We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Zesstappenplan voor tactische beleggingen in ETFs

Hou het simpel.

Scott Burns 06 juli, 2011 | 9:47
Facebook Twitter LinkedIn

De onderstaande stappen zijn de richtlijnen die we volgen wanneer we een aankoop overwegen voor de Morningstar ETF Investor Hands-On Portfolio. Deze stappen mogen simpel lijken, ik ben dan ook al jarenlang een aanhanger van het KISS-principe: Keep It Simple, Stupid.

Stap 1: Bepaal een beleggingsthese. 
U zult merken dat er in de eerste stap geen ETFs aan te pas komen.  Voordat we zelfs maar beginnen met het screenen van ETFs moeten we eerst bedenken waarmee we rendementen hopen te realiseren. We vinden bijvoorbeeld dat de spreads van bedrijfsobligaties te groot zijn of dat effecten van hoogwaardige bedrijven ondergewaardeerd zijn. Of we willen bijvoorbeeld beleggen in small-caps uit opkomende markten, omdat we van mening zijn dat ze schitterende groeivooruitzichten hebben.

Eén van de grootste fouten die beleggers maken wanneer ze een tactische aankoop van ETFs voor ogen hebben, is dat ze op zoek gaan naar een fonds om een idee te genereren, in plaats van eerst zelf een idee te bedenken en vervolgens op zoek te gaan naar de ETF die het beste bij dat idee past.  Schrijf uw beleggingsthese op en bewaar ze ergens waar u ze niet kunt verliezen. Noteer alle redenen waarom u denkt dat uw belegging een goede belegging is, en noteer ook alle risico's die eraan verbonden zijn.

Nogmaals, dit lijkt misschien simpel, maar wanneer u alle redenen voor een bepaalde belegging noteert, kunt u discipline handhaven. Niet alleen wanneer alles naar wens gaat maar ook wanneer het tegenzit. Als u verwachtte dat bepaalde zaken zouden gebeuren en u een paar maanden na aankoop van uw belegging steeds meer aanwijzingen voor het tegendeel ziet, dan beschikt u over een mentaal model om een verlies te nemen en op zoek te gaan naar een volgende mogelijkheid. Als daarentegen uw beleggingsthese uitkomt, kunt u de discipline hebben om te wachten tot de markt op de gebeurtenissen reageert.


Stap 2: Beoordeel de geschiktheid en de risico's. 
Niet alle ideeën zijn gelijk in termen van de risico's en zelfs in een tactische portefeuille moet u nog altijd aandacht besteden aan zaken zoals volatiliteit en neerwaarts risico. Van beleggingen met een lager risico kunt u er relatief veel in portefeuille nemen, maar zorg ervoor dat risicovollere beleggingen een kleiner deel van uw portefeuille uitmaken en beheer uw totale blootstelling.


Stap 3: Evalueer uw ETF-opties. 
We hebben nu een beleggingsthese en hebben de risico's en geschiktheid van die these onderzocht.  Nu is het tijd om te beginnen met de evaluatie van de opties. Hierbij is het motto: "Weet wat u bezit". Uw zorgvuldigheidsonderzoek naar een fonds moet verder gaan dan de naam van het fonds of de kostenratio.  Kijk naar de beleggingsposities en ga na hoe de index wordt samengesteld. Stel uzelf een aantal vragen: heeft het fonds een weging op basis van beurskapitalisatie, een fundamentele weging, een gelijke weging of wordt het actief beheerd? Is een groot deel van het vermogen van het fonds belegd in een klein aantal posities? Bestaat het fonds alleen uit binnenlandse posities of bevat het ook buitenlandse waarden? Maakt het fonds zijn naam waar – met andere woorden: biedt het fonds het type blootstelling dat zijn naam impliceert? Hoe liquide is het fonds? Zijn er goedkopere alternatieven? Hoe werkt het herschikkingsmechanisme?

Het is belangrijk dat u een checklist heeft om te onderzoeken of uw beleggingskeuze perfect aansluit bij uw doelstellingen. Vergeet niet dat er vaak compromissen moeten worden gesloten op het gebied van beleggingsposities, kostenratio's en liquiditeit. Zelfs met de meer dan 900 ETFs in onze database bestaat de kans dat er geen enkele ETF is die voor 100 procent aan uw behoeften voldoet. Er is niets mis mee wanneer u uw beleggingsplannen laat varen omdat u niet het geschikte beleggingsinstrument vindt voor wat u nastreeft.


Stap 4: Kijk naar de fundamentals. 
Een ETF is een verzameling van individuele effecten waarvan de waarde gelijk is aan de som van de delen.  Dat geldt vanzelfsprekend wanneer we naar de beurskoers kijken, maar het is ook waar in termen van de intrinsieke of relatieve waarde van een ETF. Onthoud dat een aandelen-ETF alleen ondergewaardeerd is als het totaal van de posities ondergewaardeerd is.  Als u bijvoorbeeld denkt dat zonne-energie in de toekomst van cruciaal belang wordt om in de energiebehoeften van uw land te voorzien, dan is dat geweldig. Maar als de markt drie maanden eerder tot diezelfde conclusie kwam, is dat jammer voor u want uw correcte beleggingsthese zal u weinig rendement opleveren. U loopt dan zelfs het risico dat u gaat beleggen in een momentumgedreven zeepbel.

Gelukkig hebben we bij Morningstar het voordeel dat we meer dan 80 aandelenanalisten in huis hebben die de reële waarde van meer dan 1.800 aandelen schatten. Deze schattingen worden door ons samengevoegd en gewogen voor meer dan 250 ETFs. Vervolgens bepalen we een uniek koers/reëlewaardepunt dat beleggers een idee geeft van de actuele beurswaarde van de som van de componenten van een ETF, in vergelijking met hun intrinsieke waarde op lange termijn.


Stap 5: Houd rekening met de portefeuille-impact. 
Wanneer u een individueel aandeel of een individuele obligatie koopt in een portefeuille bestaande uit andere aandelen, obligaties of zelfs fondsen, is de kans op overlap meestal minimaal. ETFs daarentegen zijn mandjes die vaak honderden effecten bevatten. Wanneer u mandjes met honderden effecten gaat toevoegen aan andere mandjes, dan kan de kans op overlap exponentieel toenemen. Wanneer u ETFs op elkaar gaat leggen, loopt u bovendien een verhoogd risico dat u in de correlatieval trapt. Fondsen die zich richten op Brazilië, de staalindustrie en binnenlandse olie- en gasproducenten lijken misschien allemaal redelijk onafhankelijk van elkaar, maar als u doorboort naar de correlaties zult u merken dat deze fondsen voor bijna 90 procent aan elkaar gecorreleerd zijn. Met correlaties die zo hoog zijn, valt er geen diversificatie te bereiken door deze drie fondsen samen aan te houden.


Stap 6: Begrijp hoe alles aan elkaar hangt. 
Hiermee bedoelen we dat u een pas achteruit moet doen en moet kijken wat de consequenties zijn van een belegging in een ETF buiten de portefeuilleposities. U moet op de hoogte zijn van de fiscale gevolgen van een belegging in een fonds. Denk ook na over de verhandelingsaspecten van het fonds. Als het een minder liquide fonds betreft of als u van plan bent om een grote order te plaatsen, dan doet u er goed aan met limietorders te werken, effectenpakketten te kopen/verkopen of een beroep te doen op een liquiditeitsspecialist met het oog op een optimale uitvoering van uw aankoop.

Dit is het wat betreft de basisstappen van een tactische belegging in een ETF. Onthoud dat dit een iteratief proces is. Wanneer we op zoek gaan naar fondsen die bij onze beleggingsthese passen, stoten we vaak op nieuwe informatie die ons helpt om onze beleggingsthese te verfijnen en onze focus te versmallen.


Dit artikel maakt deel uit van een serie over de basisbeginselen van beleggen in ETFs. Lees ook:

Wanneer beleggers hun kennisniveau  overschatten
Complexe ETFs horen niet thuis in de portefeuille van een doorsnee belegger. Inzicht in enkele probleemsituaties.

Wees voorzichtig met grondstof-ETFs
Met ETFs is gemakkelijk in grondstoffen te beleggen. Maar er is de nodige verwarring onder beleggers over spotprijs, future contract en rolrendement.

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Scott Burns  Scott Burns is the Director of ETF Analysis at Morningstar and editor of Morningstar ETFInvestor. Click here for a free issue.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings