Stresstest voor banken door Morningstar doorgelicht

De hoofdlijnen zijn nietszeggend, de details des te meer.

Erin Davis 16 juli, 2011 | 11:31
Facebook Twitter LinkedIn

De European Banking Authority (EBA) publiceerde gisteren de langverwachte resultaten van de stresstest voor banken. Noch wijzelf, noch de financiële markten waren verrast door de resultaten. Geen enkele van de Europese banken die door Morningstar gevolgd worden, slaagde niet voor de test. Er waren bovendien slechts 8 van 90 banken die een onvoldoende haalden. Van deze acht kwamen er twee uit Griekenland, vijf uit Spanje en één uit Oostenrijk. Alle banken uit landen als Ierland en Italië sloegen, net zoals de banken uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigde Koninkrijk.

Interessanter dan de hoofdlijnen van de test, zijn de dieperliggende details. Opnieuw bevatte de test geen impactanalyse bij een potentieel failliet van één van de Europese (of wereldwijde) landen. Hoewel we dit als een sterke tekortkoming beschouwen – aangezien de kans op een failliet van een land beleggers vandaag in de ban houdt – begrijpen we dat dit politiek gevoelig ligt. Wat belangrijker is, het EBA rapport bevat wel gedetailleerde cijfers over de portefeuilles van elk van de banken met betrekking tot hun posities in overheidsobligaties. Hierdoor wordt het, volgens ons, relatief eenvoudig voor beleggers om de nodige berekeningen zelf te maken. Bijvoorbeeld, Deutsche Bank heeft vandaag een netto positie van 5,3 miljard euro in Italiaans staatspapier en heeft daarnaast nog 40 miljard uitstaan in andere Italiaanse leningen. Een stevige negatieve schok in Italië zou een enorme hap kunnen nemen uit de 30 miljard euro die de bank aan eigen vermogen (common equity) heeft uitstaan.

Als Morningstar vinden we dit soort details enorm waardevol. Het is voor Europese beleggers immers heel wat moeilijker om de risico’s in te schatten wanneer zij beleggen in een Europese bank. Dit soort rapportages zijn in de Verenigde Staten een stuk beter geregeld. In de komende dagen zullen we het rapport verder uitspitten en de risico’s per bank in kaart brengen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Erin Davis  Erin Davis is a senior stock analyst for Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings