit. Wel zorgt de grote positie in bedrijfsobligaties voor enig risico. Over de afgelopen vijf jaar behoorde het fonds qua rendement met gemak tot het bovenste kwartiel van de Morningstar categorie. Ook dit fonds heeft onze Superior rating gekregen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sander Kleine  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings